Výpis z evidenční karty řidiče, výpis z bodového hodnocení

folder-document.png Výpis z evidenční karty řidiče nebo výpis z registru řidičů o záznamech v bodovém hodnocení slouží k výdeji dat z registru řidičů.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
 Výpis z evidenční karty řidiče, výpis z bodového hodnocení

04. Základní informace k životní situaci:
Výpis z evidenční karty řidiče nebo výpis z registru řidičů o záznamech v bodovém hodnocení slouží k výdeji dat z registru řidičů.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Fyzická osoba, pokud jde o údaje o ní vedené.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Žádost o výpis z evidenční karty řidiče Žádost o výpis z bodového hodnocení řidiče

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné v rámci svého správního obvodu (Karviná, Dětmarovice, Petrovice u Karviné, Stonava).

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor správní
Karola Śliwky 50 Karviná-Fryštát
přízemí vpravo
paní Franzová, Martikánová, Chroboková, Spurná, Laryšová tel. č. 596 387 717-715, 596 387 785
v úředních hodinách úřadu.
Pro vyřízení vaší žádosti se můžete objednat prostřednicvím našeho rezervačního systému.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Doklad totožnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče.pdf Žádost o výpis z evidenční karty řidiče.pdf (318,82 KB)

 pdf.pngŽádost o výpis bodového hodnocení, soubor typu pdf, (40,13 kB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Správní poplatek dle z.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění,  za první stranu 30 Kč, za každou další i započatou stranu 10 Kč.

Způsoby úhrad poplatků

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Bezodkladně po podání žádosti spolu s dokladem totožnosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

Portál dopravy

Portál občana 

 Můžete si rezervovat vaši návštěvu na úřadě:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Z.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

18. Jaké jsou související předpisy:
Z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
nejsou

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
neuplatňují se

21. Nejčastější dotazy:
neuvedeno

22. Další informace:
www.mdcr.cz

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
www.mdcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor správní, oddělení dopravněsprávní

26. Kontaktní osoba:
Ing. Jana Michaličková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2024

28. Popis byl naposledy aktualizován:
22.01.2024

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno