Použití znaku města Karviné

folder-document.png Znakem statutárního města Karviné je polcený štít, v právém modrém poli půl zlaté orlice s červenou zbroji,  v levém stříbrném poli půl zeleného lipového trojlistu s jedním zeleným poupětem. Užití znaku města je možné pouze se souhlasem rady města a je udělováno zejména při významných a oficiálních příležitostech. K prezentaci města při kulturních, sportovních a jiných akcích se používá výhradně logo města. Souhlas se vyřizuje za účelem uživání znaku statutárního města Karviné zejména při významných a oficiálních příležitostech


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Žádost o souhlas s užitím znaku statutárního města Karviné

04. Základní informace k životní situaci:
souhlas se vyřizuje za účelem užití znaku statutárního města Karviné zejména při významných a oficiálních příležitostech.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
právnické osoby, fyzické osoby

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
dodržovat pokyny stanovené v manuálu; užítí znaku je možné na základě schválení v Radě města Karviné a po doručení souhlasu pouze pro účel, který je definován v podané žádosti

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
podáním vyplněného formuláře žádosti s nákresem a popisem umístění znaku

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, Odbor školství a rozvoje, oddělení školství, kultury a sportu

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor školství a rozvoje, oddělení školství, kultury a sportu - budova C, ul. K. Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát, 3. patro, kancelář č. 427; Dagmar Dlouhá.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
vyplněný formulář žádosti

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Žádost o souhlas s užitím znaku statutárního města Karviné

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
užívání znaku je bezúplatné

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
30 dnů od podání žádosti

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
epodatelna@karvina_cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:
Zásady pro používání znaku, vlajky a loga města Karviné č. 25/2010

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
statutární město Karviná si vyhrazuje právo kdykoli zrušit tento souhlas a vyžadovat odstranění znaku

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
porušení se může řešit jako správní delikt dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; jako přestupek dle přestupkového zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a jiných platných právních předpisů

21. Nejčastější dotazy:
neuvedeno

22. Další informace:
znak města ke stažení v různých formátech

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
telefonicky: 596 387 477

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
nejsou

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor školství a rozvoje, oddělení školství, kultury a sportu

26. Kontaktní osoba:
Dagmar Dlouhá e-mail: dagmar.dlouha@karvina_cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
 1. 1. 2012

28. Popis byl naposledy aktualizován:
  12. 9. 2019

29. Datum konce platnosti popisu:
neuvedeno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno