Žádost o rezervaci plochy a termínu konání akce na veřejném prostranství

folder-document.png Žádost o rezervaci plochy a termínu konání akce se vyřizuje za účelem užívání veřejného prostranství v rámci konání akcí a tvorby filmových děl. Rezervace veřejného prostranství NENAHRAZUJE souhlas k užívání veřejného prostranství!


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Žádost o rezervaci plochy a termínu konání akce na veřejném prostranství

04. Základní informace k životní situaci:
Žádost o rezervaci plochy a termínu konání akce se vyřizuje za účelem užívání veřejného prostranství v rámci konání akcí a tvorby filmových děl

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
občan starší 18 let * fyzické a právnické osoby

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
žadatel si plochu veřejného prostranství zarezervuje podáním žádosti, a to osobně, poštou nebo elektronicky

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
doručením žádosti, viz bod 06

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Odbor školství a rozvoje Magistrátu města Karviné, oddělení školství, kultury a sportu 

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor školství a rozvoje, oddělení školství, kultury a sportu, adresa pracoviště: budova C, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát 3. patro, kancelář číslo 427.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
vyplněný formulář žádosti

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formulář je k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
žádný 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
lhůta pro vyřízení do 30 dnů

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
 nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
epodatelna@karvina_cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:
Obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č. 12/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Karviné, ve znění pozdějších předpisů * Nařízení města č. 8/2010, kterým se vydává Tržní řád na území města Karviné, ve znění pozdějších předpisů * Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
 nejsou

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
 nejsou uplatňovány

21. Nejčastější dotazy:
neuvedeno

22. Další informace:
neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
telefonicky na č.: 596 387 482

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Žádost o povolení užívání veřejného prostranství za účelem pořádání kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor školství a rozvoje,oddělení školství, kultury a sportu

26. Kontaktní osoba:

Lenka Krotká

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
 2. 9. 2019

28. Popis byl naposledy aktualizován: 

2. 9. 2019

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

neuvedeno