Územní plánování

karvina3-magistrat-05.jpg Územní plánování a regulační plány.


Návrh na pořízení územního plánu (změny)

folder-document.png Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny se podává u obce, pro jejíž území se územní plán nebo jeho změna pořizuje s náležitostmi dle § 46 zákona o územním plánování a stavebním řádu.

 

Podnět na pořízení regulačního plánu

folder-document.png Podnět na pořízení regulačního plánu podle ustanovení § 64 zákona o územním plánování a stavebním řádu, a podle § 17 vyhlášky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

 

Žádost o územně plánovací informaci o podmínkách využívání území a změn jeho využití

folder-document.png Žádost o územně plánovací informaci podle ustanovení § 21 odst. 1 písmeno a) zákona o územním plánování a stavebním řádu.

 

Žádost o vydání regulačního plánu

folder-document.png Žádost o vydání regulačního plánu podle ustanovení § 66 zákona o územním plánování a stavebním řádu, a podle § 18 vyhlášky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.