Dopravní omezení

uzavirka2.jpg Přehled aktuálních uzavírek a dopravních omezení na území města.


Komunikace

Období

Mapa

Úplná uzavírka místní komunikace ul. Majakovského v Karviné – Mizerově  z důvodu stavebních práci v rámci realizace stavby „ZDS KA Výměna potrubí primáru HKV Š21-Š22-PS612-PS614“.

 

Druh uzavírky: úplná

Místo uzavírky: místní komunikace ul. Majakovského, Karviná – Mizerov 

Délka uzavřeného úseku: cca 60 m (v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. Čajkovského), pozemek parc. č. 1624/213, v k.ú. Karviná – město

Doba uzavírky: od 17.06.2024 do 30.08.2024

Objízdná trasa: vedena po přilehlém parkovišti

 v čase:

od 17.06.2024

do 30.08.2024

 mapa

Úplná uzavírka silnice II/472, ul. Borovského v Karviné-Ráji z důvodu opravy této silnice.

 

Délka uzavřeného úseku: Předmětem opravy je celá silnice od křižovatky se silnicí I/67 po hranici s Polskou republikou v celkové délce 2669 metrů a probíhat bude v etapách:

1. etapa

 • 1. část od 08.04.2024 do 21.04.2024 a 2. část od 22.04.2024 do 26.04.2024, úplná uzavírka silnice II/472 v úseku od křižovatky se silnicí I/67H (tř. 17. listopadu) po křižovatku se silnicí III/4688 (ul. Kosmonautů a tř. Těreškovové), v 1. části s textem na dodatkové tabulce E13 „Mimo BUS, IZS a vozidla stavby“ a ve 2. části již s vypuštěním textu „Mimo BUS, IZS“;

2. etapa

 • od 29.04.2024 do 19.05.2024, úplná uzavírka silnice II/472 v úseku od křižovatky se silnicí III/4688 (tř. Těreškovové a ul. Kosmonautů) po křižovatku s místními komunikacemi ul. Na Kopci a ul. Olbrachtova a současně částečná uzavírka silnice II/472 v úseku od křižovatky s místními komunikacemi ul. Na Kopci a ul. Olbrachtova po autobusovou točnu se zastávkou „Karviná, Ráj, Na Kopci“. Provoz bude řízen kyvadlově pomocí SSZ;

3. etapa

 • od 03.06.2024 do 07.06.2024, částečná uzavírka silnice II/472 v úseku od autobusové točny se zastávkou „Karviná, Ráj, Na Kopci“ po křižovatku s místní komunikací ul. V Polích;

4. etapa

 • od 15.06.2024 do 30.06.2024, úplná uzavírka silnice II/472 v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. V Polích po hraniční přechod s Polskem s tím, že mimo dny 15. a 16.06.2024 bude v úseku po křižovatku s místní komunikací ul. Mickiewiczova umožněn průjezd autobusů.

Frézování povrchu, přípravné a dokončovací práce: od 08.04.2024 do 06.08.2024.

 

Objízdná trasa:

1. etapa: objízdná trasa bude vedena po silnici I/67H (tř. 17. Listopadu) a silnici III/4688 (ul. Kosmonautů), v první části bude umožněn průjezd vozidlům IZS a autobusové dopravě;

2. etapa: objízdná trasa bude vedena po silnici III/4688 (tř. Těreškovové) a místních komunikacích ul. Stavbařů a ul. Na Kopci;

3. etapa: bez objízdné trasy, provoz bude řízen kyvadlově pomocí SSZ;

4. etapa: objízdná trasa bude vedena po silnici III/4688 (tř. Těreškovové) a místních komunikacích ul. Žižkova a ul. Mickiewiczova.

 

Doplňující informace k městské autobusové dopravě:

Při realizaci stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice II/472 ul. Borovského, Karviná“ budou dotčeny linky městské autobusové dopravy č. 877513, 877519 a 877520.

Dopravní obslužnost bude zajištěna formou výlukových jízdních řádů. Linky příměstské autobusové dopravy nebudou dotčeny.

 

Zrušené (dočasně neobsloužené) autobusové zastávky:

 • „Karviná, Ráj, Na Kopci“ (ve směru ke křižovatce se sil. III/4688), a to v době od 29.04.2024 do 19.05.2024 (po celou dobu realizace 2. etapy).

 • „Karviná, Ráj, Na Kopci“ (na točně - ve směru na Polsko) a „Karviná, Ráj, hřbitov“ (oboustranně), a to ve dnech 04. a 05.05.2024 (v rámci realizace 2. etapy).

 • „Karviná, Ráj, hřbitov“ (obousměrně), a to v době od 03.06.2024 do 07.06.2024 (po celou dobu realizace 3. etapy) a taktéž ve dnech 15. a 16.06.2024 (v rámci realizace 4. etapy).

 • „Karviná, Ráj, Ščerba“ (obousměrně), a to ve dnech 15. a 16.06.2024 (v rámci realizace 4. etapy).

v čase:

od 08.04.2024

do 06.08.2024

mapa

+

video

Úplná uzavírka silnice III/4688 ul. Havířská (v úseku od koupaliště po okružní křižovatku silnice II/475 x III/4688 km 1,307 – 1,717) v obci Karviná  z důvodu realizace stavby „Silnice III/4688 – rekonstrukce mostu ev. č. 4688-2 přes Vlečku ČD a Kovony.

 

Druh uzavírky: úplná

Místo uzavírky: III/4688 ul. Havířská (v úseku od koupaliště po okružní křižovatku silnice II/475 x III/4688 km 1,307 – 1,717) v obci Karviná

Doba uzavírky: od 14.04.2024 do 30.11.2024

Objízdná trasa: po silnici II/475 (ul. Rudé armády), I/67H (tř. 17. listopadu), I/67 (ul. Ostravská, ul. Nádražní) a zpět, resp. po silnici II/475, I/67H, místní komunikaci tř. Osvobození a zpět

Doplňující informace :

Omezení pro autobusy příměstské a městské dopravy bude platit až od 15.04.2024.


Vedení linek veřejné linkové osobní dopravy – příměstské dopravy (dále jen PAD):

Linka 871738 Český Těšín – Karviná 

Dotčené spoje: 5, 10, 35, 44, 61 a 70

Objízdná trasa: ul. Rudé armády, v opačném směru shodně

Neobsluhované zastávky: • Karviná, Nové Město, obch.dům, • Karviná, Nové Město, Osvobození • Karviná, Nové Město, koupaliště


Linka 871740 Karviná – Český Těšín – Nošovice

Objízdná trasa: tř. Osvobození – tř. 17. listopadu – ul. Rudé armády, v opačném směru shodně

Neobsluhované zastávky: Karviná, Nové Město, koupaliště


Linky:

 • 873531 Karviná – Orlová – Petřvald – Ostrava
 • 873532 Karviná – Orlová – Petřvald – Ostrava (mimo spoj č. 2, přes Osvobození)
 • 873534 Karviná – Doubrava – Orlová – Petřvald – Ostrava (mimo spoj č. 2, přes Osvobození)
 • 873540 Karviná – Stonava (mimo spoje č. 3, 7 a 11)
 • 912533 Karviná – Havířov (mimo spoje č. 67. 5, 69, 71, 10, 68, 44 a 60, přes Osvobození)
 • 912391 Karviná – Havířov – Lučina – Raškovice – Morávka

Objízdná trasa: tř. Osvobození – tř. 17. listopadu - ul. Rudé armády, v opačném směru shodně

Neobsluhované zastávky: Karviná, Nové Město, koupaliště

Náhradní zastávka: Karviná, Nové Město, Osvobození


Linky:

 • 873537 Karviná - Petrovice u Karviné – Dětmarovice – Orlová
 • 873538 Karviná - Petrovice u Karviné, Prstná (mimo spoje č. 6, 8, 11, 12, 15, 21, 23 a 31, jedoucí přes Karvinou, Ráj)

Objízdná trasa: ul. Nádražní – ul. Havířská – tř. Osvobození – tř. 17. listopadu - ul. Rudé armády, v opačném směru shodně

Neobsluhované zastávky: • Karviná, Fryštát, hasičská zbrojnice • Karviná, Nové Město, koupaliště

Náhradní zastávky: Karviná, Nové Město, ČSAD, Karviná, Nové Město, stadion házené a Karviná, Nové Město, obch.dům


Linka 874543 Karviná – Dětmarovice - Dolní Lutyně – Rychvald – Ostrava

Objízdná trasa: tř. Osvobození

Neobsluhované zastávky: • Karviná, Nové Město, obch.dům • Karviná, Nové Město, koupaliště

Náhradní zastávky: Karviná, Nové Město, Osvobození


Linky:

 • 874535 Karviná – Orlová – Petřvald – Ostrava (platí pro spoje č. 2, 21 a 28, částečně pro sudé spoje)
 • 873553 Karviná – Dětmarovice – Orlová – Rychvald – Ostrava (mimo spoje č. 80 a 81)
 • 874546 Karviná – Dětmarovice – Dolní Lutyně – Bohumín (mimo spoje č. 8 a 9)
 • 874553 Karviná – Dětmarovice – Orlová – Rychvald – Ostrava (mimo spoje č. 8 a 15)

Objízdná trasa: tř. Osvobození

Neobsluhované zastávky: • Karviná,Nové Město,obch.dům ve směru do Karviné-Ráj, • Karviná,Fryštát, univerzita, • Karviná,Ráj,nemocnice, • Karviná,Ráj,Kosmonautů, • Karviná,Mizerov,urnový háj, • Karviná,Hranice,bazén • Karviná,Nové Město,koupaliště

Náhradní zastávka: Karviná,Nové Město,Osvobození


Dotčené linky městské autobusové dopravy (dále jen „MAD“):

877511, 877512, 877513, 877514, 877515, 877516, 877517, 877518, 877520

Dopravní obslužnost bude zajištěna formou výlukových jízdních řádů v návaznosti na objízdné trasy.

Neobsluhovaná autobusová zastávka: Karviná, Nové Město, koupaliště ve směru z městské části Karviná-Hranice na autobusové nádraží.

Přemístěna autobusová zastávka: Zastávka Karviná, Nové Město, koupaliště ve směru do městské části Karviná-Hranice, bude pro linky MAD 877511, 877512, 877515, 877516, 877517 přemístěna na zastávku Karviná, Nové Město, Osvobození, stanoviště č. 6.


Vedení linek MAD:

877 511 Staré Město – Fryštát - Nové Město – Hranice – Mizerov – Ráj - Nové Město – Fryštát - bude provedena úprava jízdní doby dle výlukového jízdního řádu v návaznosti na objízdnou trasu

877 512 Fryštát – Nové Město – Ráj – Mizerov – Hranice – Nové Město – Fryštát - bude provedena úprava jízdní doby dle výlukového jízdního řádu v návaznosti na objízdnou trasu

877 513 Staré Město – Fryštát – Nové Město – Ráj - úprava bude provedena ve výlukovém jízdním řádu - dojde ke zrušení spojů č. 27, 28, 32 - spoj č. 31 bude zkrácen po zastávku Karviná, Fryštát, aut. nádr.

877 514 Ráj – Nové Město – Fryštát – Staré Město - úprava bude provedena ve výlukovém jízdním řádu - dojde ke zkrácení spoje č. 27 po zastávku Karviná, Staré Město, Nové pole

877 515 Důl Darkov – Ráj – Hranice – Nové Město – Staré Město - bude provedena úprava jízdní doby dle výlukového jízdního řádu v návaznosti na objízdnou trasu - dojde ke zrušení spoje č. 14 a změně časové polohy spoje č. 16

877 516 Fryštát – Nové Město – Hranice – Mizerov – Ráj – Nové Město – Fryštát - bude provedena úprava jízdní doby dle výlukového jízdního řádu v návaznosti na objízdnou trasu - zastávka „Karviná, Nové Město, koupaliště“ bude obsloužena po objetí okruhu městem, a to před odbočením na ul. Zakladatelskou a zajížďkou na zastávku Karviná, Nové Město, hornická nemocnice

877 517 Fryštát – Nové Město – Hranice – Mizerov – Lázně Darkov - bude provedena úprava jízdní doby dle výlukového jízdního řádu v návaznosti na objízdnou trasu - dojde ke zrušení spoje č. 7, 28, 32, kdy spoj č. 7 bude částečně nahrazen spojem č. 7 linky 877 520 - zastávka Karviná, Hranice, průmyslová škola bude ve směru Darkov lázně, ale pouze v pracovní dny, neobsloužena s tím, že trasa jednotlivých spojů bude v daném úseku vedena po sil. III/4688 – ul. Leonovova a sil. II/475 – ul. Rudé armády z důvodu eliminace zpoždění při výjezdu (levé odbočení) z vedlejší místní komunikace ul. Žižkova na sil. II/475 – ul. Rudé armády

877 518 Fryštát – Nové Město – Ráj – Mizerov – Hranice – Nové Město – Fryštát - bude provedena úprava jízdní doby dle výlukového jízdního řádu v návaznosti na objízdnou trasu

877 520 Staré Město – Fryštát – Nové Město – Ráj – Mizerov – Hranice – Nové Město – Fryštát – Staré Město - úprava bude provedena ve výlukovém jízdním řádu - dojde k prodloužení spoje č. 7, který bude vyjíždět ze zastávky Karviná, Fryštát, aut. nádr. jako náhrada za spoj č. 7 linky 877 517


Výlukové jízdní řády:

pdf.png871738 Český Těšín – Karviná.pdf
pdf.png871740 Karviná – Český Těšín – Nošovice.pdf
pdf.png873531 Karviná – Orlová – Petřvald – Ostrava.pdf
pdf.png873532 Karviná – Orlová – Petřvald – Ostrava.pdf
pdf.png873534 Karviná – Doubrava – Orlová – Petřvald – Ostrava.pdf
pdf.png873537 Karviná - Petrovice u Karviné – Dětmarovice – Orlová.pdf
pdf.png873538 Karviná - Petrovice u Karviné, Prstná.pdf
pdf.png873540 Karviná – Stonava.pdf
pdf.png873553 Karviná – Dětmarovice – Orlová – Rychvald – Ostrava.pdf
pdf.png874535 Karviná – Orlová – Petřvald – Ostrava.pdf
pdf.png874543 Karviná – Dětmarovice - Dolní Lutyně – Rychvald – Ostrava.pdf
pdf.png874546 Karviná – Dětmarovice – Dolní Lutyně – Bohumín.pdf
pdf.png874553 Karviná – Dětmarovice – Orlová – Rychvald – Ostrava.pdf
pdf.png877 511 Staré Město – Fryštát - Nové Město – Hranice – Mizerov – Ráj - Nové Město – Fryštát.pdf
pdf.png877 512 Fryštát – Nové Město – Ráj – Mizerov – Hranice – Nové Město – Fryštát.pdf
pdf.png877 513 Staré Město – Fryštát – Nové Město – Ráj.pdf
pdf.png877 514 Ráj – Nové Město – Fryštát – Staré Město.pdf
pdf.png877 515 Důl Darkov – Ráj – Hranice – Nové Město – Staré Město.pdf
pdf.png877 516 Fryštát – Nové Město – Hranice – Mizerov – Ráj – Nové Město – Fryštát.pdf
pdf.png877 517 Fryštát – Nové Město – Hranice – Mizerov – Lázně Darkov.pdf
pdf.png877 518 Fryštát – Nové Město – Ráj – Mizerov – Hranice – Nové Město – Fryštát.pdf
pdf.png877 520 Staré Město – Fryštát – Nové Město – Ráj – Mizerov – Hranice – Nové Město – Fryštát – Staré Město.pdf
pdf.png912391 Karviná – Havířov – Lučina – Raškovice – Morávka.pdf
pdf.png912533 Karviná – Havířov.pdf

 v čase:

od 14.4.2024

do 30.11.2024

 mapa

Úplná uzavírka místní komunikace ul. Sovinecká 1, v městské části Karviná-Doly, v obci Karviná   z důvodu rekonstrukce horkovodu v rámci realizace stavby pod názvem „ZDS KA Výměna potrubí primáru DN600, Sovinec – Olše I. etapa“.

