Odbor komunálních služeb

Odbor komunálních služeb zajišťuje činnosti dobrovolné veřejné služby, odpadového hospodářství, údržbu veřejného osvětlení a semaforů,  správu, provoz a údržbu majetku města a zajišťuje přípravu, realizaci a kordinaci investičních akcí města,  vede evidenci válečných hrobů a pietních míst na území města Karviné a ve správním obvodu ORP . Dále spolupracuje s Úřadem práce ČR v oblasti výkonu veřejné služby a veřejně-prospěšných prací.  


Vedoucí odboru

820.jpg
qr_maierova.png

Ing. Jana Maierová MPA
Odbor komunálních služeb
Telefon: 596 387 216
Email:


Umístění

 • budova "B", ul.Karola Śliwky 618/11, Karviná-Fryštát (mapa)

Zajišťuje

 • činnosti dobrovolné veřejné služby
 • údržbu veřejného osvětlení a semaforů
 • souhlas pro vyhrazení parkovacích míst ZTP nebo ZTP/P
 • souhlas k uzavírkám a stanovení přechodného dopravního značení
 • souhlas k vjezdu na chodníky
 • údržbu místních komunikací, parkovišť, dopravního značení a parkovacích automatů
 • údržbu cyklotras a cyklostezek
 • agendu autovraků na komunikacích
 • čistotu a zimní údržbu místních komunikací a veřejného prostranství
 • správu veřejné zeleně
 • opravy a údržbu městského mobiliáře, dětských a sportovních hřišť, fontán, autobusových čekáren, směrníků a stojanů na mapy
 • za statutární město Karviná společné stanovisko k připravovaným stavbám
 • evidenci čipového systému psů, celoplošné očkování psů a řeší kastraci koček
 • souhlas s umístěním dočasné reklamy na sloupy veřejného osvětlení
 • komplexní správu tržiště a tržních míst v majetku města
 • správu a údržbu dřevěných stánků
 • údržbu památníků, uměleckých děl, kaplí, válečných hrobů a pietních míst
 • souhlas k záboru veřejného prostranství
 • deratizaci a regulaci populací synantropních zvířat
 • odpadové hospodářství

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Michal Cyřík
Odbor komunálních služeb
596 387 335 B/37
Pavel Gajdziok
Odbor komunálních služeb
596 387 371 B/55
Ing. Michal GuziurekPh.D.
Odbor komunálních služeb
596 387 298 B/64
Věra Hapková
Odbor komunálních služeb
596 387 303 B/54
Ing. Iva Horklová
Odbor komunálních služeb
596 387 213 B/59/2
Bc. Jan Klaput
Odbor komunálních služeb
596 387 789 B/64
Martina Klusová
Odbor komunálních služeb
596 387 302 B/62
Ing. Jana MaierováMPA
Odbor komunálních služeb
596 387 216 B/59/1
Lukáš Nivnický
Odbor komunálních služeb
596 387 345 B/37
Bc. Iveta Poláchová
Odbor komunálních služeb
596 387 266 B/37
Ing. Martin Rebro
Odbor komunálních služeb
596 387 373 B/54
Mgr. Michal Reczek
Odbor komunálních služeb
596 387 346 B/55
Andrea Szakál
Odbor komunálních služeb
596 387 299 B/52
Bc. Tomáš Trampler
Odbor komunálních služeb
596 387 320 B/55
Ing. Lumír Zabder
Odbor komunálních služeb
596 387 304 B/59/2
Ing. Pavlína Žywczoková
Odbor komunálních služeb
596 387 306 B/64

 

‹‹   Předchozí    2

Provozní doba areálů MŠ a ZŠ

 

Informace o válečných hrobech a pietních místech

perex_památník_park-Bedřicha-Smetany.jpg Statutární město Karviná, Odbor komunálních služeb magistrátu vede evidenci válečných hrobů a pietních míst.

 

Řešíme autovraky

_Auto 16 ul. Flemingova č.p. 2838 Škoda Favorit KIR 97-31 I..JPG Autovraky na území města se řeší ve spolupráci Městské policie Karviná, Odboru komunálních služeb a Odboru školství a rozvoje Magistrátu města Karviné.

 

Centrální tržiště obnovilo svou činnost

IMG_20190515_092503.jpg Tradičně zde můžete od pondělka do soboty nabídnout svůj sortiment.

 

Obyvatelé Karviné ví, kam s vysloužilým elektrem

perex_wintejnery1.jpg Společnost ELEKTROWIN eviduje u našeho města více jak 40% meziroční nárůst odevzdaného elektra.

 
‹‹   Předchozí    2