Pronájem nebytových prostor

Vyřízení řádosti o pronájem nebytových prostor.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Pronájem nebytových prostor

04. Základní informace k životní situaci:
V případě zájmu o pronájem nebytových prostor ve vlastnictví statutárního města Karviná je nutno předložit písemnou žádost o pronájem předmětných nemovitostí.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Žadatel – fyzická nebo právnická osoba (budoucí uživatel), případně osoba pověřená zastupováním na základě plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Žadatel podá písemnou žádost o pronájem nemovitosti a zároveň doloží potřebné podklady nezbytné k dalšímu vyřizování (přílohy, jak je uvedeno ve formuláři žádosti o pronájem nemovitostí).

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti (vyplněného formuláře) osobně na podatelně Magistrátu města Karviné nebo přímo na Odboru majetkovém Magistrátu města Karviné, příp. prostřednictvím pošty.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor majetkový, oddělení majetkoprávní, Karola Śliwky 618, Karviná-Fryštát, 1. patro, kancelář číslo 74 - p. Čablíková, Bc. Iveta Nohelová

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Vyplněný formulář žádosti o pronájem nemovitosti a přílohy uvedené ve formuláři žádosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení, nebo fyzicky v kancelářích oddělení majetkoprávního Odboru majetkového Magistrátu města Karviné.

Žádost o pronájem nebytových prostor.rtf

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Není zpoplatněno.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Vyrozumění do 30-ti dnů ode dne doručení žádosti. Uzavření nájemní smlouvy po projednání v Radě města Karviné a následném zpracování nájemní smlouvy.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
není k dispozici

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 128/2000 Sb. v platném znění
Zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy:
Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
nejsou

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
neuplatňují se

21. Nejčastější dotazy:
neuvedeno

22. Další informace:
neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
neuvedeno

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
-

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor majetkový, oddělení majetkoprávní.

26. Kontaktní osoba:
-

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2012

28. Popis byl naposledy aktualizován:
 27.10.2016

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno