Žádost o souhlas k užívání veřejného prostranství za účelem pořádání kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl

folder-document.png Povolení se vyřizuje za účelem užívání veřejného prostranství v rámci konání akcí a tvorby filmových děl.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Žádost o povolení užívání veřejného prostranství za účelem pořádání kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl

04. Základní informace k životní situaci: 
Povolení se vyřizuje za účelem užívání veřejného prostranství v rámci konání akcí a tvorby filmových děl

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 
Občan starší 18 let, fyzické a právnické osoby

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

 • vyplněný tiskopis žádosti
 • situační snímek se zakreslením umístění
 • oprávnění k podnikatelské činnosti (výpis z obchodního rejstříku) 
 • podání hlášení k místnímu poplatku u Odboru ekonomického

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

 • rezervací termínu konání akce na veřejném prostranství na Odboru rozvoje Magistrátu města Karviné 
 • podáním žádosti o užívání veřejného prostranství (vyplněním formuláře) Odboru rozvoje Magistrátu města Karviné včetně doložení situačního snímku

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 
Odbor rozvoje, oddělení marketingu a školství, budova C, ul. Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát, 3. patro, kancelář číslo 427 (žádost o povolení užívání veřejného prostranství za účelem pořádání kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl)

Odbor ekonomický Magistrátu města Karviné, ul. K. Śliwky 618, Karviná-Fryštát (místní poplatek za užívání veřejného prostranství)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

 • vyplněný formulář 
 • oprávnění k podnikatelské činnosti 
 • situační plánek se zakreslením umístění 
 • souhlas vlastníka pozemku nebo přilehlé nemovitosti

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 
Formulář je k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Místní poplatek řeší Odbor ekonomický Magistrátu města Karviné

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Lhůta pro vyřízení do 30 dnů od zahájení, ve zvlášť složitých případech nejdéle do 60 dnů

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
žádní

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
epodatelna@karvina_cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č. 12/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Karviné, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení města č. 8/2010, kterým se vydává Tržní řád na území města Karviné, ve znění pozdějších předpisů
 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č. 4/2004 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, ve znění pozdějších předpisů 
 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné, ve znění pozdějších předpisů 
 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č. 6/2003 o pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Neuplatňují se opravné prostředky, postup nepodléhá správnímu řádu

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Porušení OZV se může řešit jako správní delikt dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů nebo jako přestupek dle přestupkového zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpis a jiných platných právních předpisů

21. Nejčastější dotazy:
neuvedeno

22. Další informace:
neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
Telefonicky: 596 387 482

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor rozvoje, oddělení marketingu a školství

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
15. 6. 2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:
15. 6. 2016

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: