Stát se strážníkemerb-mestska-policie-karvina.jpg

Chcete se stát strážníkem Městské policie Karviná?

 Nabízíme:

 • náborový příspěvek 75.000 Kč pro nové strážníky
 • stabilní zaměstnání a finanční jistotu
 • výcvik a získání kvalifikace strážníka obecní policie (právní problematika, fyzická příprava, získání zbrojního průkazu a další) v rámci rekvalifikačního kurzu v odborném vzdělávacím středisku s následnou zkouškou před komisí Ministerstva vnitra ČR 
 • příspěvek na stravování
 • příspěvek na rehabilitační služby
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • možnost zvýšení fyzické kondice (posilovna)
 • dovolená na zotavenou v délce 5 týdnů
 • 2 dny placeného indispozičního volna
 • náhradu platu za nemoc i za první 3 dny
 • peněžní dar při  životním jubileu a pracovním výročí
 • peněžní dar dárcům krve při získání Janského plakety
 • práci v kolektivu lidí, kterým není lhostejná bezpečnost a pořádek v jejich městě.

Požadujeme:

 •   bezúhonnost,
 •   spolehlivost,
 •   státní občanství České republiky,
 •   střřední vzdělání s maturitní zkouškou,
 •   věk nad 18 let,
 •   zdravotní způsobilost.

Za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena

 •  pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo
 •  která byla v posledních 5 letech pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jestliže její jednání, kterým spáchala trestný čin, je v rozporu s posláním strážníka.

Za spolehlivou se nepovažuje fyzická osoba, která byla v posledních 3 letech opakovaně pravomocně uznána vinná z přestupku podle § 4 b) zákona č. 553/1991 Sb.

Další informace poskytne úsek lidských zdrojů Městské policie Karviná na tel.: 595 390 986.