Dopravní omezení

uzavirka2.jpg Přehled aktuálních uzavírek a dopravních omezení na území města.


Aktuální uzavírky a omezení


<  

komunikace

místní komunikace ul. Svatopluka Čecha v Karviné - Nové Město

mapa

úsek

Karviná - Nové Město, ul. Svatopluka Čecha, od křižovatky s ul. Cihelní po křižovatku s ul. Havířská a Nádražní - cca 750m

druh uzávěry

úplná                 

termín uzávěry

od 20.12.2019

do  31.03.2020

důvod uzávěry

oprava kanalizace

povolil

MMK, OŠR

žadatel

Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s., Ostrava, IČO 451 93 665, 28. řijna 1235/165,Ostrava

poznámka 

Objízdná trasa: po silnici I/67, tř. 17. listopadu, tř. Osvobození, ul. Havířská, nebo po silnici I/67, ul. Ostravská, Nádražní) až k místu uzavírky.

Úplná uzavírka ul Svatopluka Čecha neovlivní provoz hromadné autobusové dopravy

 

komunikace

silnice I/67 Karviná - Fryštát

mapa,         mapa

úsek

Silnice I/67, Karviná - Fryštát, ul. Nádražní poblíž odbočky na slepou místní komunikaci ul. U Tratě

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

 I. etapa - od 22.07.2019 do 22.10.2019

zímní přestávka: 18.11.2019 - březen 2020

II. etapa - v jarních měsících roku 2020

důvod uzávěry

Rekonstrukce mostu ev. č. 67-012, který se nachází na uvedené silnici v km 13,784 nad vodním tokem Mlýnka

povolil

Odbor dopravy a chytrého regionu Krajského úřadu MSK v Ostravě

žadatel

EUROVIA CZ, a.s. - odštěpný závod Morava

poznámka 

V první etapě bude uzavřena levá polovina mostu ve směru na Český Těšín (směrem k nádraží a obchodnímu centru) s tím, že obousměrný provoz bude zachován v druhém jízdním směru (na Bohumín), pro každý směr jízdy bude k dispozici jeden jízdní pruh o šíři min. 3 metry(mapa).Pracovní prostor na mostě bude oddělen záporovým pažením vyčnívajícím nad povrchem vozovky min. 1,10 m a betonovým vodidlem ve stejné výšce. Bude uzavřen chodník na straně rekonstrukce v délce 40 metrů, v opačném směru bude chodník funkční, přechodným dopravním značením V12b (žluté zkřížené čáry) bude zajištěn vjezd a výjezd na (z) ul. U Tratě, taktéž bude zajištěn příjezd k domu čp. 1938 v minimální šířce 3 metry.

Po dobu zimní přestávky bude silniční provoz taktéž omezen na dva jízdní pruhy, a to ty tzv. pomalé (pravé), tzn. jezdit se bude v jednom jízdním pruhu na opravené půlce mostu ve směru na Bohumín (k ulici Havířská) a v jednom jízdním pruhu na dosud neopravené polovině mostu ve směru na Č. Těšín (k nádraží a obchodnímu centru).(mapa)

Druhá etapa, kdy bude rekonstruována pravá polovina mostu ve směru na Bohumín, bude s největší pravděpodobností zahájena až v jarních měsících roku 2020 a taktéž bude probíhat za částečné uzavírky silničního provozu.(mapa)

Plánované uzavírky a omezení


 

 

 Jednotný systém dopravních informací v ČR pro veřejnost – www.dopravniinfo.cz

Centrální evidence uzavírek pro žadatele/zhotovitele – www.jsdi.cz/portal/

 

Kliknutím do mapy získáte bližší informace o konkrétním dopravním omezení.

 uplna-uzavirka-komunikace-picto.png  úplná uzavírka komunikace              castecne-omezeni-provozu-picto.png  částečné omezení provozu na komunikaci

Pro celostránkové zobrazení mapy klikněte/stiskněte ikona_zvětšení_Google_mapy.jpg v pravém horním rohu mapy.