Užívání vlajky statutárního města Karviné

folder-document.png Vlajka města je obdélníkového tvaru, na níž je položen  znak města . Obdélníkový list vlajky má dva svislé pruhy, první levý modrý, druhý pravý bílý. V prvním svislém pruhu je půl žluté orlice s červenou zbroji, ve druhém svislém pruhu půl zeleného lipového trojlistu s jedním zeleným poupětem. K užívání vlajky města není nutný souhlas obce.  


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Užívání vlajky statutárního města Karviné

04. Základní informace k životní situaci:
K užívání vlajky města není nutný souhlas obce.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
fyzické osoby, právnické osoby

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Dodržování Zásad pro používání znaku, vlajky a loga města Karviné č. 25/2010

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, Odbor školství a rozvoje, oddělení školství, kultury a sportu

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
budova C Magistrátu města Karviné, ul. K. Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát, 3. patro, kancelář č. 427, Dagmar Dlouhá,

v době stanovených úředních hodin, popř. na tel.: 596 387 477

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
žádné

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
nejsou

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
žádné

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
nejsou

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
epodatelna@karvina_cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Oddílu 4 § 34a) odst. 3 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:
Zásady pro používání znaku, vlajky a loga města Karviné č. 25/2010    

Soubory ke stažení:

pdf.pngZásady pro používání znaku, vlajky a loga města Karviné, soubor typu pdf, (96,81 kB)

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

20. Jaké sankce mohou být uplatňovány v případě nedodržení povinností:

21. Nejčastější dotazy: 

není neuvedeno

22. Další informace:

žádné

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
telefonicky na čísle 596 387 477

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

žádné

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor školství a rozvoje, oddělení školství, kultury a sportu 

26. Kontaktní osoba:

Dagmar Dlouhá

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

28. Popis byl naposledy aktualizován:
10. 5. 2021

29. Datum konce platnosti popisu:
není stanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

žádné