Jiné export PDF

Ing., Mgr. Andrea Hefnerová

Osobní číslo  
Adresa  
Telefon 596 387 372
Mobil
Fax
Email
Odbor/oddělení oddělení provozu a údržby majetku
Číslo místnosti B/58
Funkce oddělení provozu a údržby majetku
Směna Odbor majetkový