 

Druh uzavírky: úplná

Místo uzavírky: místní komunikace ul. Sovinecká 1, v městské části Karviná-Doly, v obci Karviná

Délka uzavřeného úseku: 150 m

Doba uzavírky: dne 29.04.2024 od 06:00 hod., do 16.07.2024 do 18:00 hod.

Objízdná trasa: po místní komunikaci ul. Sovinecká 2, v městské části Karviná-Doly, v obci Karviná

Doplňující informace :

Veřejná linková doprava bude záměrem dotčena:

873534 Karviná – Doubrava – Orlová – Petřvald – Ostrava, dopravce Transdev Slezsko a. s.

Autobusová zastávka Karviná, Doly, Sovinec nebude dočasně obsluhována, spoje linky 873534 budou dočasně obsluhovat zastávku Karviná, Doly, Sovinec, rest. na ul. Sovinecká ve směru na Karvinou.

 v čase:

od 29.04.2024

do 16.07.2024

 mapa

Částečná a úplná uzavírka silnice II/475 v k.ú. Louky nad Olší a Stonava z důvodu realizace stavby „Oprava sil. II/475, Stonava“.

 

Probíhat bude v etapách:

1. etapa – Úprava nivelety silnice II/475 km 13,90 – 14,20 (k.ú. Louky nad Olší)

Částečná uzavírka: od 22.04.2024 do 28.04.2024, od 15.07.2024 do 07.08.2024

Úplná uzavírka: od 29.04.2024 do 14.07.2024 „Mimo vozidel stavby a IZS“

 

Doplňující informace :

V době plánované uzavírky jsou zde vedeny spoje linky PAD 873540 Karviná – Stonava, dopravce Transdev Slezsko a. s.

Autobusové zastávky nebudou dotčeny. Objízdná trasa: Linka 873540 bude vedena I/67 – III/4687 ul. Svornosti – ÚK k dolu ČSM-Sever.

 

2. etapa – Úprava nivelety křižovatky silnice II/475 s účelovými komunikacemi k Dolu ČSM-Sever a ČSM-Jih km 10,90 – 11,50 (k.ú. Stonava)

Částečná uzavírka: od 22.04.2024 do 28.04.2024, od 09.09.2024 do 29.09.2024

Úplná uzavírka: od 29.04.2024 do 06.09.2024 „Mimo vozidel stavby a IZS“

Doplňující informace :

Z důvodu uzavření křižovatky silnice II/475 s účelovými komunikacemi k Dolu ČSM-Sever a ČSM-Jih bude doprava k Dolu ČSM-Jih vedena po části místní komunikace 6b a dále po účelové komunikaci s tím, že provoz bude řízen SSZ.

 

V době plánované uzavírky od 29.4. do 6.9.2024 jsou zde vedeny spoje linek PAD, dopravce Transdev Slezsko a. s.:

pdf.png změna v dopravě - Odis.pdf

• 871731 Český Těšín – Albrechtice – Stonava – Karviná

• 873540 Karviná – Stonava

• 873541 Karviná – Stonava

• 873582 Karviná – Stonava – Albrechtice – Horní Suchá

• 874563 Orlová – Karviná – Stonava

• 912457 Havířov – Stonava

 

Autobusové zastávky: Stonava,Důl ČSM-Jih; Stonava,Důl ČSM-Sever; Stonava,Bonkov rozcestí; Stonava,Mexico a Stonava,Hořany budou dočasně neobslouženy.

