Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a související ujednání - na dobu výstavby

folder-document.png V případě veškerých změn souvisejících s již uzavřenou smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene je žadatel povinen požádat o uzavření dodatku k této smlouvě.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a související ujednání - na dobu výstavby

04. Základní informace k životní situaci:
V případě veškerých změn souvisejících s již uzavřenou smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene je žadatel povinen požádat o uzavření dodatku k této smlouvě.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Žadatel (investor), případně osoba pověřená zastupováním žadatele na základě plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Žadatel (investor), případně osoba pověřená zastupováním žadatele na základě plné moci.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti (vyplněného formuláře) osobně na podatelně Magistrátu města Karviné nebo prostřednictvím pošty.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor majetkový, oddělení majetkoprávní Karola Śliwky 618, Karviná-Fryštát 1. patro, kancelář číslo 73 - paní Možutíková, Vysluchová.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Vyplněný formulář žádosti o uzavření dodatku ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemne a související ujednání - na dobu výstavby Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a související ujednání - na dobu výstavby (65,39 KB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
nejsou vyžadovány

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
nejsou

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
nejsou

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
není k dispozici

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 128/2000 Sb. v platném znění Zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy:
Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
nejsou

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
neuplatňují se

21. Nejčastější dotazy:
neuvedeno

22. Další informace:
neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
neuvedeno

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
-

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor majetkový, oddělení majetkoprávní.

26. Kontaktní osoba:
-

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2012

28. Popis byl naposledy aktualizován:
 27.10.2016

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno