Dopravní omezení

uzavirka2.jpg Přehled aktuálních uzavírek a dopravních omezení na území města.


Kliknutím do mapy získáte bližší informace o konkrétním dopravním omezení.

 uplna-uzavirka-komunikace-picto.png  úplná uzavírka komunikace              castecne-omezeni-provozu-picto.png  částečné omezení provozu na komunikaci

 

Aktuální uzavírky a omezení


komunikace

MK – ul. Brožíkova, U Bažantnice a Fučíkova (Nové Město)

mapa

úsek

ul. Brožíkova, U Bažantnice a Fučíkova

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

od 20.07.2017 do 20.02.2018

důvod uzávěry

rekonstrukce kanalizace

povolil

OR MMK

žadatel

STASPO spol. s r.o.
Jakub Rychecký , tel.: 603 447 168, mail.: rychecky@staspo_cz702 145 201

poznámka 

V době od 20.07.2017 do 20.02.2018 budou probíhat stavební práce v Karviné-Novém Městě, ul. Brožíkova, U Bažantnice a Fučíkova v souvislosti s realizací akcí pod názvem „Karviná-Nové Město, ul. U Bažantnice čp. 1096-1100 a ul. Brožíkova –rekonstrukce kanalizace“ a „Karviná-Nové Město, ul. U Bažantnice, čp. 1096-1100 a ul. Brožíkova – rekonstrukce vodovodních řadů“. V rámci těchto prací dojde k omezení provozu na ul. Brožíkova ve dvorní části a k uzavření vjezdů z tř. Osvobození a z ul. Fučíkova. Vjezd k domům čp. 1358 bude uzavřen v době od 20.07.2017 do 09.08.2017 Vjezd z ul. Fučíkova k domům čp. 1361/74 v délce cca 10m a k domům čp. 1360/17, 1359/15 v délce cca 70m bude uzavřen v době od 15.08.2017 do 11.09.2017. Vjezd (podchod) z tř. Osvobození u domu čp. 1362 bude uzavřen v době od 12.09.2017 do 03.10.2017. ul. Brožíkova bude obousměrná. Ul. Fučíkova u domu čp. 1105 bude překopána po polovinách. Přístupové chodníky k jednotlivým vchodům budou po překopání přemostěny. V době provádění stavebních prací bude po celou dobu omezeno parkování ve dvorní části uvedených domů (čp. 1100-1105 a 1361-1364). Konečné povrchové úpravy, opravy chodníků a živice budou provedeny do 30.04.2018.

 

 

komunikace

ul. Poštovní (Karviná-Fryštát)

mapa

úsek

ul. Poštovní poblíž budovy čp. 615 (budova Business Gate)

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

od 07:00 hod. dne 16.02.2018 do 16:00 hod. dne 09.03.2018

důvod uzávěry

„Kanalizační přípojka a přípojka dešťové kanalizace budovy č.p. 615 v Karviné-Fryštátě včetně odstranění původní žumpy“

povolil

obec Stonava

žadatel

 KUMAN, s.r.o., Ivan Poláček, tel.: 606 862 946

poznámka 

V termínu od 07:00 hod. dne 16.02.2018 do 16:00 hod. dne 09.03.2018 budou probíhat stavební práce na místní komunikace ul. Poštovní poblíž budovy čp. 615 (budova Business Gate) v Karviné-Fryštátě. Práce proběhnou za částečné uzavírky, překop místní komunikace bude proveden po polovinách vozovky, bude průjezdný jeden jízdní pruh střídavě v obou směrech. Důvodem částečné uzavírky je stavba pod názvem „Kanalizační přípojka a přípojka dešťové kanalizace budovy č.p. 615 v Karviné-Fryštátě včetně odstranění původní žumpy“. Dále v rámci této stavby bude v termínu od 07:00 hod. dne 16.02.2018 do 16:00 hod. dne 30.03.2018 uzavřeno parkoviště u budovy č.p.615 v Karviné-Fryštátě (umístnění zařízení staveniště a výkopové práce) a dále v tomto termínu také nebude možno parkovat podél ul. Poštovní (pohyb pracovních strojů na místní komunikaci ul. Poštovní). Provoz autobusové zastávky Karviná, Fryštát, Poštovní u linky autobusu MHD č. 517 v obou směrech zůstane zachován. Investorem stavby je statutární město Karviná, odbor majetkový, stavební práce bude provádět firma KUMAN spol. s r.o., zodpovědná osoba p. Ivan Poláček, tel.: 606 862 946.

 

komunikace

III/46810 – Dětmarovice (Koukolná)

mapa

úsek

železniční nadjezd za čerpací stanicí směrem na Petrovice u Karviné

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

od 02.09.2017 do 30.04.2018

důvod uzávěry

náhrada nadjezdu během optimalizace trati Český Těšín–Dětmarovice

povolil

OR MMK

realizuje

EUROVIA CS, a.s.
p. Rudolf Krištofík
tel.: 731 601 300
rudolf.kristofik@eurovia_cz

poznámka 

Most bude úplně snesen - silnice proto nebude průchozí pro chodce ani průjezdná pro cyklisty. Objížďka povede přes Karvinou po silnicích I/67 – ul. Nádražní, ul. Ostravská a tř. 17. listopadu, dále po II/475 – ul. Rudé armády a v Petrovicích u Karviné, po silnicích II/475, III/4753, III/4689 a III/46810 až k místu uzavírky.

dokumentace

situační snímek uzavírky s objízdnou trasou (pdf)

 

 

Plánované uzavírky a omezení


komunikace

MK – ul. Fryštátská (Fryštát)

mapa

úsek

od křižovatky s ul. Příčná po křižovatku s ul. Zámecká

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

20.4., 16.5., 20.6., 18.7., 15.8., 19.9., 17.10., 21.11. a 12.12.2018 (od 6 do 20 h)

důvod uzávěry

konání akce "Farmářské trhy v Karviné"

povolil

OR MMK

žadatel

OM MMK
p. Martina Klusová - tel.: 596 387 302

poznámka 

Objížďku po místní komunikaci ul. Zámecká v městské části Karviná-Fryštát umístěné na pozemku parc. č. 73/1 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná.

dokumentace

 rozhodnutí silničního správního úřadu (pdf), situační snímek uzávěry s vyznačením objízdné trasy (pdf)


 

 

Jednotný systém dopravních informací v ČR pro veřejnost – www.dopravniinfo.cz

Centrální evidence uzavírek pro žadatele/zhotovitele – www.jsdi.cz/portal/