Územně analytické podklady


Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Karviná

Pořizovatel: Odbor stavební a životního prostředí Magistrátu města Karviné

Zhotovitel: Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o. (2008), aktualizováno pořizovatelem (2010, 2012, 2014, 2016). Řešené území: Správní obvod obce Karviná s rozšířenou působností, tj.statutární město Karviná, obec Dětmarovice, obec Petrovice u Karviné a obec Stonava.

Obec Karviná s rozšířenou působností pořizuje dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, územně analytické podklady (dále jen "ÚAP").  

 

Územně analytické podklady obsahují především informace

  • o stavu území,
  • o právech, povinnostech a omezeních, která se váží k určité části území a která vznikla nebo byla zjištěna zejména na základě právních předpisů,
  • o záměrech na provedení změn v území.

 

Územně analytické podklady vytvářejí novou informační základnu údajů o území, která slouží jako podklad pro pořizování územně plánovacích dokumentací a jejich změn. Vytvořením této základny dochází ke zkvalitnění rozhodování veřejné správy o území.

 

Aktuální grafická data ÚAP jsou zveřejněna na Mapovém portálu v prostředí mapové aplikace Marushka. Pro zobrazení v mapě zatrhněte požadované mapové vrstvy v sadě Územně analytické podklady v záložce Vrstvy.

 


Aktualizace územně analytických podkladů 2016


V roce 2016 byla pořízena úplná aktualizace ÚAP pro správní obvod úřadu územního plánování Karviná, která byla projednána se zástupci jednotlivých obcí ORP Karviná (tj. Karviná, Dětmarovice, Petrovice u Karviné a Stonava), v celém rozsahu, tj. včetně výkresů a rozboru udržitelného rozvoje, který obsahoval rovněž oddíl s určením problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích.

Textová část návrhu ÚAP

Grafická část návrhu ÚAP:


Aktualizace územně analytických podkladů 2014


V roce 2014 byla pořízena úplná aktualizace ÚAP pro správní obvod úřadu územního plánování Karviná, která dne 06.12.2014 byla projednána se zástupci jednotlivých obcí ORP Karviná (tj. Karviná, Dětmarovice, Petrovice u Karviné a Stonava), v celém rozsahu, tj. včetně výkresů a rozboru udržitelného rozvoje, který obsahoval rovněž oddíl s určením problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích.

Textová část návrhu ÚAP

Grafická část návrhu ÚAP:

Podklad - Sociodemografické posouzení (RNDr. Milan Polednik, květen 2014)


Aktualizace územně analytických podkladů 2012


Aktualizace územně analytických podkladů 2012

V roce 2012 byla pořízena úplná aktualizace ÚAP pro správní obvod úřadu územního plánování Karviná a dne 13.12.2012 byla projednána v Radě obcí pro udržitelný rozvoj, která k návrhu úplné aktualizace včetně rozboru udržitelného rozvoje území vydala kladné stanovisko.

Textová část ÚAP (platnost k 31.12.2012)

Grafická část ÚAP (platnost k 31.12.2012):


Aktualizace územně analytických podkladů 2010


Územně analytické podklady 2010

V roce 2010 byla pořízena úplná aktualizace ÚAP pro správní obvod úřadu územního plánování Karviná, která byla projednána s jednotlivými poskytovateli údajů. Na základě projednání byl návrh upraven a dne 21.12.2010 byl projednán v Radě obcí pro udržitelný rozvoj, která k návrhu úplné aktualizace včetně rozboru udržitelného rozvoje území vydala kladné stanovisko.

Textová část ÚAP (platnost k 21.12.2010)

Grafická část ÚAP (platnost k 21.12.2010):

Rozbor udržitelného rozvoje území včetně určení problémů k řešení

Kartogramy vyhodnocení územních podmínek