Průkaz Senior taxi


 

Název služby

Průkaz Senior taxi


V jakém případě ve věci jednat? 

Pokud mám zájem využívat Senior taxi a jsem senior starší 70 let s trvalým pobytem na území města Karviné.


Popis služby

Využívat službu mohou občané s trvalým pobytem v Karviné, po dosažení věku 70 let:

-       maximálně 6 jízd měsíčně, pouze v pracovní dny (mimo soboty, neděle a svátky) v době od 6:00 do 14:00 hod.

-       cena jedné jízdy činí 20 Kč (tzn. tam i zpět 40 Kč)

-       přeprava je možná z místa bydliště do nemocnic a poliklinik na území města Karviné, dále na návštěvu
        hřbitovních míst v Karviné-Dolech, Ráji, Mizerově, Novém Městě, Loukách a na budovy Magistrátu města Karviné.


Co bude výsledkem? 
Umožnění přepravy na výše uvedená místa za zvýhodněnou cenu pro občany Karviné, starší 70 let.


Kdy věc řešit?

V případě, že máte zájem využívat službu Senior taxi a dosáhli jste věku 70 let.


Vyřízení služby

Elektronicky
 
Osobně nebo poštou

Co potřebujete pro vyřízení elektronicky?

Nelze vyřídit


Kde a jak službu řešit elektronicky?


Jaké jsou poplatky za vyřízení elektronicky?

Další informace

Legislativa

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Předpisy o provozu na pozemních komunikacích, zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a jeho prováděcí vyhláška č. 478/2000 Sb.


Možnosti odvolání

Není možné.


Sankce 

- v případě nedodržení stanovených podmínek může být senior vyloučen z přepravy Senior taxi;

- v případě nepředložení průkazky Senior taxi uhradí plnou taxu dne ceníku dopravce.


Časté dotazy

- „mohu mít doprovod?“ - ano jedna osoba může doprovázet seniora zdarma.

- „jak si objednám jízdu?“- telefonicky na dispečinku přepravce (pokud možno  s předstihem).                  


Za popis odpovídá

Odbor sociální,
oddělení sociálního plánování a podpory

Jméno odpovědné osoby:

- Bc. Petra Vysocká, tel.: 596 387 314, e-mail: petra.vysocka@karvina_cz

- mgr Bc. Marie Pollaková, tel.: 596 387 349, e-mail: marie.pollakova@karvina_cz (zástup)

Platnost: 01.01.2022 - neomezeně
Revize: 15.06.2022