Potřebuji vyřídit

Potřebujete něco vyřídit na magistrátě? Zde naleznete návody na řešení nejrůznějších životních situací zpracované podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Pro větší přehlednost jsou návody rozděleny do kategorií.


Auta, řidiči a taxikáři

ico-navod-3.png Návody na řešení životních situací týkajících se řidičských průkazů, technických průkazů, registrace vozidel, bodového hodnocení řidiče, parkování, taxikářských zkoušek aj.

 

Byty, nebytové prostory, pozemky

ico-navod-3.png Návody na řešení životních situací týkajících se prodeje a pronájmu nemovitostí, věcných břemen, smluv o právu provést stavbu aj.

 

Karvinský zpravodaj

Návody na řešení životních situací týkajících se zveřejňování příspěvků a inzerce v Karvinském zpravodaji.

 

Matrika, trvalý pobyt, osobní doklady

ico-navod-3.png Návody na řešení životních situací týkajících se matričních událostí (narození, manželství, úmrtí), trvalého pobytu (potvrzení, změna, rušení, ukončení) a vyřizování osobních dokladů (občanský průkaz, cestovní doklady).

 

Místní komunikace

ico-navod-3.png Návody na řešení životních situací týkajících se připojení k místní komunikaci, uzavírek a objížďek, zvláštního užívání, dopravního značení, aj.

 

Ověřování, poskytování výstupů a informací

ico-navod-3.png Návody na řešení životních situací týkající se ověřování podpisů a listin a poskytování informací a výstupů z informačních systémů veřejné správy a poskytování dat geografického informačního systému města Karviné. 

 

Podnikání

ico-navod-3.png Návody na řešení životních situací týkajících se živnostenského podnikání.

 

Poplatky, dluhy, granty a dotace

ico-navod-3.png Návody na řešení životních situací týkajících se dlužného nájemného, místních poplatků (za odpad, za psy, za ubytovací kapacity, ...), povolování výherních hracích přístrojů, poskytování grantů a dotací z rozpočtu města aj.

 

Sociální oblast

ico-navod-3.png Návody na řešení životních situací týkajících se sociálně-právní ochrany dětí, výhod ZTP, průkazu senior taxi, aj.

 

Stavby a rekonstrukce

ico-navod-3.png Návody na řešení životních situací týkajících se staveb, vodovodních a kanalizačních přípojek aj.

 

Územní plánování

ico-navod-3.png Návody na řešení životních situací týkajících se územního plánování a regulačních plánů.

 

Veřejná prostranství

ico-navod-3.png Návody na řešení životních situací týkajících se užívání veřejného prostranství, pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, aj.

 

Znak, logo, vlajka

ico-navod-3.png Návody na řešení životních situací týkajících se použití znaku, loga nebo vlajky města Karviné.

 

Životní prostředí a odpady

ico-navod-3.png Návody na řešení životních situací týkajících se dřevin, nakládání s vodami, zemědělského půdního fondu, rybářství, lovu, odpadu aj.