Povinně zveřejňované informace

povinne-zverejn.info-ico.jpg


Plán odpadového hospodářství

Úplné znění aktuálního dokumentu pro období 2017–2021.

 

Informace podle zákona 106/1999 Sb.

Statutární město Karviná jako povinný subjekt zveřejňuje povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Rozpočet

folder-document.png Informace a dokumenty související s rozpočtem statutárního města Karviné.

 

Registr osobních údajů

V souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje statutární město Karviná informace o účelu zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými odbory Magistrátu města Karviné a Městskou policií statutárního města Karviné.  Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) uvedeného zákona jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

 

Registr smluv

Smlouvy publikované statutárním městem Karviná v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

 

Střet zájmů

Informace k informacím dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.