Znak, logo, vlajka

ico-znak-logo-vlajka-2.jpg


Použití loga statutárního města Karviné

folder-document.png Logo je základním prostředkem jednotného vizuálního stylu statutárního města Karviné a používá se k propagaci města. Logem je nápis "Karviná". Souhlas se vyřizuje za účelem použití loga statutárního města Karviné v rámci reprezentace města.

 

Použití znaku města Karviné

folder-document.png Znakem statutárního města Karviné je polcený štít, v právém modrém poli půl zlaté orlice s červenou zbroji,  v levém stříbrném poli půl zeleného lipového trojlistu s jedním zeleným poupětem. Užití znaku města je možné pouze se souhlasem rady města a je udělováno zejména při významných a oficiálních příležitostech. K prezentaci města při kulturních, sportovních a jiných akcích se používá výhradně logo města. Souhlas se vyřizuje za účelem uživání znaku statutárního města Karviné zejména při významných a oficiálních příležitostech

 

Užívání vlajky statutárního města Karviné

folder-document.png Vlajka města je obdélníkového tvaru, na níž je položen  znak města . Obdélníkový list vlajky má dva svislé pruhy, první levý modrý, druhý pravý bílý. V prvním svislém pruhu je půl žluté orlice s červenou zbroji, ve druhém svislém pruhu půl zeleného lipového trojlistu s jedním zeleným poupětem. K užívání vlajky města není nutný souhlas obce.