Další weby města

perex_weby_města_ilu.jpg Mimo oficiální webové stránky www.karvina.cz statutární město Karviná provozuje nebo se podílí na provozu dalších webových stránek.


perex-Poliklinika Karviná-Mizerov-PrintSc.png
28. 08. 2023

Stránky s informacemi o rekonstruované poliklinice v Karviné-Mizerově. 

perex_Karvinainfo.png
3. 03. 2022

Stránky věnované turismu, kultuře a sportu.

perex.png
3. 03. 2022

Stránky systému pro rozesílání informačních a varovných zpráv.

perex.png
3. 03. 2022

Stránka s formulářem pro hlášení  nebezpečných jevů ve městě.

perex.png
3. 03. 2022

Stránky multifunkčního centra na podporu podnikání a podnikavosti.

perex.png
3. 03. 2022

Stránky na podporu vnímání Karviné v České republice.

perex.png
3. 03. 2022

Stránky jednoho ze strategických dokumentů města.

perex.png
3. 03. 2022

Stránky empírového klenotu Těšínského Slezska.

perex.png
3. 03. 2022

Stránky nového sportoviště u Obchodní akademie Karviná.

 

Organizace města