Vyřazení silničního vozidla z provozu

Tato situace se týká provozování vozidla.


01. Název úkonu

Vyřazení silničního vozidla z provozu

02. V jakém případě ve věci jednat 

Pokud jste se rozhodl, že vozidlo nebudete určitou dobu provozovat, bude uloženo mimo veřejnou komunikaci a nechcete platit pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. O vyřazení vozidla můžete požádat na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností, bez ohledu na to, kde bydlíte nebo kde má sídlo vaše firma.

03. Charakteristika úkonu

Na základě žádosti vlastníka vozidla, pokud nebudu vozidlo určitou dobu provozovat.

04. Výsledek úkonu 

Vyřazení vozidla z evidence provozovaných vozidel v registru vozidel.

05. Kdy věc řešit

Pokud nechci vozidlo určitou dobu provozovat (např. motocykl v zimním období, při dlouhodobé nemoci, při dlouhodobém opuštění republiky apod.). Vlastník vozidla zabezpečí toto vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí.

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Nelze provést elektronicky.

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Spolu s žádostí osvědčení o registraci, všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou, doklad totožnosti.

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu (1,48 MB)

Plná moc k žádosti o vyřazení silničního vozidla z provozu Plná moc k žádosti o vyřazení silničního vozidla z provozu (13,84 KB)

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Nelze provést elektronicky.

09. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat

Žadatel může svou žádost podat na kterémkoliv obecním úřadu s rozšířenou působností.

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

 Nelze provést elektronicky.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

200 Kč

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Není předmětem úkonu.

13. Opravné prostředky

Neuplatňují se.

14. Časté dotazy 

Ukončení vyřazení musí provést úřad, který vyřadil vozidlo z provozu, ukončení vyřazení vozidla z provozu je možné, pokud  je splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelená karta).

15. Sankce 

 

16. Působnost 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

17. Oblast

Podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích.

18. Klíčová slova

Vyřazení, registrační značky, registr vozidel

19. Počátek platnosti popisu úkonu

01.01.2024

20. Konec platnosti popisu úkonu
...

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Výsledek je veden v registru silničních vozidel.