Vydávání dlouhodobých (rezidentních) parkovacích karet

folder-document.png Na vydání dlouhodobé parkovací karty má nárok: právnická nebo fyzická osoba za účelem podnikání, která má ve vymezené oblasti sídlo nebo provozovnu nebo mající ve vymezené oblasti důvod k častému parkování; fyzická osoba, která má místo trvalého pobytu ve výškovém obytném domě čp. 49 na ul. Karola Śliwky v Karviné-Fryštátě.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Vydávání dlouhodobých (rezidentních) parkovacích karet, které umožňují řidičům parkovat ve vymezené oblasti města bez splnění povinnosti úhrady příslušné částky parkovného v nainstalovaném parkovacím automatu na níže uvedených parkovištích:

04. Základní informace k životní situaci:
Na vydání dlouhodobé parkovací karty má nárok:

  • právnická nebo fyzická osoba za účelem podnikání, která má ve vymezené oblasti sídlo nebo provozovnu nebo mající ve vymezené oblasti důvod k častému parkování, -
  • fyzická osoba, která má místo trvalého pobytu ve výškovém obytném domě čp. 49 na ul. Karola Śliwky v Karviné-Fryštátě

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Fyzická osoba s trvalým pobytem ve výškovém obytném domě čp. 49 na ul. Karola Śliwky v Karviné-Fryštátě nebo právnická či fyzická osoba podnikající, která má ve vymezené oblasti sídlo nebo provozovnu nebo mající ve vymezené oblasti důvod k častému parkování.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Žadatel předloží platný občanský průkaz nebo doklad opravňující k podnikání.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Osobním jednání na úřadě.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor školství a rozvoje, oddělení strategií a plánování, ul. Karola Śliwky 50/8a, 733 24 Karviná-Fryštát, kancelář č. 444 na 3. poschodí budovy C, úřední hodiny: pondělí a středa 07:30-17:30 hodin.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Platný občanský průkaz, doklad opravňující k podnikání, nájemní smlouvy a malý technický průkaz vozidla.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře se nevypisují.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Cena za vydání dlouhodobé parkovací karty je stanovena Zásadami č. 2/2009 pro stanovení ceny za stání silničního motorového vozidla na místních komunikacích, na kterých lze místní komunikace nebo jejich části užít za cenu sjednanou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Povolení se vydává po provedení úhrady ceny za dlouhodobou parkovací kartu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Další účastníci nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Další činnosti nejsou po žadateli požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Elektronickou službu v tomto případě nelze použít.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Nařízení statutárního města č. 6/2013, který se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou, Zásady č. 2/2009 pro stanovení ceny za stání silničního motorového vozidla na místních komunikacích, na kterých lze místní komunikace nebo jejich části užít za cenu sjednanou

18. Jaké jsou související předpisy:
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn a doplňků

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Neuvedeno

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Neuvedeno

21. Nejčastější dotazy:
Neuvedeno

22. Další informace:
Neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
Neuvedeno

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
Nejsou

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor školství a rozvoje, oddělení strategií a plánování

26. Kontaktní osoba:

Bc. Pavlína Malyszová, DiS., tel. č. 596387 344 a Ing. Gabriela Monczková, tel. č. 596 387 448.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
23.05.2012

28. Popis byl naposledy aktualizován:
23.05.2012

29. Datum konce platnosti popisu:
Neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Neuvedeno