Povodňový portál obce s rozšířenou působností Karviná

Povodňový portál ORP Karviná.jpg Povodňový portál obsahující Digitální povodňový plán ORP Karviná a Digitální povodňový plán statutárního města Karviné.


Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako povodňový orgán zpracoval Digitální povodňový plán ORP Karviná a Digitální povodňový plán statutárního města Karviné. Předmětné digitální povodňové plány jsou zveřejněny na Povodňovém portálu obce s rozšířenou působností Karviná.

Povodňový portál ORP Karviná - https://dpp.karvina.cz/

Povodňový portál ORP Karviná.jpg

Digitální povodňový plán statutárního města Karviné - https://dpp.karvina.cz/povodnovy-plan/karvina/

Povodňový plán SMK.jpg

Digitální povodňový plán ORP Karviná - https://dpp.karvina.cz/povodnovy-plan/orpkarvina/

Povodňový plán ORP Karviná.jpg