Areál Loděnice

Areál Loděnice se nachází při slepém rameni řeky Olše v jižní části zámeckého parku (park Boženy Němcové). Svým pojetím a umístěním vytváří přirozený rekreační prostor pro obyvatele města i jeho návštěvníky. V roce 2011 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce areálu, ve kterém se nyní nachází hlavní budova Loděnice s občerstvením a skladem pro lodičky. Pod zastřešenou terasou je k dispozici velký krb a místa k posezení. Návštěvníci přivítají rovněž další možnosti trávení volného času ať už aktivně nebo relaxačně využitím zdejších hřišť pro různé míčové hry a jiné sporty a spousty odpočivných ploch a zejména projížďky na lodičkách.  Stejně jako na ostatních úsecích řeky Olše, tak i zde je možno si zarybařit. Jezero patří k povodí Olše jako rybářský revír povodí Olše 3A. Lov je zde povolen celoročně.


IMG_7398

EN – English   PL – polski

Areál je provozován zapsaným spolkem Dokořán. Více informací na http://dokoran.info/.