Dopravní omezení

uzavirka2.jpg Přehled aktuálních uzavírek a dopravních omezení na území města.


Komunikace

Období

Mapa

Úplná uzavírka veřejně přístupná účelová komunikace ul. Ostravská, místní komunikace ul. Ostravská, úsek od domu č.p. 25 po dům č.p. 3, v městské části Karviná-Fryštát, v obci Karviná

Délka uzavřeného úseku: cca 300m

Objízdná trasa bude vedena po silnici I/67 a místních komunikacích ul. Karola Śliwky, ul. Mlýnská a ul. Na Bělidle, v městské části Karviná-Fryštát, v obci Karviná

od 11.10.2021

do 30.11.2021

 mapa

Úplná uzavírka silnice III/4689 v Petrovicích u Karviné, km cca 1,853 – 1,916 v obci Petrovice u Karviné

Délka uzavřeného úseku: cca 83 m

Průchod chodců bude umožněn bez omezení. V době ukládky ocelové lávky bude průchod chodců usměrněn pracovníky stavby.

Veřejná linková osobní doprava bude záměrem dotčena:

Dotčené linky:

873537 Karviná – Petrovice u Karviné – Dětmarovice – Orlová

873538 Karviná – Petrovice u Karviné, Prstná

 

Objízdná trasa: spoje 225, 227, 229, 231 a 233 linky 873537 a spoje 205, 208, 207, 209, 210, 211, 212, 213 a 214 linky 873538, budou vedeny ze silnice III/4689 po MK 17c v Petrovicích u Karviné – vlakové nádraží – II/475 – III/4753 a zpět.

 

Přemístění zastávek:

Autobusová zastávka Petrovice u Karviné, železniční stanice v obou směrech bude dočasně přemístěna cca 250 m k budově vlakové stanice Petrovice u Karviné.

od 09:00
10.10.2021

do 17:00
10.10.2021

 mapa

Úplná uzavírka místní komunikace ul. Školská, v úseku od křižovatky s ulicí V Aleji do poloviny křižovatky s ulicí Školská

Délka uzavřeného úseku: cca 200 m

Objízdná trasa: bude vedena po místních komunikacích ul. V aleji a ul. Školská

od 06:00
18.10.2021

do 18:00
16.12.2021

 mapa

Úplná uzavírka veřejně přístupná účelová komunikace ul. Petrovická, v blízkosti č.p. 1045/9, Karviná-Hranice

Délka uzavřeného úseku: cca 10 m

Objízdná trasa bude vedena po veřejně přístupných účelových komunikacích ul. Petrovická a Za Panelárnou v městských částech Karviná-Hranice a Karviná-Nové Město, v obci Karviná, a dále pak po veřejně přístupné účelové komunikaci v obci Petrovice u Karviné.

od 08:00
21.09.2021

do 15:00
22.09.2021

 

Částečná uzavírka silnice I/67 Karviná-město a Karviná -Ráj, silniční staničení km 10,5 – 12,3 (pomalé jízdní pruhy v úseku od okružní křižovatky s ul. Polská po křižovatku s ul. tř. Osvobození) a sil. staničení km 13,1 – 13,3 (rampy mimoúrovňové křižovatky se sil. I/59)

 

Termíny uzavírky: 15. 9. 2021 – 1. 10. 2021 – celkový termín

 

17. 9. 2021 – 20. 9. 2021 – I. etapa

20. 9. 2021 – 22. 9. 2021 – II. etapa

22. 9. 2021 – 25. 9. 2021 – IV. Etapa

26. 9. 2021 – 28. 9. 2021 – V. etapa

28. 9. 2021 – 30. 9. 2021 – VI. etapa

30. 9. 2021 – 1. 10. 2021 – VII. Etapa

 

Místo uzavírky:

 

Etapa 1 - Frézování v km staniční sil. I/67 - 13,1 - 13,3 km - oprava rampy ze sil. I/59 na sil. I/67 (ve směru od Ostravy na Bohumín).

Etapa 1.1 - Pokládka v km staniční sil. I/67 - 13,1 - 13,3 km - oprava rampy ze sil. I/59 na sil.I/67 (ve směru od Ostravy na Bohumín). Pokládka bude při úplné uzavírce rampy na sil. I/67.

 

Etapa 2 - Frézování v km staniční sil. I/67 - 13,1 - 13,3 km - oprava rampy na sil. I/67 (ve směru od Karviné na Bohumín).

Etapa 2.1 - Pokládka v km staniční sil. I/67 - 13,1 - 13,3 km - oprava rampy na sil. I/67 (ve směru od Karviné na Bohumín). Pokládka bude při úplné uzavírce rampy na sil. I/67.

 

Etapa 3 - Frézování v km staniční sil. I/67 - 12,3 - 10,5 km - frézování průtahu sil. I/67 (ve směru od Ostravy na Český Těšín a zpět). Jedná se o frézování pomalých jízdních pruhů. Frézování bude probíhat za PDZ, kdy v celém úseku budou umístěny Z4a,b po 20 m, průjezdy ve všech křižovatkách bude zajištěn.

 

Etapa 4 - Pokládka v km staniční sil. I/67 - 12,3 - 11,55 km za kř. Tř. Osvobození po pol. kř. Borovského - uzavírka pravého jízdního pruhu v obou směrech jízdy na sil. I/67. Ul. Rudé Armády a ul. Poštovní bude v kř. se sil. I/67 NEPRŮJEZDNÁ - vedeny OT. Úsek končí v polovině kř. ul. Borovského x Univerzitní Park.

 

Etapa 5 - Pokládka v km staniční sil. I/67 - 11,55 - 10,85 km - od pol. kř. Borovského po pol. kř. Kosmonautů - uzavírka pravého jízdního pruhu v obou směrech jízdy na sil. I/67.

 

Etapa 6 - Pokládka v km staniční sil. I/67 - 10,50 - 10,90 km - jen ve směru od Č-T na Karvinou - uzavírka pravého jízdního pruhu.

 

Etapa 7 - Pokládka v km staniční sil. I/67 - 10,90 - 10,80 km - jen ve směru od Karviné na Český Těšín - uzavírka jízdního pruhu - doprava vedena v obousměrném provozu v protisměru.

od 15. 09. 2021

do 1. 10. 2021

 mapa

Úplná uzavírka veřejně přístupné účelové komunikace – parkoviště u letního kina, pozemek parc. č. 280/1 v katastrálním území Karviná-město, městské části Fryštát, obci Karviná z důvodu konání akce „Hornické slavnosti 2021“.

Objízdná trasa: bez objízdné trasy. Umožnění příjezdu k jednotlivým nemovitostem (ke garážím) a průjezdu integrovaného záchranného systému bude zajišťovat zástupce žadatele s označením „POŘADATEL“

od   22:00

17.09.2021

do 23:00

18.09.2021

 

Úplná uzavírka místní komunikace ul.  Čajkovského, v místní komunikace Čajkovského (úsek od bytového domu č.p. 2025/19 po budovu č.p. 2000/45),  v městské části Mizerov, v obci Karviná

Objízdná trasa: bez objízdné trasy

Důvod uzavírky: oprava povrchu vozovky

od   08:00

20.09.2021

do 12:00

30.10.2021

 mapa

Úplná uzavírka místní komunikace ul. U Lesa (úsek před křižovatkou ul. Haškova po křižovatku ul. V Aleji), v městské části Karviná-Ráj, obec Karviná z důvodu realizace stavby „Oprava MK na ul. U Lesa v Karviné-Ráji, 2. etapa“.

Objízdná trasa: místní komunikaci ul. Ciolkovského, po silnici III/4688 (ul. Kosmonautů) a  po místní komunikaci ul. Haškova, v městské části Karviná-Ráj, v obci Karviná.

od   06:00

25.08.2021

do 18:00

31.10.2021

 mapa

Úplná uzavírka místní komunikace ulice Slovenská, pojízdný propojovací chodník mezi domy čp. 2890/18 a 2920/46 v městské části Karviná-Hranice v souvislosti s opravou tohoto chodníku.

Objízdná trasa: uzavírka bude probíhat ve výše uvedeném termínu za dočasného omezením vjezdu vozidel a vstupu chodců.

od  07:00 12.07.2021

do 17:00

19.09.2021

 mapa

Úplná uzavírka místní komunikace ul. Fryštátská v  Karviné-Fryštátě z důvodu konání farmářských trhů (úsek od křižovatky s ul. Příčná po křižovatku s ul. Zámecká) - celkově cca 55 m.

