Zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí českých státních občanů v cizině - zvláštní matrika v Brně

folder-document.png Do zvláštní matriky se zapisuje narození, uzavření manželství nebo úmrtí státních občanů ČR, ke kterému došlo na území cizího státu, zastupitelském úřadu ČR v cizině, lodi nebo v letadle mimo území ČR, místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu. Do zvláštní matriky se zapisují dále manželství, která byla uzavřena v případě, že byl život snoubence přímo ohrožen před kapitánem lodi plující pod vlajkou ČR, kapitánem letadla registrovaného v ČR, velitelem vojenské jednotky ČR v zahraničí.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí českých státních občanů v cizině - zvláštní matrika v Brně

04. Základní informace k životní situaci:
Do zvláštní matriky se zapisuje narození, uzavření manželství nebo úmrtí státních občanů ČR, ke kterému došlo na: - území cizího státu - zastupitelském úřadu ČR v cizině - lodi nebo v letadle mimo území ČR - místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu. Do zvláštní matriky se zapisují dále manželství, která byla uzavřena v případě, že byl život snoubence přímo ohrožen: - před kapitánem lodi plující pod vlajkou ČR - kapitánem letadla registrovaného v ČR - veltelem vojenské jednotky ČR v zahraničí.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
O zápis do zvláštní matriky může požádat fyzická osoba, které se zápis týká, členové její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci), sourozenci nebo zplnomocnění zástupci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Žádost o zápis do zvláštní matriky se podává u:

 • zastupitelského úřadu ČR v cizině
 • kteréhokoli matričního úřadu, včetně zvláštní matriky v Brně.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
podáním žádosti

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné - matrika nebo kterýkoli matriční úřad na území ČR.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor správní, oddělení občanskosprávní
Karola Śliwky 50/8a,Karviná-Fryštát
1. NP, kancelář číslo 213, 214
pan(í) Petra Morawiecová - kancelář 213/1, telefon: 596 387 733
Lenka Kresáčová - kancelář 214, telefon: 596 387 731
Anna Koláčná - kancelář 213, telefon: 596 387 730
Jana Kramná, kancelář 214, telefon: 596 387 732

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

 • cizozemský matriční doklad, který se týká narození, uzavření manželství nebo úmrtí občana ČR, jež má být zapsáno do zvláštní matriky, opatřený náležitými opatřeními a přeložený do českého jazyka (bližší informace poskytne matriční úřad nebo zastupitelský úřad)
 • doklad o státním občanství osoby, které se zápis týká, t.j. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení nebo potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství uveden
 • další doklady potřebné k ověření správnosti údajů, které mají být zapsány do matriční knihy (bližší informace poskytne matriční úřad nebo zastupitelský úřad)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře jsou k dispozici u úřadů, u nichž se tato situace řeší.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Za provedení zápisu do matričních knih vedených zvláštní matrikou a vydání prvopisu matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) se správní poplatek nevybírá. Za vydání druhopisu matričního dokladu se vybírá správní poplatek ve výši 300,-- Kč v hotovosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Zvláštní matrika provede zápis do matriční knihy po obdržení podkladů nejpozději do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Po obdržení oddacího listu, vystaveného zvláštní matrikou, požádá občan ČR o vystavení nového občanského průkazu, případně cestovního dokladu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
není k dispozici

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., k zákonu o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy: 

 • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
nejsou

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
neuplatňují se

21. Nejčastější dotazy:
Adresa zvláštní matriky: Úřad městské části Brno-střed, Zvláštní matrika, Husova 3 601 69 Brno

22. Další informace:
neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
www.mvcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor správní, oddělení občanskospávní

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2024

28. Popis byl naposledy aktualizován:
30.04.2024

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno