Muzeum Śląska Cieszyńskiego

181275 Sala wystawowa Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Karwinie znajduje się w części zachodniej rynku Masaryka [Masarykovo náměstí]. Organizowane są tutaj zmienne pod względem tematycznym wystawy dokumentujące wydarzenia historyczne tutejszego regionu oraz całych Moraw i Czech Właściwych. Muzeum Śląska Cieszyńskiego, które ma siedzibę w Czeskim Cieszynie, zostało założone w 1948 roku. Nawiązuje do bogatej tradycji muzealnej połączonego Cieszyna, gdzie zostało otwarte najstarsze muzeum na ziemiach historycznych Korony Czeskiej. Po podziale miasta w 1920 roku zostało na terenie Polski. Obecnie administracją Muzeum Śląska Cieszyńskiego zajmuje się dziesięć oddziałów, których zasób zbiorów pod względem ich łącznej kolekcji oraz wartości historycznej i dokumentalnej należy do najsłynniejszych w Czechach (np. kolekcja cieszyńskiej srebrnej biżuterii ludowej i strojów ludowych należy do największych zbiorów w Czechach). Biblioteka muzealna przechowuje rozległe zasoby "Silesiak" i zbiór pism cieszyńskiego rodaka Jerzego Trzanowskiego [Jiří Třanovský (1592–1637)].


181275

Więcej informacji na http://www.muzeumct.cz.