Jiné export PDF

Ing. Antonín Janík

Osobní číslo  
Adresa  
Telefon 596 387 388
Mobil
Fax
Email
Odbor/oddělení oddělení stavebního úřadu
Číslo místnosti  
Funkce oddělení stavebního úřadu
Směna Odbor stavební a životního prostředí