Úřední deska

karvina3-magistrat-07.jpg Úřední deska magistrátu je umístěna u vchodu do budovy "B" na ul. Karola Śliwky č. p. 618. Na této stránce naleznete všechny aktuálně vyvěšené dokumenty na této úřední desce.


   

Seznam dokumentů

Datum vyvěšení: 2019-04-18 | Dokument PDF | Kategorie: Program zastupitelstva

Program 5. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 29.04.2019 od 17:00 hod. ve velkém sále OPF Karviná

Datum vyvěšení: 2019-04-17 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Územní rozhodnutí: "ZDS KA HKV 2 x DN 200 Nové Pole"

Datum vyvěšení: 2019-04-18 | Dokument PDF | Kategorie: Informační povinnost

Informace o zahájení řízení ve věci kácení dřevin na území statutárního města Karviná

Datum vyvěšení: 2019-04-18 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Datum vyvěšení: 2019-04-17 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Opatření obecné povahy, kterou se stanoví přechodné dopravní značení v Karviné-Hranicích, ul. Slovenská u školní družiny

Datum vyvěšení: 2019-04-17 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 197 EX 87221/11-168

Datum vyvěšení: 2019-04-17 | Dokument PDF | Kategorie: Volby

Pozvánka na I. zasedání OVK - volby do EP

Datum vyvěšení: 2019-04-17 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost- usnesení

Datum vyvěšení: 2019-04-15 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení o zahájení řízení - návrh na Opatření obecné povahy, Římskokatolická farnost Louky nad Olší

Datum vyvěšení: 2019-04-15 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Opatření obecné povahy, kterým se stanoví místní úprava provozu na silnici II-474 v Karviné-Dolech

Datum vyvěšení: 2019-04-15 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 163 EX 537/16 – 128

Datum vyvěšení: 2019-04-15 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení o projednávání návrhu Zadání změny č. 6 územního plánu Orlové

Datum vyvěšení: 2019-04-15 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení o zahájení řízení - návrh na OOP, zavedení vyhr. parkování pro potřeby PČR na MK ul. Mírová před čp. 1429

Datum vyvěšení: 2019-04-12 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 1865282/19/3212-80542-804433

Datum vyvěšení: 2019-04-15 | Dokument PDF | Kategorie: Ztráty a nálezy

Vyhlášení nálezů č. 15 - 17/2019

Datum vyvěšení: 2019-04-12 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 203 Ex 20757/08-70

Datum vyvěšení: 2019-04-12 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Exekuční příkaz 181 EX 10845/18-42

Datum vyvěšení: 2019-04-11 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodné dopravní značení v Dětmarovicích

Datum vyvěšení: 2019-04-10 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Robert Cina, r. 1977, jako zák. zást. nezl. Brigity Cinové, r. 2002

Datum vyvěšení: 2019-04-11 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Robert Cina, r. 1977, jako zák. zást. nezl. Simony Cinové, r. 2008

Datum vyvěšení: 2019-04-11 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Robert Cina, r. 1977

Datum vyvěšení: 2019-04-11 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Robert Cina, r. 1977, jako zák. zást. nezl. Roberta Ciny, r. 2012

Datum vyvěšení: 2019-04-10 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2018

Datum vyvěšení: 2019-04-10 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Usnesení o odročení dražby EX 1345/17-147

Datum vyvěšení: 2019-04-10 | Dokument PDF | Kategorie: Ztráty a nálezy

Vyhlášení nálezu č. 13 a 14/2019

Datum vyvěšení: 2019-04-10 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Hornická činnost OKD, a.s., lokalita Lazy - EIA

Datum vyvěšení: 2019-04-10 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Opatření obecné povahy - stanovení PDZ Den Země 2019

Datum vyvěšení: 2019-04-09 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

opatření obecné povahy - Stanovení PDZ ul. Velké Kempy

Datum vyvěšení: 2019-04-08 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 143 EX 00423/16-242

Datum vyvěšení: 2019-04-09 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Hornická činnost OKD, a.s., lokalita Darkov

Datum vyvěšení: 2019-04-08 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Datum vyvěšení: 2019-04-08 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení

Datum vyvěšení: 2019-04-08 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení

Datum vyvěšení: 2019-04-10 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

oznámení o možnosti převzít písemnost - zahájení řízení

Datum vyvěšení: 2019-04-08 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení

Datum vyvěšení: 2019-04-05 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení MDZ, Karviná-Nové Město

Datum vyvěšení: 2019-04-05 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení PDZ, místní komunikace ul. Staroměstská, silnice III/46810

Datum vyvěšení: 2019-04-05 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení PDZ, silnice II/475

Datum vyvěšení: 2019-04-04 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Usnesení o určení data smrti - Jaroslav Kolář - 38 Nc 1301/2019-17

Datum vyvěšení: 2019-04-04 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

BD Borovského 673/40 - Oznámení o zahíjení řízení

Datum vyvěšení: 2019-04-04 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 18918/2019-MZE-16212

Datum vyvěšení: 2019-04-04 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Rozhodnutí sp.zn. SMK/191981/2018 OSŽP/Ba

Datum vyvěšení: 2019-04-05 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Hornická činnost OKD, a.s., lokalita ČSA

Datum vyvěšení: 2019-04-04 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnoati převzít písemnost - Jan Pavelek, r. 1995

Datum vyvěšení: 2019-04-03 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 018 EX 03692/08-129

Datum vyvěšení: 2019-04-03 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr prodat pozemek p. č. 1296/1 v katastrálním území Ráj, obec Karviná

Datum vyvěšení: 2019-04-03 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Veřejná vyhláška MMPr/052053/2019/OE

Datum vyvěšení: 2019-04-02 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 063 EX 1881/14-298/dr.

Datum vyvěšení: 2019-03-27 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška081 EX 18510/08-188

Datum vyvěšení: 2019-03-27 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 081 EX 08163/13-325,

Datum vyvěšení: 2019-03-27 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Monitorovací kalendář-Koupací sezóna 2019, Opatření obecné povahy

Datum vyvěšení: 2019-03-22 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

081 EX 18792/14-189, Dražební vyhláška - MV

Datum vyvěšení: 2019-03-22 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

EX 13392/11-126 Draž. vyhl.

Datum vyvěšení: 2019-03-22 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška - 081 EX 05855/11-285

Datum vyvěšení: 2019-03-22 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška - 171 EX 06283/15-296

Datum vyvěšení: 2019-03-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Seznam příjemců dotací v rámci dotačního programu Podpora tělovýchovy a sportu pro rok 2019

Datum vyvěšení: 2019-03-21 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Usnesení -39NC1301/2019

Datum vyvěšení: 2019-03-20 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška - 081 EX 15050/12-203

Datum vyvěšení: 2019-03-18 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška - 081 EX 10247/17-114

Datum vyvěšení: 2019-03-18 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška - 171 EX 0110/18-071

Datum vyvěšení: 2019-03-18 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška - 139EX 16842/17-064

Datum vyvěšení: 2019-03-12 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 203 Ex 08819/08-40

Datum vyvěšení: 2019-03-11 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Program regenerace MPZ Karviná - veřejné projednání

Datum vyvěšení: 2019-03-05 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška - 203 Ex 37305/18-36

Datum vyvěšení: 2019-02-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Martin Rumler

Datum vyvěšení: 2019-02-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Rostislav Ralidiák

Datum vyvěšení: 2019-01-15 | Dokument PDF | Kategorie: Informační povinnost

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

Datum vyvěšení: 2019-01-30 | Dokument PDF | Kategorie: Rozpočet a závěrečný účet

Informace o zveřejnění schválených dokumentů k rozpočtu

Datum vyvěšení: 2019-01-03 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení SMOOK o střednědobém výhledu rozpočtu pro rok 2020

Datum vyvěšení: 2018-12-20 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Božena Pawlicová

Datum vyvěšení: 2018-12-10 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení SMOOK o rozpočtu na rok 2019

Datum vyvěšení: 2018-10-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Zveřejnění DP na úřední desce - Dotační program Podpora kulturních aktivit pro rok 2019

Datum vyvěšení: 2018-10-04 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Martin Mazáč

Datum vyvěšení: 2018-10-02 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jiří Kremer

Datum vyvěšení: 2018-10-02 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Renáta Suchánková

Datum vyvěšení: 2018-07-18 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Wieslaw Salamon

Datum vyvěšení: 2018-07-18 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Przemysław Sakowicz

Datum vyvěšení: 2018-07-18 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Andrej Kosť

Datum vyvěšení: 2018-07-18 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Tibor Nagy

Datum vyvěšení: 2018-06-01 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Datum vyvěšení: 2018-05-14 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Iveta Navrátilová

Datum vyvěšení: 2018-03-28 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení o schválení závěrečného účtu SMOOK za rok 2017

Datum vyvěšení: 2017-12-14 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Lucie Zielonková

Datum vyvěšení: 2017-11-13 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Tomáš Dudík

Datum vyvěšení: 2017-10-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jan Galuszka

Datum vyvěšení: 2017-07-07 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jiří Cieluch

Datum vyvěšení: 2017-06-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Akademický ústav Karviná, z. ú. - Děti rodičů, rodiče dětí

Datum vyvěšení: 2017-06-19 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Marie Mikulová

Datum vyvěšení: 2017-05-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Centrum pro rodinu Sluníčko, z. s. - Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko 2017

Datum vyvěšení: 2017-05-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská diakonie - BETHEL Karviná, terénní program

Datum vyvěšení: 2017-05-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Akademický ústav Karviná, z. ú . - Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže OÁZA

Datum vyvěšení: 2017-05-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná - Senior doprava ČČK

Datum vyvěšení: 2017-05-19 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Heřmánek, z. s. - Provozování Domu na půli cesty Heřmánek v roce 2017

Datum vyvěšení: 2017-05-19 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská Humanita - Domov pro seniory Kaviná

Datum vyvěšení: 2017-05-17 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská diakonie - KLUB ON LINE Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Datum vyvěšení: 2017-05-17 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská diakonie - NOE Karviná, podpora samostatného bydlení

Datum vyvěšení: 2017-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská diakonie - Streetwork on line Karviná, terénní program

Datum vyvěšení: 2017-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská diakonie - Sára Petrovice u Karviné, azylový dům pro rodiny a ženy s dětmi

Datum vyvěšení: 2017-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská diakonie - EUNIKA Karviná, denní stacionář

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská Diakonie - Občanská poradna Karviná

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská Diakonie - Kontakt Karviná, terénní program

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská Diakonie - Pohoda Karviná, nízkoprhové zařízení pro děti a mládež

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Zdeněk Špandel

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Petr Pelán

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jiří Sýkora

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Charita Český Těšín - KOMETA pro Karvinou

Datum vyvěšení: 2017-05-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro ADRA o.p.s. - Projekty ADRA v Karviné 2017

Datum vyvěšení: 2017-04-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jan Sznapka

Datum vyvěšení: 2017-04-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Eva Horáková

Datum vyvěšení: 2017-03-15 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Seznam nemovitých věcí

Datum vyvěšení: 2017-02-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Zuzana Pilipčincová

Datum vyvěšení: 2016-11-15 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Petr Popov

Datum vyvěšení: 2016-11-02 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMK uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zák. č. 250/2000 Sb.

Datum vyvěšení: 2016-11-02 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMK uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zák. č. 250/2000 Sb.

Datum vyvěšení: 2016-10-04 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jindřich Broda

Datum vyvěšení: 2016-10-04 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Martin Schulhauser

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, STREETWORK ON LINE Karviná, TP-drogový street

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Charita Český Těšín, NZDM Kometa

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Modrý kříž v České republice, následná péče

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Modrý Kříž v České republice, poradna

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, SAS Karviná, Orlová

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, EUNIKA Karviná, denní stacionář

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, STREETWORK ON LINE Karviná, 3v1

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, SÁRA Petrovice

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, KONTAKT Karviná, T.P.

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, OBČANSKÁ PORADNA Karviná

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, KLUB ON LINE Karviná, NZDM

Datum vyvěšení: 2016-05-13 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, POHODA Karviná, NZDM

Datum vyvěšení: 2016-05-13 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Oblastní spolek ČČK Karviná

Datum vyvěšení: 2016-05-13 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Akademický ústav Karviná, z.ú.

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Centrum pro rodinu Sluníčko, z.s., Klub Bublina

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro SLEZSKÁ HUMANITA, o.p.s. Domov Karviná

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro SLEZSKÁ HUMANITA, o.p.s. Mobilní hospic

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro GALAXIE CENTRUM POMOCI o.s.

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro ADRA o.p.s.

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Nový Domov, o.p.s. DS

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Nový Domov, o.p.s. DZR

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro UnikaCentrum, z.ú.

Datum vyvěšení: 2016-05-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Marian Peter

Datum vyvěšení: 2016-05-04 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Občanské sdružení Heřmánek

-- konec výpisu --