Zámek Fryštát – jedinečná památka v regionu

181252 Kulturní památka ve vlastnictví statutárního města Karviné – e mpírový zámek Fryštát – je jedinečnou památkou svého druhu ve zdejším regionu a představuje opravdový unikát v regionu, který byl původně předurčen k výlučné industrializaci. O této smutné skutečnosti svědčí i fakt, že se zámek Fryštát dochoval pouze jako jediný ze tří honosných zámků, které se na území města nacházely ještě ve 20. století. Po rozsáhlé rekonstrukci byl zámek roku 1997 otevřen pro veřejnost a v roce 2003 byla návštěvníkům zpřístupněna další část zámku – vedlejší budova „Lottyhaus“. Zájem o návštěvu tohoto karvinského skvostu rok od roku stále stoupá. Návštěvníkům jsou pravidelně pro každou sezonu připravovány novinky a různá zpestření klasických prohlídek historických interiérů.


181252

EN – English   PL – polski

Více informací na www.zamek-frystat.cz