Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona o právu na informace o životním prostředí

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů


Rada města Karviné v souladu s § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, usnesením č. 1006 ze dne 22. 7. 2015 stanoví sazby, na jejichž základě se určují náklady spojené s poskytováním informací o životním prostředí.

1. Náklady spojené s pořízením kopií

 • Černobílý jednostranný tisk/kopie formát A4 2,00 Kč
 • Černobílý oboustranný tisk/kopie formát A4 3,00 Kč
 • Černobílý jednostranný tisk/kopie formát A3 3,00 Kč
 • Černobílý oboustranný tisk/kopie formát A3 4,00 Kč
 • Barevný jednostranný tisk/kopie formát A4 4,00 Kč
 • Barevný oboustranný tisk/kopie formát A4 8,00 Kč
 • Barevný jednostranný tisk/kopie formát A3 8,00 Kč
 • Barevný oboustranný tisk/kopie formát A3 16,00 Kč
 • Barevný velkoformátový tisk/kopie formát A2 200,00 Kč
 • Barevný velkoformátový tisk/kopie formát A1 400,00 Kč
 • Barevný velkoformátový tisk/kopie formát A0 600,00 Kč

2. Náklady spojené s opatřením technických nosičů dat

 • CD disk (ROM) 8,00 Kč
 • DVD disk 8,00 Kč

3. Náklady spojené s odesláním informací žadateli

Poštovné, je-li informace zasílána poštou, se účtuje dle sazebníku poštovních služeb, balné se neúčtuje.

4. Pokud celkové náklady spojené s pořízením tisků/kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informací žadateli nepřesáhnou v jednotlivém případě 50,00 Kč, nebudou účtovány.