 

Vedení linek PAD: (V době plánované uzavírky  od 29.4. do 6.9.2024)


Linka 871731

Vedení linky: obousměrně: II/475 na objízdnou trasu III/4749 - III/4687

Neobsluhované zastávky: Stonava,Důl ČSM-Jih; Stonava,Důl ČSM-Sever a Stonava,Bonkov rozcestí

Náhradní zastávky: Stonava,Holkovice a Stonava,Bonkov

pdf.png 871731 Český Těšín-Albrechtice-Stonava-Karviná.pdf


Linka 873540

Vedení linky: obousměrně: z dolu ČSM-Sever na objízdnou trasu III/4687 - III/4749 - II/475

Neobsluhované zastávky: nebudou dotčeny

Náhradní zastávky: Stonava,Holkovice a Stonava,Bonkov rozcestí

pdf.png 873540 Karviná-Stonava.pdf


Linka 873541

Vedení linky: obousměrně z dolu ČSM-Sever na objízdnou trasu III/4687 - III/4749 - II/475

Neobsluhované zastávky: nebudou dotčeny

Náhradní zastávky: Stonava,Holkovice a Stonava,Bonkov rozcestí

pdf.png 873541 Karviná-Stonava.pdf


Linka 873582

Vedení linky: obousměrně z dolu ČSM-Jih II/475, linka bude vedena mimo Důl ČSM-Sever

Neobsluhované zastávky: Stonava,Důl ČSM-Sever a Stonava,Mexico

pdf.png 873582 Karviná-Stonava-Albrechtice-Horní Suchá.pdf


Linka 874563

Vedení linky: linka bude ukončena na dole ČSM-Sever, vybrané spoje budou dále pokračovat obousměrně na objízdnou trasu

Neobsluhované zastávky: Stonava,Důl ČSM-Jih – mimo vybrané spoje

pdf.png 874563 Orlová-Karviná-Stonava.pdf


Linka 912457

Vedení linky: obousměrně II/475 na objízdnou trasu III/4749 - III/4687

Neobsluhované zastávky: Stonava,Důl ČSM-Jih a Stonava,Hořany

Náhradní zastávky: Stonava,Holkovice a Stonava,Bonkov

pdf.png 912457 Havířov - Stonava.pdf


Dopravní spojení na Doly ČSM-Sever, ČSM-Jih a Důl Darkov bude zajištováno linkami PAD tj. vzájemnými přestupními vazbami s garantovanými návaznostmi.

Objízdná trasa:

 • (směr Ostrava, Havířov, Stonava, Žilina): po silnici I/67, I/59, II/474, II/475
 • (směr Bohumín, Karviná): po silnici III/4749, I/59, I/67

3. etapa –V rámci uzavřeného úseku silnice II/475 bude také provedena oprava železničního přejezdu P8290 v k.ú. Louky nad Olší v termínu od 01.08.2024 do 31.08.2024

v čase:

od 22.04.2024

do 29.09.2024

(dle jednotlivých etap)

 mapa

Úplná uzavírka místní komunikace ul. ul. Víta Nejedlého  z důvodu opravy povrchu vozovky v rámci realizace stavby „Oprava ul. Víta Nejedlého, Karviná“.

 

Druh uzavírky: úplná

Místo uzavírky: ul. Víta Nejedlého (úsek od křižovatky s ul. Březová po křižovatku s ul. Prameny) v Karviné-Ráji

Doba uzavírky: od 15.04.2024 do 13.06.2024

Objízdná trasa: není stanovena

 v čase:

od 15.04.2024

do 13.06.2024

mapa

mapa

 

Úplná uzavírka veřejně přístupné účelové komunikace ul. Cihelní v Karviné-Novém Městě, v obci Karviná z důvodu stavebních práci spojené s realizací stavby „Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karviné“.

 

Druh uzavírky: úplná

Místo uzavírky: účelová komunikace veřejně přístupná ul. Cihelní v Karviné-Novém Městě, v obci Karviná

Délka uzavřeného úseku: 100 m (úsek od křižovatky s místní komunikací ul. Cihelní pozemek parc. č. 3494/1, vč. parkovišť a chodníků na pozemcích parc. č.: 620/1, 620/2, 620/4, 620/27, 620/28, 620/29, 620/30, 620/31, 620/33, 620/35, 620/36, 620/37, 620/38, 620/40, 620/66, 679/1, vše v k.ú. Karviná-město)

Doba uzavírky: od 20.03.2024,od 6:00 do 30.09.2024, do 18:00.

Objízdná trasa: není stanovena

 v čase:

od 20.03.2024

do 30.09.2024

 mapa