Povolení zvláštního užívání pozemní komunikace

folder-document.png Zvláštní užívání pozemních komunikací za účelem umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálu, provádění stavebních prací, zřizování vyhrazeného parkování, pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Povolení zvláštního užívání pozemní komunikace

04. Základní informace k životní situaci:
Zvláštní užívání pozemní komunikace za účelem:

 • umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálu nesloužící k údržbě nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka materiálu, paliv, atd.)
 • zřizování vyhrazeného parkování
 • provádění stavebních prací
 • umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech
 • pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Právnická osoba, fyzická osoba, podnikající fyzická osoba

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Podat žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti (vyplněného formuláře)

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, Odbor školství a rozvoje, oddělení strategií a plánování

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor školství a rozvoje, oddělení strategií a plánování,
Karola Śliwky 50/8a, 733 24 Karviná-Fryštát,
3. poschodí, kancelář číslo 423, 444

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Vyplněnou žádost, situační snímek, doklad o zaplacení správního poplatku, vyjádření Dopravního inspektorátu OŘ Policie ČR v Karviné, je-li nutné z hlediska bezpečnosti silničního provozu a provozu chodců, souhlas vlastníka pozemní komunikace

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

On-line na portálu občana (vyžaduje registraci a přihlášení identitou občana):

Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Podléhá správnímu poplatku za vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice nebo místní komunikace a místnímu poplatku za užívání místní komunikace. 

Výše správního poplatku za vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice nebo místní komunikace na dobu platnosti: 

 • 10 dní a na dobu kratší než 10 dní činí 100 Kč

 • 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců činí 500 Kč

 • delší než 6 měsíců činí 1 000 Kč.

Poplatek lze uhradit na pokladně Magistrátu města Karviné v budově „C“ na ul. Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát, na poště nebo bezhotovostním převodem.

Místní poplatek za užívání místních komunikací řeší Odbor ekonomický Magistrátu města Karviné.  

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Správní orgán je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení a ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Vlastník pozemní komunikace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

On-line na portálu občana (vyžaduje registraci a přihlášení identitou občana):

Elektronická podatelna epodatelna@karvina_cz
Datová
schránka: es5bv8q

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

 • Vyhláška 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpis
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Proti rozhodnutí je možno do 15 dnů ode den jeho oznámení podat odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru dopravy a chytrého regionu, prostřednictvím Magistrátu města Karviné, Odboru školství a rozvoje

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

 • Právnická a podnikající fyzická osoba - pokuta do výše 500 000 Kč dle § 42b odst. 6 písm. a) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Fyzická osoba - pokuta do výše 500 000 Kč dle § 42a odst. 7 písm. a) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

21. Nejčastější dotazy:

Neuvedeno

22. Další informace:
Neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
Neuvedeno

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor školství a rozvoje, oddělení strategií a plánování

26. Kontaktní osoba:

Ing. Halina Breznenová
oddělení strategií a plánování
Telefon: 596 387 787
Email:

Bc. Martina Luzarová
oddělení strategií a plánování
Telefon: 596 387 481
Email:

Ing. Lumír Marszalek
oddělení strategií a plánování
Telefon: 596 387 480
Email:

Bc. Martina Šandriková DiS.
oddělení strategií a plánování
Telefon: 596 387 485
Email:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
20.10.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován:
20.10.2020

29. Datum konce platnosti popisu:
Neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Neuvedeno