Rezervace sálu ve Spolkovém domě

Hlavní část Spokového domu je určena pro pořádání aktivit (schůzovní činnost, přednáška, popř. jiná jednorázová akce) zaměřených na společné zájmy uzavřených skupin seniorů, osob se zdravotním postižením, dětí a mládeže nebo dalších občanů, organizovaných zejména v zapsaných spolcích; nevztahuje se na politické strany a hnutí. Max. kapacita: 87 osob (v případě použití stolů 64 míst k sezení).


Název služby

Pronájem velkého sálu ve Spolkovém domě.


V jakém případě ve věci jednat? 

Pokud jste uzavřená skupina seniorů, osob se zdravotním postižením, dětí a mládeže nebo dalších občanů, organizovaných zejména v zapsaných spolcích.


Popis služby

Spokový dům  je možné si pronajmout za účelem:

  • schůzovní činnosti
  • přednášky či jiné akce
  • případně jiná jednorázová činnost

Nelze pronajmout na akce:

  • soukromého charakteru (jako je např. oslava narozenin, atd.)
  • obchodního charakteru (vzdělávací) a marketingové akce subjektů, jejichž primárním účelem (předmětem) je ekonomická (obchodní) výdělečná činnost
  • pro širokou veřejnost, kde předem není znám počet osob a mohlo by dojít k překročení kapacity užívaných prostor
  • které by ohrozily zdraví a bezpečnost
  • které by nadměrným hlukem obtěžovaly okolí

Cena za pronájem:

115 Kč/hodinu

V případě překročení sjednané doby nájmu se za každou započatou hodinu navíc stanovuje nájemné ve výši 230 Kč/hod

Co bude výsledkem? 
Pronájem velkého sálu ve Spolkovém domě.


Kdy věc řešit?

Nejméně 14 dnů před plánovanou akcí (předem si vždy na tel. čísle 596 387 398 ověřit obsazenost Spolkového domu)


Vyřízení služby

...Elektronicky

 
Osobně nebo poštou

Co potřebujete pro vyřízení elektronicky?

Formulář ke stažení:

Rezervační formulář k pronájmu Spolkového domu

Provozní řád

Kde a jak službu řešit elektronicky?

Podáním žádosti on-line na portálu občana: [Rezervační formulář] (portál občana)
(vyžaduje registraci do portálu občana statutárního města Karviné a přihlášení identitou občana)

nebo zasláním žádosti na elektronickou adresu podatelny: epodatelna@karvina_cz

(epodatelna@karvina_cz)nebo zasláním žádosti do datové schránky: es5bv8q.


Jaké jsou poplatky za vyřízení elektronicky?

Bez poplatku. 

Další informace

Legislativa

-


Možnosti odvolání

-


Sankce 

V případě, že nebude proveden úklid nadměrně znečištěných pronajatých prostor (tj. jídlo a pití na stole či podlaze, znečištěné WC, znečištěný sporák od jídla), tato skutečnost bude předmětem dalšího řešení.


Časté dotazy

"Mohou se ve Spolkovém domě konat akce i o víkendu?"

Nelze, provoz Spokového domu je pouze v pracovních dnech.

"Mohou se zde pořádat oslavy či narozeninové akce?"

Není možné, ve Spolkovém domě nelze pořádat akce soukromého charakteru.

"Mohou se zde pořádat jazykové či taneční kurzy?"

Nelze pořádat akce obchodního charakteru (vzdělávací) a marketingové akce subjektů, jejichž primárním účelem (předmětem) je ekonomická (obchodní) výdělečná činnost.


Za popis odpovídá

Odbor sociální
oddělení sociálního plánování a podpory

Jméno odpovědné osoby

Pavlína Fiedorová, tel: 596 387 398, e-mail: pavlina.fiedorova@karvina_cz

Platnost: 01.01.2022 - neomezeně
Revize: 11.07.2023