Poskytované městem

Přehled grantů, dotací a finančních podpor, poskytovaných městem občanům, občanským sdružením nebo firmám.


Program peněžité pomoci Karviné „Antivirus I.“

Program na podporu drobných podnikatelů, jejichž aktivity byly omezeny šířením koronaviru schválila Rada města Karviné dne 25.01.2021 usnesením č. 2044.

 

Podpora tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2022

Statutární město Karviná na základě rozhodnutí Rady města Karviné usnesení č. 2884 ze dne 15.12.2021 vyhlašuje dotační program Podpora tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2022.

 

Kreativní business – Podpora iniciativ neformálních skupin mládeže

folder-document.png Cílem dotačního programu je podpora mikroprojektů neformálních skupin mládeže, jejichž zaměření není pevně vymezeno (může se jednat o projekty např. z oblasti kultury, sportu, volného času dětí a mládeže či seniorů, se vzdělávací či lidskoprávní tematikou, ekologické projekty, projekty přeshraniční spolupráce, a další).

 

Fond primátora města Karviné - Podpora kulturních aktivit, aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, zájmové činnosti a ostatních aktivit pro rok 2020

DSC_0216.JPG Statutární město Karviná na základě rozhodnutí Rady města Karviné, usnesení č. 991 ze dne 04.12.2019, vyhlašuje dotační program Podpora kulturních aktivit, aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, zájmové činnosti a ostatních aktivit pro rok 2020.

 

Podpora tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2020

perex-sport-ilu.jpg Statutární město Karviná na základě rozhodnutí Rady města Karviné, usnesení č. 990 ze dne 04.12.2019, vyhlásila dotační program Podpora tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2020.

 

Dotace pro registrované sociální služby a návazné služby

Nejedná se o programové dotace, ale o celoročně přijímané individuální žádosti.

 

Finanční příspěvek na rodinný dům na území Karviné - nově lze podat žádost pouze do 31.12.2021, ale zároveň v době podání nemusí být rodinný dům postaven, stačí mít doklad o právu provést stavbu a postavit do 31.12.2023

Finanční příspěvek ve výši 150.000,– Kč bude žadateli poskytnut na rodinný dům (jak samostatně stojící, tak řadový) na území města Karviné. Žádosti o finanční příspěvek jsou přijímány do 31.12.2021. Lze žádat o finanční příspěvek na nově postavený rodinný dům i o rodinný dům ve výstavbě, kde je zapotřebí doložit doklad prokazující oprávnění žadatele provést stavbu rodinného domu v souladu s platnými stavebními předpisy.