Žádost o povolení výjimky z dopravního značení

folder-document.png Omezení silničního provozu


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Žádost o povolení výjimky z dopravního značení

04. Základní informace k životní situaci:
Omezení silničního provozu

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Právnická osoba, fyzická osoba, podnikající fyzická osoba

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Podat odůvodněnou žádost

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti (vyplněním formuláře)

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, Odbor školství a rozvoje, oddělení strategií a plánování

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor školství a rozvoje, oddělení strategií a plánování,
Karola Śliwky 50/8a, 733 24 Karviná-Fryštát,
3. poschodí, kancelář číslo 423, 444

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

  • vyplněný formulář 
  • situační snímek s návrhem trasy
  • souhlas majitele předmětné pozemní komunikace 
  • při zastupování plnou moc

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

Žádost o povolení výjimky z dopravního značení, soubor typu rtf, (61,28 kB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Nejsou vyžadovány

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Správní orgán je povinen vydat nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, nebo jde-li o zvlášť složitý případ

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: 
Vlastník pozemní komunikace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
elektronická podatelna epodatelna@karvina_cz
datová
schránka: es5bv8q (epodatelna@karvina_cz)

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy: TP 65, TP 66, TP 133

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Proti rozhodnutí je možno do 15 dnů ode dne jeho oznámení podat odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy a chytrého regionu, prostřednictvím Magistrátu města Karviné, Odboru školství a rozvoje. Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

21. Nejčastější dotazy:
Neuvedeno

22. Další informace:
Neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
Neuvedeno

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor školství a rozvoje, oddělení strategií a plánování

26. Kontaktní osoba:

Ing. Halina Breznenová
oddělení strategií a plánování
Telefon: 596 387 787
Email:

Bc. Martina Luzarová
oddělení strategií a plánování
Telefon: 596 387 481
Email:

Ing. Lumír Marszalek
oddělení strategií a plánování
Telefon: 596 387 480
Email:

Bc. Martina Šandriková DiS.
oddělení strategií a plánování
Telefon: 596 387 485
Email:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
20.10.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován:
20.10.2020

29. Datum konce platnosti popisu:
Neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Neuvedeno