Dopravní omezení

uzavirka2.jpg Přehled aktuálních uzavírek a dopravních omezení na území města.


 

Komunikace

Období

Mapa

Úplná uzavírka veřejně přístupné účelové komunikace, pozemek parcelní číslo 4930/3, v katastrálním území Dětmarovice, v obci Dětmarovice   z důvodu realizace stavby „Rekonstrukce mostu ev. č. M6 přes potok Mlýnka za tratí v k.ú. Dětmarovice“

Druh uzavírky: úplná

Místo uzavírky: veřejně přístupná účelová komunikace most M6, pozemek parcelní číslo 4930/3 v katastrálním území Dětmarovice, v obci Dětmarovice

Délka uzavřeného úseku: cca 25 m

Doba uzavírky: od 08:00 hod. dne 27.03.2023 do 20:00 hod. dne 31.07.2023

Objízdná trasa: nebyla stanovena. Pro pěší a cyklisty bude vybudována dočasná (provizorní) lávka

 v čase:

od 27.03.2023

do 31.07.2023

 mapa

Úplná uzavírka veřejně přístupné účelové komunikace vedoucí podél areálu dolu ČSM – sever v obci Stonava  z důvodu opravy železničních přejezdů P10622 a P10630

Druh uzavírky: úplná

Místo uzavírky: veřejně přístupná účelová komunikace, vedoucí podél areálu dolu ČSM - sever, pozemek parcelní č. 3684/3 a 3755/64 v k.ú. Stonava, obec Stonava

Délka uzavřeného úsekucca 800 m

Doba uzavírky: od 25.03.2023 7:00 hod. do 29.03.2023 17:00 hod

Objízdná trasa: nebyla stanovena

V rámci uzavírky dojde k dotčení následujících linek autobusové dopravy:

  • linka 871731 Český Těšín – Albrechtice – Stonava – Karviná, dopravce ČSAD Havířov a.s.;
  • linka 873540 Karviná – Stonava, dopravce ČSAD Karviná a.s.;
  • linka 873541 Karviná – Stonava, dopravce ČSAD Karviná a.s.;
  • linka 874563 Orlová – Karviná – Stonava dopravce ČSAD Karviná a.s.

Autobusová zastávka Stonava,Bonkov,Rozcestí bude v obou směrech dočasně přemístěna na zastávku Stonava,Bonkov.

Pro dotčené linky 873540 a 873541 bude objízdná trasa ze zastávky „Stonava, Důl ČSM-sever“ sil. II/475, III/4749 a III/4687 a dále ve své trase. Shodně v opačném směru. Pro spoje 1, 3, 7 a 11 linky 873540 sil. I/67, II/475. Pro dotčenou linku 874563 bude objízdná trasa ze zastávky „Stonava, Důl ČSM-sever“ sil. II/475, III/4749 a III/4687 a dále ve své trase. Shodně v opačném směru.

Informovanost pro cestující o dočasném přemístění autobusové zastávky, bude zajištěna v upozornění pro cestující, které bude vyhotoveno Koordinátorem ODIS s.r.o. a vyvěšeno dopravci na označnících dotčených autobusových zastávek. 

 v čase:

od 25.03.2022

do 29.03.2022

 mapa

Úplná uzavírka silnice I/59 - ul. Ostravská v k.ú. Karviná-Doly v úseku od křižovatky se silnicí II/474 po křižovatku se silnicí III/4749 z důvodu akce "Propagace Moravskoslezského kraje - audiovizuální tvorba na silnici č. I/59 v Karviné - Doly."


Druh uzavírky: úplná

Místo uzavírky: I/59 – ul. Ostravská v k.ú. Karviná-Doly v úseku od křižovatky se silnicí II/474 po křižovatku se silnicí III/4749

Doba uzavírky: dne 26.03.2023 v době od 14:00 hod. do 22:00 hod.

Objízdná trasa: po silnici II/474 (ul. Havlíčkova), III/47212 (ul. Solecká) a III/4749 (ul. Stonavská). Operativně bude umožněn provoz veřejné hromadné dopravy a urgentní dopravy (vozidla IZP atp.)

 v čase:

od 14:00

26.03.2023

do 22:00

26.03.2023

 mapa

Úplná uzavírka místní komunikace ul. Zahradnická  z důvodu realizace stavby pod názvem, „Oprava místní komunikace ul. Zahradnická v Karviné-Mizerově, úsek Studentská – č.p. 496“.

Druh uzavírky: úplná

Místo uzavírky: ul. Zahradnická

Délka uzavřeného úseku: cca 200 m, úsek od křižovatky s místní komunikací ul. Studentská po dům č.p. 496

Doba uzavírky: od 06:00 hod. dne 06.03.2023 do 18:00 hod. dne 14.05.2023

Objízdná trasa: po místní komunikaci ul. Studentská, ul. Tyršova a neuzavřených částech ul. Zahradnická

 v čase:

od 06.03.2023

do 14.05.2023

 mapa

Částečná uzavírka silnice III/47216 (ul. Polská),  úsek od křižovatky s místní komunikací ul. V Zákoutí po státní hranici s Polskem), v Karviné-Ráji z důvodu realizace stavby „Výstavba chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji“.

Místo uzavírky: silnice III/47216 (v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. V Zákoutí po státní hranici s Polskem), v Karviné-Ráji. 

Termín uzavírky: od 02.11.2022 do 31.05.2023.

Druh uzavírky: částečná uzavírka.

Objízdná trasa:  Doprava bude vedena ve zbylé šíři komunikace za řízení světelným signalizačním zařízením.

Délka uzavřeného úseku: Uzavírka bude rozdělena na 6 jednotlivých etap. Délka jedné etapy (úseku) bude cca 100 m.

 v čase:

od 02.11.2022

do 31.05.2023

 mapa

Úplná uzavírka silnice III/4687 v úseku od křižovatky se silnicí I/67 po odbočku na ul. Svornosti v Karviné-Lázně Darkov. V průběhu prací bude vybudováno nové napojení silnice III/4687 na silnici I/67 ve směru na Český Těšín.

Objízdná trasa: po silnicích I/67, II/475, III/4749 a po silnici III/4687 až k místu uzavírky, nebo po silnici I/59, III/4749, a III/4687 až k místu uzavírky.

Uzavírka ovlivní provoz veřejné linkové osobní dopravy následujícím způsobem:

Autobusové zastávky:

Karviná, Darkov, nadjezd a Karviná, Darkov, pomocný závod budou dočasně neobsluhovány ( MHD  linka č. 877515 a PHD linky č. 870540 (873540), 873541, 873581 a 873582, 870583 (912583 a 913583))

Objízdná trasa pro autobusovou dopravu: po silnicích I/67, II/475, III/4749, po veřejně přístupné účelové komunikaci kolem dolu ČSM nebo po veřejně přístupné účelové komunikaci kolem Dolu Darkov a po silnici III/4687 až k místu uzavírky, nebo po silnici I/59, III/4749, po veřejně přístupné účelové komunikaci kolem Dolu Darkov a III/4687 až k místu uzavírky.

Linky veřejné linkové osobní dopravy – příměstské dopravy 870540 (873540), 873541, 873581 a 873582, budou obousměrně vedeny po trase I/67 – II/475 a pak po veřejně přístupné účelové komunikaci kolem Dolu ČSM na původní trasu.

Linka 870583 (912583 a 913583) pojede ve směru z Havířova u většiny svých spojů v pracovních dnech po své trase až na zastávku „Stonava, Bonkov, rozcestí“ a, pak po veřejně přístupné účelové komunikaci kolem Dolu Darkov, sil. III/4749 až na křižovatku se
sil. I/59, po sil. I/59 až na zastávku Karviná, Fryštát, u žel.st., na sil. I/67 (ulice Ostravská), dále pak po tř. 17. listopadu, vlevo na místní komunikaci tř. Osvobození a dále po své trase. V případě spojů č. 20 a 46 (pracovní dny) a u všech spojů o sobotách, nedělích a ve státem uznaných svátcích bude ve druhé variantě trasa vedena od zastávky „Stonava, Bonkov, rozcestí“ přes zastávku „Stonava, Pindur“ po veřejně přístupné účelové komunikaci kolem Dolu ČSM po sil. II/475 a sil. I/67, kde najede na svou trasu a tam budou na tř. 17. listopadu obslouženy zastávky „Karviná, Ráj, nemocnice“, „Karviná, Fryštát, univerzita“ a „Karviná, Nové Město, obch. dům“ a všechny další po trase. 

Ve směru do Havířova většina spojů této linky v pracovních dnech navíc obslouží zastávku Karviná, Nové Město, obch. dům na  tř. 17. listopadu (shodné stanoviště jako linka 873533, linka tak neobslouží zastávky: Karviná, Fryštát, univerzita; Karviná, Ráj, nemocnice a Karviná, Ráj, Tesco). V případě spojů č. 35, 37 a 39 (pracovní dny) a u všech spojů o sobotách, nedělích a ve státem uznaných svátcích, bude ve druhé variantě trasy navíc obsloužena zastávka „Karviná, Ráj, TESCO“.

od 13.12.2020 

do 30.06.2023

 mapa

 

Jednotný systém dopravních informací v ČR pro veřejnost – www.dopravniinfo.cz

 

Kliknutím do mapy získáte bližší informace o konkrétním dopravním omezení. Data o uzavírkách jsou přebírána z Jednotného systému dopravních informací (JSDI).

Pro celostránkové zobrazení mapy klikněte zde.