Areał Jezioro Loděnice

Obszar Loděnice znajduje się w ślepym zakolu rzeki Olzy w południowej części parku zamkowego (park Boženy Němcovej). Dzięki swojej koncepcji i rozmieszczeniu stanowi naturalną przestrzeń do rekreacji dla mieszkańców miasta i jego zwiedzających. W 2011 roku została zakończona rozległa rekonstrukcja terenu, w którym obecnie znajduje się główny budynek Loděnice z bufetem i magazynem dla łódek. Na tarasie pod dachem jest do dyspozycji wielki kominek i miejsca do siedzenia. Zwiedzających ucieszą również inne możliwości spędzania wolnego czasu, czy to w sposób aktywny, czy też w postaci relaksu przez wykorzystanie tutejszych boisk do różnych gier zespołowych i innych sportów oraz wielu przestrzeni do odpoczynku. Podobnie jak na pozostałych odcinkach rzeki Olzy, zarówno tutaj można sobie powędkować. Jezioro należy do obszaru dorzecza Olzy jako rewir wędkarski dorzecza Olzy 3A. Łowienie ryb jest tutaj dozwolone przez cały rok.


IMG_7398

Więcej informacji na http://dokoran.info/.