Povolení k parkování ve vymezených oblastech města

folder-document.png Na vydání povolení má nárok fyzická osoba s trvalým pobytem nebo vlastník nemovitosti ve vymezené oblasti města. Povolení k parkování se vydává pouze pro osobní vozidla.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Vydávání povolení k parkování ve vymezených oblastech města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou podle cenových předpisů k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti

04. Základní informace k životní situaci:
Na vydání povolení má nárok fyzická osoba s trvalým pobytem nebo vlastník nemovitosti ve vymezené oblasti města. Povolení k parkování se vydává pouze pro osobní vozidla.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Fyzická osoba s trvalým pobytem ve vymezené oblasti nebo vlastník nemovitosti ve vymezené oblasti.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Žadatel fyzická osoba předloží platný občanský průkaz, kterým prokáže nárok na vydání povolení a malý technický průkaz osobního vozidla, na jehož RZ bude povolení vydáno.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Osobním jednání na úřadě.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor školství a rozvoje, oddělení strategií a plánování, ul. Karola Śliwky 50/8a, 733 24 Karviná-Fryštát, kancelář č. 444, 3. patro budovy C.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Platný občanský průkaz nebo doklad prokazující vlastnictví nemovitosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Nejsou

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Vydání povolení je zpoplatněno částkou 30,- Kč, která se hradí na místě.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Povolení se vydává ihned na místě po úhradě poplatku.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Další účastníci nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Další činnosti nejsou po žadateli požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Elektronickou službu v tomto případě nelze použít.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Nařízení statutárního města č. 8/2005, který se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou.

18. Jaké jsou související předpisy:
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn a doplňků

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Neuvedeno

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Porušení nařízení se posuzuje jako přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplňků.

21. Nejčastější dotazy:
Neuvedeno

22. Další informace:
Neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
Neuvedeno

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
Neuvedeno

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor školství a rozvoje, oddělení strategií a plánování

26. Kontaktní osoba:
 Bc. Pavlína Malyszová, DiS, tel. č. 596 387 344, Ing. Gabriela Monczková, tel. č. 596 387 448.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
31.07.2014

28. Popis byl naposledy aktualizován:
31.04.2014

29. Datum konce platnosti popisu:
Neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Neuvedeno