Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace za účelem zřizování a provozu stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení (restaurační zahrádky)

folder-document.png Povolení se vyřizuje pro umístění restaurační zahrádky na místní komunikaci


Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace za účelem zřizování a provozu stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení (restaurační zahrádky)

Povolení se vyřizuje pro umístění restaurační zahrádky na místní komunikaci


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Žádost o povolení zvláštního užívání místních komunikací za účelem umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb a pro umístění reklamních zařízení (restaurační zahrádky)

04. Základní informace k životní situaci:
Povolení se vyřizuje pro umístění restaurační zahrádky na místní komunikaci

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Právnická osoba, fyzická osoba, podnikající fyzická osoba

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Oprávnění k podnikatelské činnosti (živnostenský list s předmětem podnikání hostinská činnost) - situační plánek - souhlas vlastníka pozemku nebo přilehlé nemovitosti

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti (vyplněného formuláře)

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, Odbor školství a rozvoje, oddělení strategií a plánování

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor školství a rozvoje, oddělení strategií a plánování,
Karola Śliwky 50/8a, 733 24 Karviná-Fryštát,
3. poschodí, kancelář číslo 423, 444

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Vyplněný formulář, oprávnění k podnikatelské činnosti s předmětem podnikání hostinská činnost, situační plánek, souhlas vlastníka pozemní komunikace

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace za účelem stánků a jiných prodejních zařízení, soubor typu rtf, (56,2 kB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Podléhá správnímu poplatku za vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice nebo místní komunikace a místnímu poplatku za užívání místní komunikace. 

Výše správního poplatku za vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice nebo místní komunikace na dobu platnosti: 

  • 10 dní a na dobu kratší než 10 dní činí 100 Kč

  • 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců činí 500 Kč

  • delší než 6 měsíců činí 1 000 Kč.

Poplatek lze uhradit na pokladně Magistrátu města Karviné v budově „C“ na ul. Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát, na poště nebo bezhotovostním převodem.

Místní poplatek za užívání místních komunikací řeší Odbor ekonomický Magistrátu města Karviné.  

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Lhůta pro vyřízení je do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech i déle

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Vlastníci použitých pozemních komunikací, případně vlastníci přilehlých pozemků a nemovitostí.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
elektronická podatelna epodatelna@karvina_cz
datová
schránka: es5bv8q (epodatelna@karvina_cz)

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o  správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Proti rozhodnutí je možno do 15 dnů ode dne jeho oznámení podat odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy a chytrého regionu, prostřednictvím Odboru školství a rozvoje, Magistrátu města Karviné.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Právnická a podnikající fyzická osoba - pokuta do výše 500 000 Kč dle § 42b odst. 6 písm. a) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Fyzická osoba - pokuta do výše 500 000 Kč dle § 42a odst. 7 písm. a) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
Neuvedeno

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor školství a rozvoje, oddělení strategií a plánování

26. Kontaktní osoba:

Ing. Halina Breznenová
oddělení strategií a plánování
Telefon: 596 387 787
Email:

Bc. Martina Luzarová
oddělení strategií a plánování
Telefon: 596 387 481
Email:

Ing. Lumír Marszalek
oddělení strategií a plánování
Telefon: 596 387 480
Email:

Bc. Martina Šandriková DiS.
oddělení strategií a plánování
Telefon: 596 387 485
Email:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
20.10.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován:
20.10.2020

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: