Plán udržitelné městské mobility Karviné

perex.png Stránky jednoho z připravovaných strategických dokumentů města.


perex.png

Zájemci o připravovaný Plán udržitelné mobility města Karviné se na https://pum.karvina.cz dozví informace o harmonogramu jednotlivých etap projektu, jeho zjištěních a závěrech, ale i o způsobech, jak se na vytváření tohoto strategického dokumentu podílet. 

loga_PUM_povpublicita.png

Realizováno v rámci projektu „Strategické dokumenty statutárního města Karviné“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009841.