Prohlášení o přístupnosti


Statutární město Karviná se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek a mobilních aplikací v souladu s v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky:

www.karvina.cz, www.mojekarvina.cz, rozhlas.karvina.cz, www.businessgate.cz, www.zamek-frystat.cz, www.stromyprokarvinou.cz, www.rkka.cz

 

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu výjimek uvedených níže.

 

Nepřístupný obsah

Na stránce www.karvina.cz v sekcích Město Karviná > Mapa města a Magistrát > Mapový portál jsou odkazovány či využívány mapové aplikace třetích stran, jejichž soulad nejsme schopni ovlivnit.

 

Další formáty

Na webových stránkách jsou informace publikovány i v podobě dokumentů ve formátech RTF, DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF. Prohlížení těchto dokumentů je možné buď přímo ve webovém prohlížeči nebo prostřednictvím bezplatných nástrojů Word Viewer a Acrobat Reader.

 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 02.12.2019

Metoda použitá pro vypracování tohoto prohlášení dle čl. 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523: vlastní posouzení provedené subjektem veřejného sektoru

Prohlášení bylo revidováno dne 02.12.2019

 

Zpětná vazba a kontaktní údaje

K informování o veškerých problémech z hlediska souladu a k vyžádání informací a obsahu, které jsou vyňaty z rozsahu působnosti směrnice, kontaktujte oddělení informačních služeb Magistrátu města Karviné prostřednictvím e-mailu webmaster@karvina_cz

 

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice se můžete obrátit na Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, e-mail: pristupnost@mvcr_cz