Symboly města


Městská vlajka

Vlajka města je obdélníkového tvaru, na níž je položen znak města. Poměr šířky a výšky vlajky je 2:3. Poměr výšky a šířky vlajky je totožný s poměrem výšky a šířky znaku. Figura ze štítu je zobrazena na listu vlajky směrem k žerdi.

Popis je následující: "Obdélníkový list vlajky má dva svislé pruhy, první levý modrý, druhý pravý bílý. V prvním svislém pruhu je půl žluté orlice s červenou zbroji, ve druhém svislém pruhu půl zeleného trojlistu s jedním zeleným poupětem."

vlajka_0.jpg

Městský znak

Symbolem suverénní moci města byl již v minulosti městský znak. Jeho základem se stala nejstarší městská pečeť Fryštátu z roku 1529. Barevné zobrazení městského znaku se dochovalo na městské truhlici z roku 1660 a znázorňovalo: “polcený štít, v jehož pravém modrém poli je půl zlaté orlice s červenou zbrojí a v levém stříbrném poli je půl zeleného lipového trojlistu“.

Kodifikovaná podoba dnešního znaku města Karviné byla přijata až roku 1988, kdy byl po projednání a doporučení heraldickou komisí pro otázky znaků Archívní správy MV ČR čj. AS/2-500/57 schválen dne 13. prosince 1988 na 15. plenárním zasedání Městského národního výboru v Karviné. 

Popis znaku města Karviné zní: “polcený štít, v pravém modrém poli půl zlaté orlice s červenou zbrojí, v levém bílém (stříbrném) poli půl zeleného lipového trojlistu s jedním zeleným poupětem (symbolem rozvoje města)“.

Heraldicky znak Karvina.png

V současné době užívá město znak a vlajku v grafickém provedení heraldika Jiřího Loudy.