Jiné export PDF

Ing. Radmila Friedlová

Osobní číslo  
Adresa  
Telefon 596 387 218
Mobil
Fax
Email
Odbor/oddělení oddělení majetkoprávní
Číslo místnosti B/68
Funkce oddělení majetkoprávní
Směna Odbor majetkový