Povolení připojení k pozemní komunikaci

folder-document.png Připojení k pozemní komunikaci zřízením sjezdu na pozemek, zřízením křižovatky, změnou stávajícího sjezdu na pozemek, změnou stávající křižovatky nebo změnou stávajícího připojení.


Povolení připojení k pozemní komunikaci

Připojení k pozemní komunikaci zřízením sjezdu na pozemek, zřízením křižovatky, změnou stávajícího sjezdu na pozemek, změnou stávající křižovatky nebo změnou stávajícího připojení.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Povolení připojení k pozemní komunikaci

04. Základní informace k životní situaci:
Připojení k pozemní komunikaci zřízením sjezdu na pozemek, zřízením křižovatky, změnou stávajícího sjezdu na pozemek, změnou stávající křižovatky nebo změnou stávajícího připojení.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Právnická osoba, fyzická osoba, podnikající fyzická osoba

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Podat žádost o povolení připojení k pozemní komunikaci

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti (vyplněného formuláře)

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, Odbor školství a rozvoje, oddělení strategií a plánování

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor školství a rozvoje, oddělení strategií a plánování,
Karola Śliwky 50/8a, 733 24 Karviná-Fryštát,
3. poschodí, kancelář číslo 423, 444

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Vyplněný formulář, situační snímek se zakreslením místa, zjednodušená projektová dokumentace (půdorys, řez v místě připojení, technická zpráva, doklad o zaplacení správního poplatku, při zastupování plnou moc)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

On-line na portálu občana (vyžaduje registraci a přihlášení identitou občana):

Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Výše správního poplatku za vydání povolení k připojení činí 500 Kč (u nových připojení).
Poplatek lze uhradit na pokladně Magistrátu města Karviné v budově „C“ na ul. Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát, na poště nebo bezhotovostním převodem.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Správní orgán je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení a ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Vlastník pozemní komunikace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

On-line na portálu občana (vyžaduje registraci a přihlášení identitou občana):

Elektronická podatelna: epodatelna@karvina_cz

Datová schránka: es5bv8q

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

  • Vyhláška 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 
  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Proti rozhodnutí je možno do 15 dnů ode dne jeho oznámení podat odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy a chytrého regionu, prostřednictvím Odboru školství a rozvoje Magistrátu města Karviné

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

  • Právnická a podnikající fyzická osoba - pokuta do výše 300 000 Kč dle § 42b odst. 6 písm. b) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
  • Fyzická osoba - pokuta do výše 300 000 Kč dle § 42a odst. 7 písm. b) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

21. Nejčastější dotazy:
Neuvedeno

22. Další informace:
Neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
Neuvedeno

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor školství a rozvoje, oddělení strategií a plánování

26. Kontaktní osoba:

Ing. Halina Breznenová
oddělení strategií a plánování
Telefon: 596 387 787
Email:

Bc. Martina Luzarová
oddělení strategií a plánování
Telefon: 596 387 481
Email:

Ing. Lumír Marszalek
oddělení strategií a plánování
Telefon: 596 387 480
Email:

Bc. Martina Šandriková DiS.
oddělení strategií a plánování
Telefon: 596 387 485
Email:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
20.10.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován:
20.10.2020

29. Datum konce platnosti popisu:
Neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Neuvedeno