Úřední deska

karvina3-magistrat-07.jpg Úřední deska magistrátu je umístěna u vchodu do budovy "B" na ul. Karola Śliwky č. p. 618 a u vchodu do budovy "C" na ul. Karola Śliwki 50. Na této stránce naleznete všechny aktuálně vyvěšené dokumenty na této úřední desce.


   

Seznam dokumentů

Datum vyvěšení: 2022-01-28 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost, MUDr. Jindřich Nikl

Datum vyvěšení: 2022-01-28 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost, Jiří Szentiványi

Datum vyvěšení: 2022-01-28 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost, Ing. Jaroslav Sova a Petr Zapletal

Datum vyvěšení: 2022-01-27 | Dokument PDF | Kategorie: Výběrová řízení na nové zaměstnance

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné pracovní místo: vedoucí oddělení interního auditu a kontroly

Datum vyvěšení: 2022-01-27 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Datum vyvěšení: 2022-01-27 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška

Datum vyvěšení: 2022-01-26 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Hornická činnost - dobývání porubu 463 200/2

Datum vyvěšení: 2022-01-26 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Datum vyvěšení: 2022-01-26 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na PK, úprava vymezení autob zálivu na sil II-472 v zast Ráj-Na Kopci

Datum vyvěšení: 2022-01-25 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 0156/2021

Datum vyvěšení: 2022-01-24 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

oznámení o možnosti převzít písemnost - zahájení řízení

Datum vyvěšení: 2022-01-24 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška - Č.j. 213 EXD 22/2022-1

Datum vyvěšení: 2022-01-24 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti

Datum vyvěšení: 2022-01-21 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení o ZŘ - opatření obecné povahy - vyhr park místa ZTP na konkrétní RZ na ÚK ul Žižkova naproti čp 1810

Datum vyvěšení: 2022-01-21 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr pronajmout prostory v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově

Datum vyvěšení: 2022-01-21 | Dokument PDF | Kategorie: Program zastupitelstva

Program 24. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 31.01.2022 od 17.00 hod. ve velkém sále OPF Karviná

Datum vyvěšení: 2022-01-20 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr pronajmout prostory v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově

Datum vyvěšení: 2022-01-20 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr pronajmout prostory v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově

Datum vyvěšení: 2022-01-20 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr pronajmout prostory v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově

Datum vyvěšení: 2022-01-20 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr pronajmout prostory v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově

Datum vyvěšení: 2022-01-20 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr pronajmout prostory v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově

Datum vyvěšení: 2022-01-20 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jana Mezeiová, r. 1987, jako zák. zást. Sebastiana Kuntoše, r. 2007

Datum vyvěšení: 2022-01-20 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jana Mezeiová, r. 1987

Datum vyvěšení: 2022-01-19 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení o ZŘ - opatření obecné povahy - vyznačení VDZ V12a na ÚK ul Komenského ve dvoře za čp 1848

Datum vyvěšení: 2022-01-19 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení zahájení územního řízení: "Karviná, Olšiny č.parc. 3435/218,NNv,NNk"

Datum vyvěšení: 2022-01-18 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr města prodat část pozemku p. č. 2710/1 v k.ú. Karviná-město

Datum vyvěšení: 2022-01-17 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Artur Wojaczek, r. 1977

Datum vyvěšení: 2022-01-17 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Martin Hlaváč, r. 1987

Datum vyvěšení: 2022-01-17 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Šarlota Ferková, r. 1996

Datum vyvěšení: 2022-01-14 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o zahájení řízení - "Rekonstrukce a modernizace silnice II/472 Karviná, ul. Borovského"

Datum vyvěšení: 2022-01-14 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Vypouštění ZCHŽ - čmelák zemní - rorzhodnutí

Datum vyvěšení: 2022-01-14 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Společné povolení - Lodžie U Lesa 766

Datum vyvěšení: 2022-01-14 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení o ZŘ - opatření obecné povahy - vyhr park místa ZTP na konkrétní RZ na MK ul Božkova vedle čp 542

Datum vyvěšení: 2022-01-13 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr pronajmout prostory v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově

Datum vyvěšení: 2022-01-10 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Teplárna Karviná - ZŘ změny IP - vyvěšení na ÚD SMK

Datum vyvěšení: 2022-01-06 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Oznámení - záměr pronajmout prostor sloužící podnikání č. 501, čp. 1421, nám. Budovatelů

Datum vyvěšení: 2022-01-06 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Oznámení - záměr pronajmout prostor sloužící podniknání č. 501, čp. 1416, nám. Budovatelů

Datum vyvěšení: 2022-01-05 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Usnesení SE - EKO trade plus s.r.o. "v likvidaci"

Datum vyvěšení: 2022-01-03 | Dokument PDF | Kategorie: Informační povinnost

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

Datum vyvěšení: 2021-12-30 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška

Datum vyvěšení: 2021-12-30 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

EX 02733/18: Usnesení č.j.: 171EX02733/18-232

Datum vyvěšení: 2021-12-22 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr města převést areál bývalého zahradnictví v Karviné-Mizrově-dražební vyhláška

Datum vyvěšení: 2021-12-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Dotační program Podpora tělovýchovných a sportovních aktivit v roce 2022

Datum vyvěšení: 2021-12-06 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení SMOOK o střenědobém výhledu rozpočtu na léta 2023 - 2026

Datum vyvěšení: 2021-12-06 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení SMOOK o rozpočtu pro rok 2022

Datum vyvěšení: 2021-12-01 | Dokument PDF | Kategorie: Informační povinnost

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2022 - Zveřejnění na úřední desku -

Datum vyvěšení: 2021-10-14 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví

Datum vyvěšení: 2021-09-15 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Opatření obecné povahy 1/2021

Datum vyvěšení: 2021-09-02 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

DS-Zaslání seznamu nemovitých věcí podle §65 zákona č.256/2021

Datum vyvěšení: 2021-05-05 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Schválený závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2020

Datum vyvěšení: 2021-02-01 | Dokument PDF | Kategorie: Rozpočet a závěrečný účet

Informace o zveřejnění schválených dokumentů k rozpočtu

Datum vyvěšení: 2020-07-29 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Opatření obecné povahy

Datum vyvěšení: 2020-06-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Pavel Pryszcz

Datum vyvěšení: 2020-06-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Peter Ferenc

Datum vyvěšení: 2020-05-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Seznam příjemců dotací nad 50 tis. Kč z Fondu primátora pro rok 2020

Datum vyvěšení: 2020-05-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Seznam příjemců dotací v rámci DP Podpora tv a sportovních aktivit pro rok 2020

Datum vyvěšení: 2020-05-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Neschválené dotace z Fondu primátora pro rok 2020

Datum vyvěšení: 2020-04-06 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Opatření obecné povahy 7110/2020-MZE-16212

Datum vyvěšení: 2020-01-30 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Alena Macošková

Datum vyvěšení: 2019-12-18 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení o schváleném výhledu rozpočtu 2021-2023 SMOOK

Datum vyvěšení: 2019-12-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Rostislav Klimek

Datum vyvěšení: 2019-12-10 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy č. j. 63920/2019-MZE-16212

Datum vyvěšení: 2019-11-18 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jiří Owczarzy

Datum vyvěšení: 2019-09-02 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy 41508/2019-MZE-16212

Datum vyvěšení: 2019-07-09 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE z rozpočtu statutárního města Karviné - Městský fotbalový klub Karviná, z.s.

Datum vyvěšení: 2019-06-26 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Stanislav Wizur

Datum vyvěšení: 2019-06-26 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Roman Konečný

Datum vyvěšení: 2019-05-03 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Tadeusz Jabłoński

Datum vyvěšení: 2019-02-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Rostislav Ralidiák

Datum vyvěšení: 2019-02-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Martin Rumler

-- konec výpisu --