Žádost o územně plánovací informaci o podmínkách využívání území a změn jeho využití

folder-document.png Žádost o územně plánovací informaci podle ustanovení § 21 odst. 1 písmeno a) zákona o územním plánování a stavebním řádu.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Žádost o územně plánovací informaci o podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace

04. Základní informace k životní situaci:
Žádost o územně plánovací informaci podle ustanovení § 21 odst. 1 písmeno a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební zákon).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Žadatel (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba), který může jednat samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Dle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti o územně plánovací informaci.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Odbor stavební a životního prostředí, Magistrátu města Karviné, Karola Śliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát, 2. poschodí.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Kompletně vyplněnou žádost.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

Žádost o územně plánovací informaci.rtf, soubor typu rtf, (96,12 kB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Nejsou vyžadovány.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Do 30 dnů od podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Podle § 37 odst. 4 správního řádu, § 19 odst. 3 správního řádu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon) a související předpisy.

18. Jaké jsou související předpisy:
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Žádné.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Neuplatňují se.

21. Nejčastější dotazy:
Neuvedeno.

22. Další informace:
Neuvedeno.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
Neuvedeno

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
Neuvedeno.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor stavební a životního prostředí

26. Kontaktní osoba:
Neuvedena.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
1.5.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován:
1.5.2017

29. Datum konce platnosti popisu:
Neuveden.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Neuvedeno.