Odbor správní

Odbor správní se zabývá správními činnostmi v oblastech občanskosprávní (zejména evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, matrika), dopravněsprávní (registr řidičů, registr vozidel, dopravní přestupky), přestupkové (přestupky na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a majetku), živnostenské (živnostenská oprávnění, živnostenská kontrola, evidence zemědělských podnikatelů).


Vedoucí odboru

pluhar.jpg qr pluhař.png

Ing. Petr Pluhař MPA
Odbor správní
Telefon: 596 387 460
Email:

 

Členění odboru

Oddělení dopravněsprávní


Vedoucí

Ing. Jana Michaličková
oddělení dopravněsprávní
Telefon: 596 387 741
Email:

Umístění

 • budova "C", ul. Karola Śliwky 50/8a (mapa)

Zajišťuje

 • vede registr silničních vozidel,
 • vede registr řidičů,
 • vydává osvědčení k provozování stanic měření emisí,
 • projednává přestupky v provozu na pozemních komunikacích,
 • vydává registrace k provozování autoškol,
 • provádí zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění,
 • provádí zkoušky v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů.

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Bc. Veronika Bouzková
oddělení dopravněsprávní
596 387 723 C/226
Bc. Ingrid Dulawová
oddělení dopravněsprávní
596 387 737 C/225
Dagmar Franzová
oddělení dopravněsprávní
596 387 785 C/120
Iveta Chroboková
oddělení dopravněsprávní
596 387 716 C/120
Bc. Marie Klusová
oddělení dopravněsprávní
596 387 739 C/119,226
Bc. Milan Laryš
oddělení dopravněsprávní
596 387 738 C/225
Renáta Laryšová
oddělení dopravněsprávní
596 387 713 C/120
Irena Martikánová
oddělení dopravněsprávní
596 387 717 C/120
Ing. Jana Michaličková
oddělení dopravněsprávní
596 387 741 C/227
Mgr. Daniel Osička
oddělení dopravněsprávní
596 387 711 C/120
Ing. Aneta SpurnáDiS.
oddělení dopravněsprávní
596 387 715 C/120
Mgr. Roman Svoboda
oddělení dopravněsprávní
596 387 740 C/236

 


Oddělení občanskosprávní


Vedoucí

Bc. Ivana Szczygielová
oddělení občanskosprávní
Telefon: 596 387 729
Email:

Umístění

 • budova "C", ul. Karola Śliwky 50/8a (mapa)

Zajišťuje

 • vydání rodného listu, oddacího listu, úmrtního listu
 • nahlížení do matričních knih  
 • určení otcovství  
 • uzavření manželství (i církevního)  
 • změna jména a příjmení  
 • podání žádosti o zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí českých státních občanů v cizině   
 • změna, ukončení a zrušení trvalého pobytu
 • vydání občanského průkazu  
 • vydání cestovního dokladu
 • vedení seznamů voličů a vydávání voličských průkazů

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Kateřina Božíková
oddělení občanskosprávní
596 387 700 C/103
Naděžda Bubová
oddělení občanskosprávní
596 387 705 C/103
Jarmila Holáňová
oddělení občanskosprávní
596 387 703 C/103
Anna Koláčná
oddělení občanskosprávní
596 387 730 C/213
Bc. Jana Kramná
oddělení občanskosprávní
596 387 732 C/214
Bc. Lenka Kresáčová
oddělení občanskosprávní
596 387 317 C/103
Petra Morawiecová
oddělení občanskosprávní
596 387 733 C/213
Mgr. Kristýna Nováková
oddělení občanskosprávní
596 387 704 C/103
Bc. Ilona Ožanová
oddělení občanskosprávní
596 387 728 C/205
Lenka Salamonová
oddělení občanskosprávní
596 387 727 C/205
Ivana Sochaczová
oddělení občanskosprávní
596 387 702 C/103
Bc. Jitka Suchanková
oddělení občanskosprávní
596 387 781 C/103
Bc. Ivana Szczygielová
oddělení občanskosprávní
596 387 729 C/212
Ľubica Škutová
oddělení občanskosprávní
596 387 701 C/103
Kristina Žurková
oddělení občanskosprávní
596 387 731 C/214

 


Oddělení přestupkové


Vedoucí

Ing. Wanda Stolarzová
oddělení přestupkové
Telefon: 596 387 457
Email:

Umístění

 • budova "C", ul. Karola Śliwky 50/8a (mapa)

Zajišťuje

 • Projednání přestupků, oznámených Policií ČR a Městskou policií Karviná, podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, a to zejména :

  • proti pořádku ve státní správě a územní samosprávě  
  • proti veřejnému pořádku  
  • proti občanskému soužití  
  • proti majetku

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Věra Červená
oddělení přestupkové
596 387 456 C/218
lic. Alena Kniezková
oddělení přestupkové
596 387 468 C/217
Ing. Veronika Kobilitzová
oddělení přestupkové
596 387 461 C/211
Pavla Kostková
oddělení přestupkové
596 387 466 C/218
Mgr. Karin Skibová
oddělení přestupkové
596 387 465 C/206
Ing. Wanda Stolarzová
oddělení přestupkové
596 387 457 C/207
Ing. Zuzana Vejo
oddělení přestupkové
596 387 462 C/241
Ing. Andrea Venclová
oddělení přestupkové
596 387 469 C/217

 


Oddělení živnostenské


Vedoucí

Ing. Iveta Beranová
oddělení živnostenské
Telefon: 596 387 476
Email:

Umístění

 • budova "C", ul. Karola Śliwky 50/8a (mapa)

Zajišťuje

 • výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání podle zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jde především o:
  • vyřízení živnostenského oprávnění pro živnosti ohlašovací /řemeslné, vázané a živnost volnou/ a živnosti koncesované,

  • oznámení přerušení či pokračování živnosti,

  • nahlášení či zrušení provozovny,

  • zrušení živnostenského oprávnění,

  • výpisy ze živnostenského rejstříku,

  • prostřednictvím Centrálního registračního místa (CRM), kterým je toto oddělení, lze učinit podání i vůči dalším orgánům státní správy jako je finanční úřad, správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovna, ve vztahu k podnikatelské činnosti,

  • vyřízení Osvědčení o zápisu do evidence zemědělských podnikatelů.

 • konání Poradenských dnů České obchodní inspekce pro občany města. Informace o místu a době konání naleznete zde. 

Důležité právní předpisy  

 • zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech 
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • nařízení vlády 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností  
 • zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Jednotné kontaktní místo

Máte zájem poskytovat své služby v Evropské unii? Chtěli byste v České republice podnikat podle jiného než živnostenského zákona, např. založit agenturu práce, nestátní zdravotnické zařízení? Obraťte se na Jednotné kontaktní místo Ostrava. Více informací o JKM Ostrava najdete zde.

 Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Ing. Iveta Beranová
oddělení živnostenské
596 387 476 C/220
Ing. Eva Hofírková
oddělení živnostenské
596 387 458 C/221
Ing. Pavla Křístková
oddělení živnostenské
596 387 473 C/222
Bc. Tomáš MatějDiS.
oddělení živnostenské
596 387 470 C/223
Marie Noworytová
oddělení živnostenské
596 387 463 C/239
Bc. Alena Tomalíková
oddělení živnostenské
596 387 459 C/223
Jarmila Vymětalíková
oddělení živnostenské
596 387 464 C/238

 

‹‹   Předchozí    2

Informace pro OSVČ k čerpání ošetřovného

OSVČ a dítě_ilu.jpg O „ošetřovné“ pro OSVČ bude možné žádat od 01.04.2020, a to přes Ministerstvo průmyslu a obchodu.

 

Informace pro podnikatele – zákon o realitním zprostředkování

index.jpg Dne 03.03.2020 nabude účinnosti nový zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování.

 

Informace k zápisu do živnostenského portálu

images.jpg Živnostenské úřady evidují dotazy podnikatelů ohledně zápisu do živnostenského portálu (Živnostenská komora).

 

Listárna obecního živnostenského úřadu

Listárna obecního živnostenského úřadu je zaměřena pouze na obecné dotazy související s podnikáním ve smyslu zákona  č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Není určena k podávání podnětů týkajících se neoprávněného podnikání nebo řešení spotřebitelských sporů či vyřizování reklamací. Jelikož komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Magistrátu města Karviné. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text.

 

Vyřízené žádosti o občanský průkaz, cestovní doklad, řidičský průkaz

Žádosti o vydání OBČANSKÉHO PRŮKAZU nebo CESTOVNÍHO DOKLADU nebo ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU, podané níže uvedeného dne (a před tímto dnem), jsou vyřízené a je možno si doklad vyzvednout.

 
‹‹   Předchozí    2