Úřední deska

karvina3-magistrat-07.jpg Úřední deska magistrátu je umístěna u vchodu do budovy "B" na ul. Karola Śliwky č. p. 618. Na této stránce naleznete všechny aktuálně vyvěšené dokumenty na této úřední desce.


   

Seznam dokumentů

Datum vyvěšení: 2019-12-09 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Výzva č. j. 25 A 173/2019

Datum vyvěšení: 2019-12-09 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 189 EX 1892/17-48

Datum vyvěšení: 2019-12-09 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 189 EX 1892/17-49

Datum vyvěšení: 2019-12-09 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Datum vyvěšení: 2019-12-06 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 177 EX 134/15-260

Datum vyvěšení: 2019-12-06 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnoati převzít písemnost - Anna Pospíšilová, r. 1998

Datum vyvěšení: 2019-12-06 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení PDZ, silnice III/4687 "Rozsvícení vánočního stromu"

Datum vyvěšení: 2019-12-06 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení PDZ, silnice III/4687 "Pietní shromáždění"

Datum vyvěšení: 2019-12-06 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o zahájení řízení-BD Kpt.Jaroše 2174

Datum vyvěšení: 2019-12-05 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 163 EX 973/13 - 137

Datum vyvěšení: 2019-12-05 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 163 EX 973/13 - 138

Datum vyvěšení: 2019-12-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Dotační program Podpora tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2020

Datum vyvěšení: 2019-12-04 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení zahájení územního řízení "Modernizace TKV"

Datum vyvěšení: 2019-12-04 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnoati převzít písemnost - Nikol Gremplewská, r. 1992

Datum vyvěšení: 2019-12-04 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Stavba 3 ks výtahů v obytném domě na ul. Kirovova 2302-2304

Datum vyvěšení: 2019-12-04 | Dokument PDF | Kategorie: Informační povinnost

Zveřejnění na úřední desce - Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2020

Datum vyvěšení: 2019-12-04 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr prodat část pozemku p. č. 3679/3 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná

Datum vyvěšení: 2019-12-03 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení o zahájení řízení - návrh na OOP, vyhrazení park. stání pro zásob. večerky, MK ul. Čajkovského před čp. 2177

Datum vyvěšení: 2019-12-02 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 207 EX 8081/10-129

Datum vyvěšení: 2019-12-02 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Výzva k odstranění nedostatků podání

Datum vyvěšení: 2019-12-02 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení o zahájení řízení - návrh na OOP, umístění SDZ B29+C4a+přesun IP10a na ÚK ul Rudé armády poblíž čp 1950

Datum vyvěšení: 2019-12-02 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení o zahájení řízení - návrh na OOP, umístění SDZ B29+přesun IP11a+redukce míst pro ZTP na MK ul Božkova před čp 566-8

Datum vyvěšení: 2019-11-29 | Dokument PDF | Kategorie: Program zastupitelstva

Program 9. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 09.12.2019 od 17.00 hod. v AULE OPF Karviná

Datum vyvěšení: 2019-11-29 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost -Milan Sojka, r. 1964

Datum vyvěšení: 2019-11-28 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr pronajmout část pozemku p. č. 875/1 v k.ú. Karviná-město

Datum vyvěšení: 2019-11-28 | Dokument PDF | Kategorie: Ztráty a nálezy

Vyhlášení nálezů č. 67 - 69/2019

Datum vyvěšení: 2019-11-27 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení o rozpočtové úpravě

Datum vyvěšení: 2019-11-27 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

NÁVRH ROZPOČTU SMOOK NA ROK 2020, Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 – 2023

Datum vyvěšení: 2019-11-25 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení

Datum vyvěšení: 2019-11-25 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení

Datum vyvěšení: 2019-11-25 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Opětovné předvolání

Datum vyvěšení: 2019-11-25 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Rozhodnutí

Datum vyvěšení: 2019-11-25 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodné dopravní značení při opravách silnic

Datum vyvěšení: 2019-11-26 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Hornická činnost OKD, a.s., Důl Darkov

Datum vyvěšení: 2019-11-25 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Usnesení 203 Ex 20579/13-121

Datum vyvěšení: 2019-11-25 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 171 EX 01767/17-127

Datum vyvěšení: 2019-11-25 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 171 EX 02412/16-131

Datum vyvěšení: 2019-11-25 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 171 EX 02384/17-057

Datum vyvěšení: 2019-11-25 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

oznámení o možnosti převzít písemnost - předvolání

Datum vyvěšení: 2019-11-18 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jiří Owczarzy

Datum vyvěšení: 2019-11-15 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 142 DC 00026/19-012

Datum vyvěšení: 2019-11-15 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 142 DC 00026/19-010

Datum vyvěšení: 2019-11-15 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 142 DC 00026/19-013

Datum vyvěšení: 2019-11-15 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 142 DC 00026/19-011

Datum vyvěšení: 2019-11-06 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Nabídka pozemků k pronájmu - SPU 444248/2019/Cr

Datum vyvěšení: 2019-10-25 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 129 EX 2595/18-43

Datum vyvěšení: 2019-10-14 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení o rozpočtové úpravě

Datum vyvěšení: 2019-09-27 | Dokument PDF | Kategorie: Informační povinnost

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

Datum vyvěšení: 2019-09-25 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 142 DC 00028/19-015

Datum vyvěšení: 2019-09-02 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy 41508/2019-MZE-16212

Datum vyvěšení: 2019-08-30 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 142 EX 01284/18-156

Datum vyvěšení: 2019-08-15 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru UZSVM/O/14296/2019-HMSO

Datum vyvěšení: 2019-07-09 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE z rozpočtu statutárního města Karviné - Městský fotbalový klub Karviná, z.s.

Datum vyvěšení: 2019-06-26 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Dotační program „Kreativní business - Podpora iniciativ neformálních skupin mládeže 2019“

Datum vyvěšení: 2019-06-26 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Roman Konečný

Datum vyvěšení: 2019-06-26 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Stanislav Wizur

Datum vyvěšení: 2019-05-20 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení - Závěrečný účet SMOOK za rok 2018

Datum vyvěšení: 2019-05-03 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Tadeusz Jabłoński

Datum vyvěšení: 2019-02-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Martin Rumler

Datum vyvěšení: 2019-02-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Rostislav Ralidiák

Datum vyvěšení: 2019-01-30 | Dokument PDF | Kategorie: Rozpočet a závěrečný účet

Informace o zveřejnění schválených dokumentů k rozpočtu

Datum vyvěšení: 2019-01-03 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení SMOOK o střednědobém výhledu rozpočtu pro rok 2020

Datum vyvěšení: 2018-12-20 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Božena Pawlicová

Datum vyvěšení: 2018-12-10 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení SMOOK o rozpočtu na rok 2019

Datum vyvěšení: 2018-10-04 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Martin Mazáč

Datum vyvěšení: 2018-10-02 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jiří Kremer

Datum vyvěšení: 2018-10-02 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Renáta Suchánková

Datum vyvěšení: 2018-07-18 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Wieslaw Salamon

Datum vyvěšení: 2018-07-18 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Przemysław Sakowicz

Datum vyvěšení: 2018-07-18 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Andrej Kosť

Datum vyvěšení: 2018-07-18 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Tibor Nagy

Datum vyvěšení: 2018-05-14 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Iveta Navrátilová

Datum vyvěšení: 2017-12-14 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Lucie Zielonková

Datum vyvěšení: 2017-11-13 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Tomáš Dudík

Datum vyvěšení: 2017-10-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jan Galuszka

Datum vyvěšení: 2017-07-07 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jiří Cieluch

Datum vyvěšení: 2017-06-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Akademický ústav Karviná, z. ú. - Děti rodičů, rodiče dětí

Datum vyvěšení: 2017-06-19 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Marie Mikulová

Datum vyvěšení: 2017-05-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Centrum pro rodinu Sluníčko, z. s. - Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko 2017

Datum vyvěšení: 2017-05-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská diakonie - BETHEL Karviná, terénní program

Datum vyvěšení: 2017-05-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Akademický ústav Karviná, z. ú . - Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže OÁZA

Datum vyvěšení: 2017-05-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná - Senior doprava ČČK

Datum vyvěšení: 2017-05-19 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Heřmánek, z. s. - Provozování Domu na půli cesty Heřmánek v roce 2017

Datum vyvěšení: 2017-05-19 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská Humanita - Domov pro seniory Kaviná

Datum vyvěšení: 2017-05-17 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská diakonie - KLUB ON LINE Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Datum vyvěšení: 2017-05-17 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská diakonie - NOE Karviná, podpora samostatného bydlení

Datum vyvěšení: 2017-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská diakonie - Streetwork on line Karviná, terénní program

Datum vyvěšení: 2017-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská diakonie - Sára Petrovice u Karviné, azylový dům pro rodiny a ženy s dětmi

Datum vyvěšení: 2017-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská diakonie - EUNIKA Karviná, denní stacionář

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská Diakonie - Občanská poradna Karviná

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská Diakonie - Kontakt Karviná, terénní program

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská Diakonie - Pohoda Karviná, nízkoprhové zařízení pro děti a mládež

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Zdeněk Špandel

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Petr Pelán

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jiří Sýkora

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Charita Český Těšín - KOMETA pro Karvinou

Datum vyvěšení: 2017-05-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro ADRA o.p.s. - Projekty ADRA v Karviné 2017

Datum vyvěšení: 2017-04-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jan Sznapka

Datum vyvěšení: 2017-04-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Eva Horáková

Datum vyvěšení: 2017-02-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Zuzana Pilipčincová

-- konec výpisu --