Změna kultury pozemku (rozhodnutí v pochybnosti)

folder-document.png Rozhodnutí o tom, že se jedná o součást zemědělského půdního fondu.


01. Identifikační kód:

190

02. Kód:

190

03. Pojmenování (název) životní situace:
Změna kultury pozemku (rozhodnutí v pochybnosti)

04. Základní informace k životní situaci:

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žadatel (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba), který může jednat samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Postup a podmínky vychází ze zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
 Žádost je nutno podat na kompletně vyplněném formuláři, včetně všech potřebných příloh  na podatelně Magistrátu města Karviné nebo zaslat poštou na adresu: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředéí, oddělení životního prostředí

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
 Odbor stavební a životního prostředí, Magistrátu města Karviné, Karola Śliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát, 2. poschodí.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
 Kompletně vyplněný formulář, včetně všech potřebných příloh

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Žádost lze podat na formuláři , který lze obdržet v listinné podobě i na Odboru stavebním a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu. Formulář je k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

Žádost o vydání rozhodnutí v pochybnostech.pdf, soubor typu pdf, (52,42 kB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
nejsou vyžadovány

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Rozhodnutí lze vydat do 30 - 60 dnů ode dne podání žádosti

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
nejsou vyžadovány

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
 Elektronická podatelna: epodatelna@karvina_cz, IDDS:es5bv8q

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Proti rozhodnutí lze podat odvolání

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
 Ukládání pokut za spáchání přestupku či správního deliktu fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě řeší zákon o ochraně zemědělského půdního fondu.

21. Nejčastější dotazy:
-

22. Další informace:
-

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
-

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

-

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
26.10.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:
26.10.2016

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno