Oznamování protiprávního jednání

Pokud Vaše podání nebude obsahovat náležitosti oznámení, nebude vyřizováno způsobem stanoveným zákonem o ochraně oznamovatelů. Písemnost bude vyřizována jako běžné podání a dle svého obsahu bude předána k řešení jednotlivým odborům.

Oblasti, jejichž porušení se musí oznámení týkat

Jako oznamovatel spadám do kategorie osob, v souvislosti s výkonem práce či jinou obdobnou činností (prosím vyberte)

Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.

CAPTCHA Image   Reload Image

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s GDPR.