Dopravní omezení

uzavirka2.jpg Přehled aktuálních uzavírek a dopravních omezení na území města.


Aktuální uzavírky a omezení


<

komunikace

uzavírka parkoviště u RBP

 

úsek

parkoviště u RBP, Masarykovo náměstí

druh uzávěry

úplná                 

termín uzávěry

 

    dne 26.11.2019 od 06:00 hod. do 11:00 hod.

    dne 01.12.2019 od 06:00 hod. do 21:00 hod.

    od 06:00 hod. dne 06.12.2019 do 22:00 hod. dne 08.12.2019

    od 06:00 hod. dne 12.12.2019 do 21:00 hod. dne 15.12.2019

    od 06:00 hod. dne 20.12.2019 od 21:00 hod. dne 22.12.2019

důvod uzávěry

konání akce „Vánoční karvinský jarmark“

povolil

MMK, OŠR

žadatel

SMK, OŠR

poznámka 

 Parkoviště u  radnice (10 par. stání) bude uzavřeno dne 01.12.2019 od 10:00 hod. do 18:00 hod.

 

komunikace

uzavírka místních komunikací Masarykovo náměstí, ul. Pivovarská, ul. Hrnčířská v Karviné-Fryštátě

mapa

úsek

místní komunikace Masarykovo náměstí od okružní křižovatky s ul. Karola Śliwky včetně ul. Pivovarská a ul. Hrnčířská

druh uzávěry

úplná                 

termín uzávěry

dne 01.12.2019

od 11:00 hod do 19:00 hod

důvod uzávěry

zajištění bezpečnosti účastníků akce při rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí

povolil

MMK, OŠR

žadatel

SMK, OŠR

poznámka 

Objízdná trasa není stanovena, dopravu budou regulovat náležitě poučeni pořadatelé, pracovníci MěDK Karviná a strážnici MP Karviná.

 

komunikace

ul. Mickiewiczova

mapa

úsek

50 m v místě propustku u čp. 191/7

druh uzávěry

úplná                 

termín uzávěry

od 25.11.2019

do 28.11.2019

důvod uzávěry

oprava propustku a odvodnění na ul. Mickiewiczova v Karviné - Ráji

povolil

MMK, OŠR

žadatel

Jankostav s.r.o.

poznámka 

Objízdná trasa bude vedena až k místu uzavírky po místních komunikacích ul. Mickiewiczova a Žižkova, silnici č. II/472 ul. Borovského a sil.č. III/4688, tř.Těreškovové v městské části Karviná – Mizerov a Karviná - Ráj, obci Karviná.

Linky veřejné linkové dopravy – městské hromadné dopravy dotčené uzavírkou:

Dopravce ČSAD Karviná a.s.

877519 bude končit na zastávce „Ščerba“ a odsud rovněž vyjíždět

877520 bude končit na přemístěné zastávce „pod lesem“ a odsud rovněž vyjíždět

 

 

komunikace

místní komunikace ul. Svatopluka Čecha v Karviné-Fryštátě

mapa

úsek

místní komunikace ul. Svatopluka Čecha v Karviné - Fryštátě

druh uzávěry

úplná                 

termín uzávěry

od 07:00 dne 01.10.2019

do 16:00 dne 20.12.2019

důvod uzávěry

oprava povrchu vozovky

povolil

MMK, OŠR

žadatel

STRABAG a.s.

poznámka 

Objízdná trasa: po silnici I/67 (tř. 17. listopadu, ul. Ostravská a ul. Nádražní). Po dobu úplné uzavírky místní komunikace ul. Svatopluka Čecha bude umožněn vjezd „DOPRAVNÍ OBSLUZE“, a to ve směru od světelné křižovatky místní komunikace ul. Svatopluka Čecha x ul. Karola Śliwky x silnice I/67 (křižovatka u zimního stadiónu)

 

 

komunikace

silnice I/67 Karviná - Fryštát

mapa,         mapa

úsek

Silnice I/67, Karviná - Fryštát, ul. Nádražní poblíž odbočky na slepou místní komunikaci ul. U Tratě

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

 I. etapa - od 22.07.2019 do 22.10.2019

zímní přestávka: 18.11.2019 - březen 2020

II. etapa - v jarních měsících roku 2020

důvod uzávěry

Rekonstrukce mostu ev. č. 67-012, který se nachází na uvedené silnici v km 13,784 nad vodním tokem Mlýnka

povolil

Odbor dopravy a chytrého regionu Krajského úřadu MSK v Ostravě

žadatel

EUROVIA CZ, a.s. - odštěpný závod Morava

poznámka 

V první etapě bude uzavřena levá polovina mostu ve směru na Český Těšín (směrem k nádraží a obchodnímu centru) s tím, že obousměrný provoz bude zachován v druhém jízdním směru (na Bohumín), pro každý směr jízdy bude k dispozici jeden jízdní pruh o šíři min. 3 metry(mapa).Pracovní prostor na mostě bude oddělen záporovým pažením vyčnívajícím nad povrchem vozovky min. 1,10 m a betonovým vodidlem ve stejné výšce. Bude uzavřen chodník na straně rekonstrukce v délce 40 metrů, v opačném směru bude chodník funkční, přechodným dopravním značením V12b (žluté zkřížené čáry) bude zajištěn vjezd a výjezd na (z) ul. U Tratě, taktéž bude zajištěn příjezd k domu čp. 1938 v minimální šířce 3 metry.

Po dobu zimní přestávky bude silniční provoz taktéž omezen na dva jízdní pruhy, a to ty tzv. pomalé (pravé), tzn. jezdit se bude v jednom jízdním pruhu na opravené půlce mostu ve směru na Bohumín (k ulici Havířská) a v jednom jízdním pruhu na dosud neopravené polovině mostu ve směru na Č. Těšín (k nádraží a obchodnímu centru).(mapa)

Druhá etapa, kdy bude rekonstruována pravá polovina mostu ve směru na Bohumín, bude s největší pravděpodobností zahájena až v jarních měsících roku 2020 a taktéž bude probíhat za částečné uzavírky silničního provozu.(mapa)

 

 

Plánované uzavírky a omezení


komunikace

MK – ul. Fryštátská (Fryštát)

mapa

úsek

od křižovatky s ul. Příčná po křižovatku s ul. Zámecká

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

26.04., 15.05., 19.06., 17.07., 14.08., 18.09., 16.10., a 20.11., vždy v době od 06:00 hod. do 20:00 hod.  

důvod uzávěry

konání akce "Farmářské trhy v Karviné"

povolil

OŠR MMK

žadatel

 MMK
 

poznámka 

Objížďku po místní komunikaci ul. Zámecká v městské části Karviná-Fryštát umístěné na pozemku parc. č. 73/1 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná.

dokumentace

 rozhodnutí silničního správního úřadu (pdf), situační snímek uzávěry s vyznačením objízdné trasy (pdf)

 


 

 Jednotný systém dopravních informací v ČR pro veřejnost – www.dopravniinfo.cz

Centrální evidence uzavírek pro žadatele/zhotovitele – www.jsdi.cz/portal/

 

Kliknutím do mapy získáte bližší informace o konkrétním dopravním omezení.

 uplna-uzavirka-komunikace-picto.png  úplná uzavírka komunikace              castecne-omezeni-provozu-picto.png  částečné omezení provozu na komunikaci

Pro celostránkové zobrazení mapy klikněte/stiskněte ikona_zvětšení_Google_mapy.jpg v pravém horním rohu mapy.