Objízdná trasa: po místní komunikaci ul. Zámecká, v městské části Karviná-Fryštát, v obci Karviná.

v čase:

od 06:00

do  20:00

v termínech

28.04.2021

19.05.2021

16.06.2021

21.07.2021

18.08.2021

19.09.2021

20.10.2021

10.11.2021

 

Úplná uzavírka místní komunikace v Karviné-Fryštátě – ul. Máchova, Ostravská, Alšova, Husova a Na Bělidle z důvodu realizace stavby - celkově cca 1092 m.

Uzavírka bude rozdělena na etapy:

1. úsek - Ul. Ostravská od č.p. 768 po křižovatku s ulicí Husova v termínu od 05.04.2021 do 25.04.2021

2. úsek- Ul. Ostravská od křižovatky s ul. Husova (včetně) po č.p. 777 v termínu od 26.04.2021 do 16.05.2021

3. a 4. úsek - Ul. Husova od křižovatky s ul. Máchova po křižovatku s ul. Alšova  v termínu od17.05.2021 do 30.05.2021

6. úsek - Na ulici Alšova u domu čp. 847/9 v délce cca 30m od 31.05.2021 do 04.07.2021

7. úsek - Na ul. Máchova v termínu od 05.07.2021 do 25.07.2021

5. a 8. úsek - Na ulici Husova od křižovatky s ul. Slámova po křižovatku s ul. Alšova (včetně) v termínu od 26.07.2021 do 15.08.2021

9., 10. a 11. úsek - Ul. Na Bělidle včetně křižovatky s ul. Husovou po křižovatku s ul. Mlýnská v termínu od 16.08.2021 do 31.10.2021


Objízdná trasa: 

V 1. úseku po místních komunikacích ul. Husova a ul. Alšova, vše v městské části Karviná-Fryštát, obec Karviná

Ve 2. úseku po silnici I/67 (ul. Ostravská) a po místních komunikacích ul. Karola Śliwky, ul. Mlýnská, ul. Na Bělidle, ul. Husova a ul. Alšova, vše v městské části Karviná-Fryštát, v obci Karviná

Ve 3. a 4. úseku po místních komunikacích ul. Máchova a Alšova, v městské části Karviná-Fryštát, v obci Karviná

V 6. úseku po místních komunikacích ul. Máchova a Husova, v městské části Karviná-Fryštát, v obci Karviná

V 7. úseku po místních komunikacích ul. Husova, Slámova a Alšova, v městské části Karviná-Fryštát, v obci Karviná

V 5. a 8. úseku po silnici I/67 (ul. Ostravská) a po místních komunikacích ul. Karola Śliwky, ul. Mlýnská, ul. Na Bělidle, ul. Husova, Máchova a ul. Alšova, vše v městské části Karviná-Fryštát, v obci Karviná

V 9., 10. a 11. úseku po silnici I/67 (ul. Ostravská) a po místních komunikacích ul. Karola Śliwky, ul. Mlýnská, ul. Hornická stezka a ul. Husova, vše v městské části Karviná-Fryštát, v obci Karviná.

od 05.04.2021

do 31.10.2021

 mapa mapa

Z důvodu realizace stavby pod názvem „Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC – Zvýšení traťové rychlosti“:

1) Místo uzavírky: veřejně přístupná účelová komunikace v místě železničního přejezdu P6514, pozemek parcelní čísla 370 a 420/1, oba v katastrálním území Závada nad Olší, v obci Petrovice u Karviné.

Délka uzavřeného úseku: cca 75 m

Druh a doba uzavírky:

a)    částečná uzavírka - od 07:00 hod. dne 01.04.2021 do 15:00 hod. dne 31.03.2022 (mimo termínů úplných uzavírek).

b)    úplná uzavírka - od 06:00 hod. dne 15.07.2021 do 23:59 hod. dne 18.07.2021 a od 06:00 hod. dne 28.07.2021 do 23:59 hod. dne 30.07.2021.


