Použití loga statutárního města Karviné

folder-document.png Logo je základním prostředkem jednotného vizuálního stylu statutárního města Karviné a používá se k propagaci města. Logem je nápis "Karviná". Souhlas se vyřizuje za účelem použití loga statutárního města Karviné v rámci reprezentace města.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
souhlas s použitím loga statutárního města Karviné

04. Základní informace k životní situaci:
souhlas se vyřizuje za účelem použití loga statutárního města Karviné v rámci reprezentace města

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
právnické osoby, fyzické osoby

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
dodržovat pokyny stanovené v manuálu (barevnost, poměr velikosti loga)

použít logo je možné po doručení souhlasu pouze pro účel, který je definován v podané žádosti o souhlas s použitím loga statutárního města Karviné za splnění uvedených podmínek

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
podáním vyplněného formuláře Žádost o souhlas s použitím loga statutárního města Karviné

žádost podávají pouze fyzické nebo právnické osoby (cizí subjekty), které nejsou podporovány městem, např. dotací z Fondu primátora, spoluprácí města na společných projektech, převzetím záštity nad pořádajícími akcemi apod. - viz bod 21 "Nejčastější dotazy"

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor školství a rozvoje, oddělení školství, kultury a sportu - budova C, ul. K. Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát, 3. patro, kancelář č. 427.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
vyplněný formulář Žádost o souhlas s použítím loga statutárního města Karviné společně s náhledem použití loga ke schválení

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formulář je k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

Žádost o souhlas s použitím loga statutárního města Karviné

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
nejsou vyžadovány

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
lhůta pro vyřízení 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech nejdéle 60 dnů

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
s patřičným časovým předstihem doručit náhled použití loga statutárního města Karviné ke schválení ještě před jeho uveřejněním

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
epodatelna@karvina_cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
statutární město Karviná si vyhrazuje právo kdykoli zrušit udělený souhlas s použitím loga a vyžadovat jeho odstranění

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
porušení se může řešit jako správní delikt dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; jako přestupek dle přestupkového zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a jiných platných právních předpisů

21. Nejčastější dotazy:
Jakou formu loga statutárního města použít?

Je nutno vždy žádat o souhlas s použitím loga statutárního města Karviné?

Příspěvkové organizace města, subjekty spolupracující na společných projektech s městem, držitelé dotací z rozpočtu statutárního města Karviné a pořadatelé akcí, nad kerými byla převzata záštita statutárního města, primátora či náměstka primátora, nemusí žádat o souhlas s použitím loga a jsou  povinni použít logo s doplněným bílým obdélníkovým tvarem se zakulacenými rohy (manuál pro použití loga) 

logo ke stažení v různých formátech

O souhlas s použitím loga statutárního města Karviné jsou povinni požádat všechny ostatní subjekty, které nejsou uvedeny v odpovědi výše (manuál pro použití loga)

logo ke stažení pro cizí subjekty

 22. Další informace:
neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
telefonicky na č. tel.: 596 387 477

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
Poskytování dotací a grantů z rozpočtu statutárního města Karviné - dokument Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné 

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor školství a rozvoje, oddělení školství, kultury a sportu 

26. Kontaktní osoba:
 Dagmar Dlouhá e-mail: dagmar.dlouha@karvina_cz, tel.: 596 387 477

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
 1. 1. 2012

28. Popis byl naposledy aktualizován:
 12. 9. 2019

29. Datum konce platnosti popisu:
neuvedeno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno