Úřední deska

karvina3-magistrat-07.jpg Úřední deska magistrátu je umístěna u vchodu do budovy "B" na ul. Karola Śliwky č. p. 618 a u vchodu do budovy "C" na ul. Karola Śliwky 50. Na této stránce naleznete všechny aktuálně vyvěšené dokumenty na této úřední desce.


   

Seznam dokumentů

Datum vyvěšení: 2023-03-30 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Příprava porubu 402 204/1

Datum vyvěšení: 2023-03-30 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

46 E 8/2022, usnesení čl. 137 + přípis lh 5/4

Datum vyvěšení: 2023-03-30 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o zahájení řízení - Březová 521/28, Karviná-Ráj

Datum vyvěšení: 2023-03-30 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu na PK - umístění SDZ pro zjednosměrnění MK č 10c v Dětmarovicích

Datum vyvěšení: 2023-03-29 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr města prodat pozemky p.č. 3435-26 a 3435-21 v kat. území Karviná-město

Datum vyvěšení: 2023-03-29 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr prodat pozemek p. č. 4256/27 v k.ú. Karviná-město

Datum vyvěšení: 2023-03-28 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

DS - Žádost o vyvěšení aukční vyhlášky

Datum vyvěšení: 2023-03-28 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost - případní dědici po zemřelé, Halina Nyczová

Datum vyvěšení: 2023-03-24 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Příprava porubu 402 200/1

Datum vyvěšení: 2023-03-24 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Terénní úpravy v lokalitě Nový York - zastavení procesu posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.

Datum vyvěšení: 2023-03-24 | Dokument PDF | Kategorie: Ztráty a nálezy

Vyhlášení nálezů č. 25 a 26/2023

Datum vyvěšení: 2023-03-23 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr prodat pozemek p. č. 3445/28 v k.ú. Karviná-město

Datum vyvěšení: 2023-03-23 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jan Lemel, r. 1994

Datum vyvěšení: 2023-03-22 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Posuzování vlivů záměru „Terénní úpravy v lokalitě Nový York“

Datum vyvěšení: 2023-03-21 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška

Datum vyvěšení: 2023-03-20 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ

Datum vyvěšení: 2023-03-20 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Rozhodnutí - Stavební úpravy a přístavba lodžií bytového domu Víta Nejedlého 612/17, Ráj, 734 01 Karviná

Datum vyvěšení: 2023-03-20 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku

Datum vyvěšení: 2023-03-17 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Oznámení o záměru pronajmout byty v domě č. p. 814, Karviná-Ráj

Datum vyvěšení: 2023-03-16 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Informace o umístění odstaveného vozidla zn. NISAN, bez RZ, tmavě modný

Datum vyvěšení: 2023-03-16 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Společné povolení "Stavební úpravy objektu č.p. 32/27, parc.č. 88 v k.ú. Darkov"

Datum vyvěšení: 2023-03-14 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr pronajmout prostor v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově

Datum vyvěšení: 2023-03-14 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr pronajmout prostor v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově

Datum vyvěšení: 2023-03-14 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr pronajmout prostor v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově

Datum vyvěšení: 2023-03-13 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška o provedení drážby věcí movitých

Datum vyvěšení: 2023-03-08 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu

Datum vyvěšení: 2023-03-03 | Dokument PDF | Kategorie: Ztráty a nálezy

Vyhlášení nálezů č. 23 a 24/2023

Datum vyvěšení: 2023-02-28 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Veřejná dražební vyhláška - 220 EX 10825/17-206

Datum vyvěšení: 2023-02-27 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Nedostatečně identifikováni vlastníci

Datum vyvěšení: 2023-02-24 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška

Datum vyvěšení: 2023-02-16 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Usnesení o opakované dražbě - 203 Ex 07688/22-125

Datum vyvěšení: 2023-02-14 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Usnesení o nařízení elektronické dražby - Č.j.: 003 ED 46/23-4

Datum vyvěšení: 2023-02-14 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Usnesení o nařízení dražebního jednání - č.j. 024 EX 4586/10-170

Datum vyvěšení: 2023-01-31 | Dokument PDF | Kategorie: Rozpočet a závěrečný účet

Informace o zveřejnění schválených dokumentů k rozpočtu

Datum vyvěšení: 2023-01-31 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

120 EX 5575/15-260-Další draž. jednání,261-Žádost o zveřejnění

Datum vyvěšení: 2023-01-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Dotační program Podpora tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2023

Datum vyvěšení: 2022-12-28 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení

Datum vyvěšení: 2022-12-01 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Veřejná vyhláška

Datum vyvěšení: 2022-11-22 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Opatření obecní povahy

Datum vyvěšení: 2022-11-18 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Svazek měst a obcí Okresu Karviná - Návrh rozpočtu na rok 2023

Datum vyvěšení: 2022-11-04 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Veřejná vyhláška

Datum vyvěšení: 2022-08-24 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Zaslání seznamu nemovitých věcí

Datum vyvěšení: 2022-07-08 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení

Datum vyvěšení: 2021-12-06 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení SMOOK o střenědobém výhledu rozpočtu na léta 2023 - 2026

Datum vyvěšení: 2020-06-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Peter Ferenc

Datum vyvěšení: 2020-06-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Pavel Pryszcz

Datum vyvěšení: 2020-05-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Seznam příjemců dotací v rámci DP Podpora tv a sportovních aktivit pro rok 2020

Datum vyvěšení: 2020-05-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Neschválené dotace z Fondu primátora pro rok 2020

Datum vyvěšení: 2020-05-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Seznam příjemců dotací nad 50 tis. Kč z Fondu primátora pro rok 2020

Datum vyvěšení: 2019-12-18 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení o schváleném výhledu rozpočtu 2021-2023 SMOOK

-- konec výpisu --