Objízdná trasa:

a)    Po celou dobu částečné uzavírky musí zůstat zachován průjezdní profil vozovky min. 2,75 m.

b)      Objízdná trasa bude vedena po silnici III/46810 a veřejně přístupných účelových komunikacích, na pozemcích parcelní čísla 542, 873, 558, 552/2 a 421, vše v katastrálním území Závada nad Olší, v obci Petrovice u Karviné.

Na objízdné trase se nachází výškové 2,9 m a šířkové 3,1 m omezení při průjezdu pod železniční tratí. Po této objízdné trase pojede zdravotnická záchranná služba. V případě nutnosti průjezdu hasičských vozidel je stavba povinna zajistit nouzový průjezd – provizorium ze štěrku pro okamžité obnovení průjezdu.

od 07:00 01.04.2021

do 15:00 31.03.2022

 mapa

Z důvodu realizace stavby pod názvem „Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC – Zvýšení traťové rychlosti“:

1) Místo uzavírky: veřejně přístupná účelová komunikace v místě železničního přejezdu P6515, pozemek parcelní čísla 2014/10 v katastrálním území Petrovice u Karviné, v obci Petrovice u Karviné.

Délka uzavřeného úseku: cca 80 m

Druh a doba uzavírky:

a)    částečná uzavírka - od 07:00 hod. dne 01.04.2021 do 15:00 hod. dne 31.03.2022 (mimo termínů úplných uzavírek).

b)    úplná uzavírka - od 06:00 hod.  dne 14.07.2021 do 23:59 hod. dne 17.07.2021.

Objízdná trasa:

a)    Po celou dobu částečné uzavírky musí zůstat zachován průjezdní profil vozovky min. 2,75 m.

b)    povede po provizovní panelové komunikaci podél železniční tratě s napojením na stávající zpěvněnou komunikaci u domu č.p. 157, dále po veřejné přístupné účelové komunikaci přes železniční přejezd P6516 a po silnici III/46810.

2) Místo uzavírky: veřejně přístupná účelová komunikace v místě železničního přejezdu P6516, pozemek parcelní číslo 2014/10, v katastrálním území Petrovice u Karviné, v obci Petrovice u Karviné.

Délka uzavřeného úseku: cca 60 m

Druh a doba uzavírky:

c)     částečná uzavírka - od 07:00 hod. dne 01.04.2021 do 15:00 hod. dne 31.03.2022 (mimo termínů úplných uzavírek).

d)    úplná uzavírka - od 06:00 hod. dne 10.07.2021 do 23:59 hod. dne 13.07.2021.

Objízdná trasa:

c)     U částečné uzavírky musí zůstat zachován průjezdní profil vozovky min. 2,75 m.

d)    po provizorní panelové komunikaci podél železniční tratě a dále podjezdem pod železniční tratí a po silnici III/46810.

od 07:00 01.04.2021

do 15:00 31.03.2022

 mapa

Úplná uzavírka místní komunikace Ostravská v Karviné-Fryštátě z důvodu realizace stavby „Karviná-Fryštát, ul. Ostravská – rekonstrukce sběrače ALFA (Š12 – Š17)“ - celkově cca 360 m

Uzavírka bude rozdělena na dvě etapy:

1. etapa: od 06:00 hod. dne 23.03.2021 do 18:00 hod. dne 30.05.2021 - Úsek od čp. 768 po křižovatku s ul. Husova;

2. etapa: od 06:00 hod. dne 31.05.2021 do 18:00 hod. dne 31.10.2021 - Úsek od křižovatky s ul. Husova (včetně) po čp. 777;

Objízdná trasa: 

V I. Etapě po místních komunikacích ul. Husova a ul. Alšova v městské části Karviná-Fryštát, obec Karviná;

Ve II. Etapě po místních komunikacích ul. Karola Śliwky, ul. Mlýnská, ul. Na Bělidle, ul. Husova a ul. Alšova v městské části Karviná-Fryštát, v obci Karviná.

od 06:00 23.03.2021

do 18:00 31.10.2021

 mapa mapa

Úplná uzavírka účelové komunikace pod železničním mostem č. 6671 v žel. km 290,936 (mezi silnicí III/4753 a místní komunikací 17c, tzv. dvojtunel), v obci Petrovice u Karviné

Objízdná trasa bude vedena po místní komunikaci 17c, silnici III/4689 přes okružní křížovku na silnici III/4753, v obci Petrovice u Karviné 

Po celou dobu uzavírky nebude také umožněn průchod pro pěší.

V rámci uzavření účelové komunikace proběhne také plánovaná výluka dopravce České dráhy, a.s. blíže viz Informace k výluce a Výlukový jízdní řád platný od 1.3. do 31.08.2021.

od 01.03.2021

do 31.03.2022

 mapa

Úplná uzavírka silnice III/4687 v úseku od křižovatky se silnicí I/67 po odbočku na ul. Svornosti v Karviné-Lázně Darkov. V průběhu prací bude vybudováno nové napojení silnice III/4687 na silnici I/67 ve směru na Český Těšín.

Objízdná trasa: po silnicích I/67, II/475, III/4749 a po silnici III/4687 až k místu uzavírky, nebo po silnici I/59, III/4749, a III/4687 až k místu uzavírky.

Uzavírka ovlivní provoz veřejné linkové osobní dopravy následujícím způsobem:

Autobusové zastávky:

Karviná, Darkov, nadjezd a Karviná, Darkov, pomocný závod budou dočasně neobsluhovány ( MHD  linka č. 877515 a PHD linky č. 870540 (873540), 873541, 873581 a 873582, 870583 (912583 a 913583))

Objízdná trasa pro autobusovou dopravu: po silnicích I/67, II/475, III/4749, po veřejně přístupné účelové komunikaci kolem dolu ČSM nebo po veřejně přístupné účelové komunikaci kolem Dolu Darkov a po silnici III/4687 až k místu uzavírky, nebo po silnici I/59, III/4749, po veřejně přístupné účelové komunikaci kolem Dolu Darkov a III/4687 až k místu uzavírky.

Linky veřejné linkové osobní dopravy – příměstské dopravy 870540 (873540), 873541, 873581 a 873582, budou obousměrně vedeny po trase I/67 – II/475 a pak po veřejně přístupné účelové komunikaci kolem Dolu ČSM na původní trasu.

Linka 870583 (912583 a 913583) pojede ve směru z Havířova u většiny svých spojů v pracovních dnech po své trase až na zastávku „Stonava, Bonkov, rozcestí“ a, pak po veřejně přístupné účelové komunikaci kolem Dolu Darkov, sil. III/4749 až na křižovatku se
sil. I/59, po sil. I/59 až na zastávku Karviná, Fryštát, u žel.st., na sil. I/67 (ulice Ostravská), dále pak po tř. 17. listopadu, vlevo na místní komunikaci tř. Osvobození a dále po své trase. V případě spojů č. 20 a 46 (pracovní dny) a u všech spojů o sobotách, nedělích a ve státem uznaných svátcích bude ve druhé variantě trasa vedena od zastávky „Stonava, Bonkov, rozcestí“ přes zastávku „Stonava, Pindur“ po veřejně přístupné účelové komunikaci kolem Dolu ČSM po sil. II/475 a sil. I/67, kde najede na svou trasu a tam budou na tř. 17. listopadu obslouženy zastávky „Karviná, Ráj, nemocnice“, „Karviná, Fryštát, univerzita“ a „Karviná, Nové Město, obch. dům“ a všechny další po trase. 

Ve směru do Havířova většina spojů této linky v pracovních dnech navíc obslouží zastávku Karviná, Nové Město, obch. dům na  tř. 17. listopadu (shodné stanoviště jako linka 873533, linka tak neobslouží zastávky: Karviná, Fryštát, univerzita; Karviná, Ráj, nemocnice a Karviná, Ráj, Tesco). V případě spojů č. 35, 37 a 39 (pracovní dny) a u všech spojů o sobotách, nedělích a ve státem uznaných svátcích, bude ve druhé variantě trasy navíc obsloužena zastávka „Karviná, Ráj, TESCO“.

od 13.12.2020 

do 30.06.2023

 mapa

 

Jednotný systém dopravních informací v ČR pro veřejnost – www.dopravniinfo.cz

 

Kliknutím do mapy získáte bližší informace o konkrétním dopravním omezení. Data o uzavírkách jsou přebírána z Jednotného systému dopravních informací (JSDI).

Pro celostránkové zobrazení mapy klikněte zde.