Přehled platné ÚPD v ORP Karviná


Seznam vydaných územně plánovacích dokumentací

Seznam vydaných územně plánovacích dokumentací, které byly pořízeny  a jsou k nahlédnutí na Odboru stavebním a životního prostředí, jako úřadu územního plánování:

 • Územní plán Karviné, včetně změny č. 1, 2 a 3
 • Územní plán Dětmarovice, včetně změny č. 1 a 3
 • Územní plán Petrovice u Karviné, včetně změny č. 1
 • Územní plán obce Stonava, včetně změn č. 1 a 3

Veškeré územně plánovací dokumentace obcí na území ORP Karviná jsou rovněž zpřístupněny na krajských internetových stránkách Moravskoslezského kraje prostřednictvím webových stránek:

https://www.msk.cz/cs/temata/mapy/uzemni-plany-obci-432/.

Zveřejněné územní plány mají pouze informativní charakter.

Seznam všech platných územně plánovacích dokumentací na území ORP Karviná

Územní plán Karviné zpracovaný Urbanistickým střediskem Brno, spol. s r.o.  v roce 2018 a vydaný Zastupitelstvem města Karviné dne 23.04.2018 usnesením č. 792. s účinností od 11.05.2018.

 • Změna č. 1 Územního plánu Karviné vydaná Zastupitelstvem města Karviné dne 29.04.2019 usnesením č. 78 s účinností od 26.6.2019.
 • Změna č. 3 Územního plánu Karviné vydaná Zastupitelstvem města Karviné dne 06.12.2021 usnesením č. 572 s účinností od 06.01.2022.
 • Změna č. 2 Územního plánu Karviné vydaná Zastupitelstvem města Karviné dne 13.06.2022 usnesením č. 633 s účinností od 16.07.2022.

Územní plán  Dětmarovice zpracovaný Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o.  v roce 2015 vydaný Zastupitelstvem obce Dětmarovice dne 11.3.2015 usnesením č. 41/3.

 • Změna č. 1 Územního plánu Dětmarovice vydaná Zastupitelstvem obce Dětmarovice dne 01.11.2017 s účinností  od 18.11.2017 usnesením č. 383/21.
 • Změna č. 3 Územního plánu Dětmarovice vydaná Zastupitelstvem obce Dětmarovice dne 29.6.2022 s účinností od 17. 09. 2022 usnesením č. 345/22.

Územní plán Petrovice u Karviné zpracovaný Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o. (Ing. arch. Vladimíra Fusková) v roce 2016, schválený Zastupitelstvem obce  Petrovice u Karviné dne 4.4.2016  usnesením č. 149/11, s účinností od 27.4.2016.

 • Změna č. 1 Územního plánu Petrovice u Karviné vydaná Zastupitelstvem obce Petrovice u Karviné dne 08.03.2021 usnesením č. 245 s účinností od 07.05.2021.

Územní plán obce Stonava zpracovaný Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o. (ing. arch. Janou Šimíčkovou) v roce 1998, schválený na 23. zasedání Obecního zastupitelstva ve Stonavě dne 31.8. 1998 usnesením č. 1.1. – 1.6.

Přehled změn:

 • Změna č. 1 ÚPN obce Stonava schválená na 20. zasedání Zastupitelstva obce Stonava dne 19.4.2001 usnesením č. 1.3.
 • Změna č. 3 ÚPN obce Stonava vydaná Zastupitelstvem obce Stonava dne 17.4.2014, s účinností od 3.5.2014.