Významné osobnosti města


Otakar Baran  30.12.1905 (Ostrava - Heřmanice) - 20.11.1986 (Praha)

výtvarník  

Akademický malíř, významný člen známého uměleckého rodu v Karviné. Studoval na Akademii krásných umění v Krakově. Ve své tvorbě se věnoval akvarelu a kvašakvarelu, náměty čerpal z Karviné a okolí, z Beskyd, ale i ze studijních cest v zahraničí. Byl členem svazu českých výtvarných umělců v Ostravě, později byl registrován u Fondu výtvarných umělců.

 

Bruno Bělčík  14.1.1924 (Karviná) - 10.3.1990 (Praha)

hudebník 

Český houslista. Studoval na pražské konzervatoři (1942-44) a na AMU (1946-47). Koncertní mistr Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK.

 

Oldřich Bijok  1.3.1930 (Karviná) - 5.11.1992 (Karviná)

výtvarník 

Studoval malířské kurzy v Praze. Mimo olejomalby a enkaustiky se věnoval i grafice. Tématem jeho prací jsou krajiny kolem Štramberku, Kopřivnice a Karviné. Zakládající člen skupiny PARAZOL.

 

Karel Böhm, JUDr.  21.1.1890 (Karviná) - 13.4.1973 (Karviná)

hudebník 

Jako amatér pěstoval vážnou hudbu, byl skladatelem, dirigentem a výborným klavíristou. Působil v Karviné, kde doprovázel na klavír zpěváky a taneční soubory. Jeho skladby byly vysílány v českém rozhlase.

 

Dominik Figurny  29.7.1909 (Horní Suchá) - 13.10.2000 (Karviná)

výtvarník 

Studoval na Akademii krásných umění v Krakově - kresbu a malbu. Za války těžce pracoval na stavbě železnic, místo studia v Paříži. Po válce vyučoval kreslení na polské škole ve Fryštátě (Karviná). Maloval krajiny, ponejvíce akvarely a oleje.

 

Ondra Foltýn  1723 (Karviná - Staré Město) - 1792 (Karviná - Staré Město)

Byl legendárním selským rebelem, s nímž je spojeno největší povstání na Těšínsku v roce 1766.

 

Rudolf Hrubý  21.2.1920 (Orlová) - 3.2.2003 (Karviná)

historik 

Byl aktívním členem regenerační komise při Městském úřadu v Karviné. Ačkoliv byl orlovským rodákem, celý život zasvětil sbírání informací o minulosti Karviné.

 

Miloš Jančar  10.6.1926 (Karviná) - 14.2.1989 (Karviná)

výtvarník 

Studoval na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Brně - malbu a grafiku.Věnoval se především malbě, kombinovaným technikám a sochařství. Byl ovlivněn tehdejším současným děním tvořil reliéfní obrazy surrealistických vizí. Byl zakládajícím členem výtvarné skupiny PARAZOL, působil v Klubu karvinských výtvarníků, do roku 1970 v ČSVU Ostrava, než došlo k zákazu vystavování. 

 

Bohuslav Konečný  14.1.1927 (Karviná) - 27.8.1999 (Brno)

výtvarník 

Studoval na SPŠS v Praze, navštěvoval Hollarovu grafickou školu a externě malbu u Jinřicha Koukolského v Praze. Pracoval v propagačním oddělení Dolu ČSA v Karviné, po přestěhování do Brna studoval na Bohoslovecké fakultě a působil jako duchovní církve Československé husitské. Byl členem výtvarné skupiny PARAZOL (1967) a Klubu karvinských výtvarníků (1986-1990). Ve volné malířské tvorbě se věnoval krajinomalbě (motivy z karvinského okolí, průmyslová krajina, Pobeskydí), ale maloval i zátiší, portréty a věnoval i figurální malbě.

 

Jan Josef Antonín LARISCH-MÖNNICH 1766 (Rogów) - 1820 (Opava)

hrabě, slezský politik, zemský hejtman a podnikatel 

Zakladatel rodového svazku Larisch - Mönnichů. Byl nejstarším synem Jana Erdmana Floriana Larische, známého zahájením těžby uhlí v roce 1776 v Karviné.

 

Jaroslav Maštalíř, Ing.  1.5.1906 (Karviná) - 22.5.1988 (Praha)

skladatel a klavírista 

Po studiích byl angažován jako klavírista v České filharmonii. Patřil mezi nejlepší doprovázeče sólistů a souborů v Praze. Věnoval se i hře na cembalo.

 

Gustaw Morcinek  25.8.1891 (Karviná) - 20.12.1963 (Krakow)

polský spisovatel 

Narodil se v osadě Žabkov v Karviné-Dolech, kde nyní stojí Důl ČSA. Zajímal se o literaturu, jako učitel působil ve Skoczowě. Za druhé světové války byl vězněn v koncentračních táborech Oranienburg a Dachau. Napsal několik románů ze života slezských horníků, kterým takto chtěl splatit dluh za to, že mu umožnili studovat.

 

Waclaw Olszak, MUDr.  29.5.1868 (Šenov) - 11.9.1939 (Karviná)

lékař a politik 

Někdejší starosta města Karviné, který v ní žil a pracoval nepřetržitě 43 let, starostou města byl v letech 1928-1936.

 

Wilhelm Przeczek  1936 (Karviná) - 2006 (Třinec)

polský spisovatel, básník, učitel a překladatel

Je považován za jednoho z nejvýznamnějších polských spisovatelů své generace na Těšínském Slezsku v Čechách.

 

Dušan Růža 25.7.1929 (Stará Ves nad Ondřejnicí) - 21.2.1989 (Karviná)

 sportovec 

Zasloužilý mistr sportu, byl vynikajícím hráčem a později i trenérem. Do Karviné přišel v šedesátých letech. V trenérské práci začal u mládeže. Pod jeho vedením slavil dorost Karviné úspěchy i na mezinárodním poli a stal se evropským mistrem mládeže ve Wiesbadenu v Německu.

 

František Świder  27.1.1911 (Karviná) - 22.3.1997 (Karviná)

výtvarník 

Studoval v Krakově na Státní škole dekorativního umění a uměleckého průmyslu, vystudoval Akademii múzických umění v Praze. Umělec, který se po studiích natrvalo usadil v Karviné a věnoval se malířství, grafice, portrétům, karkaturální řezbě, ale doménou u něj byla figurální plastika a sochařský monument. Autor památníku v Životicích. Vypracoval techniku akvarelu na úroveň olejomalby.

 

Jindřich Wielgus 26.2.1910 (Karviná) - 6.5.1998 (Praha)

sochař a malíř 

Studoval UPŠ v Praze a R. Accademica di Belle Arti v Římě. Obrovská sochařská obnost, tvořil především z kamene, ale i z kovu a dřeva. V jeho tvorbě najdeme také zdařilá díla v podobě grafiky či kresby. Jeho díla jsou vystavena v NG v Praze. Získal titul národního umělce. Jeho socha znázorňující horníka stojí před Slezskou univerzitou v Karviné.

 

Rudolf Žebrok  18.10.1915 (Karviná) - 17.1.1984 (Karviná)

akademický malíř 

Vyučil se pekařem. Jeho láskou bylo malování, měl velký talent a teprve přátelství s Františkem Świderem rozhodlo o tom, že se plně věnoval malířství, které dálkově vystudoval. Jeho obrazy a kresby za života na Karvinsku a Pobeskydí se těší velké oblibě. Za mimořádný talent získal titul akademického malíře.

 

Kartotéka významných osobností je průběžně budována na Městském informačním centru při Regionální knihovně Karviná, Masarykovo náměstí 71/26, Karviná-Fryštát. Uvítáme jakékoliv náměty pro zařazení osobností, včetně podkladových materiálů. Kontaktní telefon: 596 318 620.