Průmyslová zóna

zona.jpg Karviná je součástí významné středoevropské průmyslové aglomerace, zahrnující severovýchodní část České republiky, jižního Polska a severozápadního Slovenska. Tento trh představuje v okruhu 150 km celkem 5 milionů obyvatel.


933.Nové pole letecky.JPG

Pozemek

 • 45 ha - Nové Pole - I. etapa
 • 9 ha - Nové Pole - II. etapa

Celkem cca 45 hektarů infrastrukturou plně vybaveného pozemku ( I. etapa) a dalších 9 hektarů (II. etapa) poskytuje dostatek místa pro prostorové řešení výrobních hal s možností budoucího rozšíření. Celý pozemek je ve vlastnictví města Karviná, což umožňuje rychle a seriozně řešit požadavky investorů.
Specifikem je umístění zóny v příhraničním regionu tří zemí. Investoři mohou využít místní dostupné pracovní síly, množství dodavatelů a odběratelů v příhraničním regionu tří států a velký trh místních spotřebitelů. Průmyslová zóna Karviná Nové Pole může rovněž sloužit jako základna pro expanzi na další rozvíjející se trhy ve střední a východní Evropě.
Připravováno rozšíření průmyslové zóny o 9 ha. Na vybudování infrastruktury pro 2. etapu průmyslové zóny byla přidělena dotace ve výši 26 192 tis. Kč. Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Lokalita

Karviná je součástí významné středoevropské průmyslové aglomerace, zahrnující severovýchodní část České republiky, jižního Polska a severozápadního Slovenska. Tento trh představuje v okruhu 150 km celkem 5 milionů obyvatel.
V tomto regionu mají své podniky společnosti strojního, chemického, elektrotechnického a stavebního průmyslu. Na české a polské straně podnikají výrobci automobilů nebo jejich komponentů, často se zahraniční účastí, např. Ford, General Motors, Siemens, Hayes Lemmerz atd.
Karvinou prochází důležitá železniční trať ve směru západ východ a ve vzdálenosti 40 km se nachází mezinárodní letiště v Ostravě.

republik.gif

Umístění v rámci republiky

okres.gif

Umístění v rámci okresu

Zázemí

Karviná spojuje výhody okresního města s průmyslovou tradicí, zázemí třetího největšího města Ostravy a blízkost frekventovaných hraničních přechodů do Polska a Slovenska.
Podnikatelská fakulta Slezské univerzity v Karviné (OPF) poskytuje svým studentům vzdělání v ekonomii, managementu a marketingu. Technickým směrům, například strojírenství, elektrotechnice nebo materiálovému inženýrství se vyučuje na Technické univerzitě Vysoké škole báňské v Ostravě. Velký počet středních technických škol a učilišť připravuje kvalifikovanou a motivovanou pracovní sílu.
Lázně Darkov v Karviné jsou díky svým výsledkům v léčbě pohybových problémů hojně navštěvované zahraničními a domácími hosty. Nedaleké Beskydy vytváří dostatek příležitosti k rekreaci a odpočinku. V Šilheřovicích u Ostravy se nachází vyhledávané golfové hřiště.

Infrastruktura

    Průmyslová zóna je vybavena hlavními rozvody elektřiny, vody, plynu, kanalizace a telefonních linek.

Dopravní napojení průmyslové zóny

 • Silniční:
  • čtyřproudová komunikace I/59 Karviná-Ostrava
  • dálnice D47 ve výstavbě (20 km od pozemku)
 • Železnice
 • Letiště

Podpora a spolupráce

Vedení města Karviná pokládá za samozřejmé poskytovat investorům rychlé a spolehlivé služby při sjednávání prodeje pozemku, předkupních práv, vyřizování stavebních povolení, poskytování informací atd.
Úřad práce v Karviné může pomoci investorům při vyhledávání a rekvalifikaci zaměstnanců a poskytováním finančních pobídek na nově vytvořená místa.
Zahraniční investoři se mohou o pomoc a radu obrátit na vládní agenturu pro zahraniční investice CzechInvest.

Komparativní výhody průmyslové zóny

 • "success story" - průmyslová zóna již úspěšně přilákala několik investorů
 • dlouhodobá průmyslová tradice regionu
 • příznivá dopravní poloha
 • pozemky v majetku města
 • k dispozici základní inženýrské sítě - voda, kanalizace, plyn, elektrická energie, telekomunikace

Příležitosti

Díky průmyslovému charakteru regionu poskytuje Průmyslová zóna Karviná Nové Pole příležitosti k investicím zejména v oblastech:

 • výroba strojů a nástrojů
 • komponenty pro automobilový průmysl
 • zpracování a tváření plastů
 • výrobky pro stavební průmysl
 • komponenty pro elektrotechnický průmysl

Resumé

 • 45 hektarů infrastrukturou plně vybaveného pozemku
 • 9 hektarů infrastrukturou plně vybaveného pozemku
 • pozemek ve vlastnictví města Karviná
 • region s průmyslovou tradicí na hranici 3 států
 • mezinárodní letiště ve vzdálenosti 40 km
 • dostupná a technicky kvalifikovaná pracovní síla
 • technická a finanční podpora veřejných institucí
 • investiční pobídky pro investory
 • poradenské služby pro zájemce o investování, podnikání a začínající podnikatele
 • podpora a spolupráce (vedení města, Úřad práce, Czechinvest)

Další informace

Magistrát města Karviné
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná
tel.: +420 596 387 111
fax: +420 596 387 264
e-mail: Ing. Helena Bogoczová (helena.bogoczova@karvina_cz)

 

Regionální kancelář Karviná
Karola Śliwky 149/17, 733 01 Karviná-Fryštát
tel.: +420 596 340 080
fax: +420 596 340 080
e-mail: RNDr. Česlav Valošek (valosek@rikka_cz)