Poskytnutí datového výstupu z Geografického informačního systému města Karviné

folder-document.png Datové výstupy se poskytují bezplatně žadatelům, kteří na základě smluvního vztahu zpracovávají zakázku pro statutární město Karviná. Ostatním žadatelům se datové výstupy poskytují za úplatu, a to pouze ty datové výstupy, které jsou uvedeny v Ceníku datových výstupů z GISMK, který je přílohou Zásad pro provozování a využívání GISMK.


Název služby

Poskytnutí datového výstupu z Geografického informačního systému města Karviné (GISMK)


V jakém případě ve věci jednat? 

Pokud potřebujete získat mapové podklady a prostorová geodata v digitální podobě, které se obecně využívají pro nejrůznější účely (projektová a stavební činnost, zpracování územních plánů, studií, mapování, geodetické práce, terénní průzkumy, provozní činnost poskytovatele a další).


Popis služby

Datové výstupy z GISMK představují mapové podklady a prostorová geodata v digitální podobě, které se obecně využívají pro nejrůznější účely (projektová a stavební činnost, zpracování územních plánů, studií, mapování, geodetické práce, terénní průzkumy, provozní činnost poskytovatele a další).

Datové výstupy se poskytují bezplatně žadatelům, kteří na základě smluvního vztahu zpracovávají zakázku pro statutární město Karviná. Ostatním žadatelům se datové výstupy poskytují za úplatu, a to pouze ty datové výstupy, které jsou uvedeny v Ceníku datových výstupů z GISMK, který je přílohou Zásad pro provozování a využívání GISMK.


Co bude výsledkem? 
Poskytnutí výstupu z informačního systému GISMK.


Kdy věc řešit?

Pokud potřebujete získat mapové podklady a prostorová geodata v digitální podobě z GISMK.


Vyřízení služby

Elektronicky
 
Osobně nebo poštou

Co potřebujete pro vyřízení elektronicky?
Vyplněnou žádost o poskytnutí datového výstupu z GISMK, případně doplněnou o mapu se zákresem územního rozsahu požadovaných dat. Pro vyhotovení mapy se zákresem požadovaného území můžete využít Mapový portál statutárního města Karviná: Mapový portál

Vzor žádosti:

pdf.png Žádost o poskytnutí datového výstupu z GISSMK, soubor typu pdf, (52,9 kB)


Kde a jak službu řešit elektronicky?

Zasláním žádosti na elektronickou adresu podatelny: epodatelna@karvina_cz

(epodatelna@karvina_cz)nebo zasláním žádosti do datové schránky: es5bv8q.


Jaké jsou poplatky za vyřízení elektronicky?

Pro žadatele, kteří zpracovávají zákazku pro statutární město Karviná se datové výstupy se poskytují bezplatně.
Ostatním žadatelům se datové výstupy poskytují podle platného Ceníku datových výstupů z GISMK, který je přílohou Zásad pro provozování a využívání GISMK.

Způsoby úhrad poplatků

Další informace

Legislativa

pdf.png Zásady pro provozování a využívání Geografického informačního systému města Karviné, soubor typu pdf, (92,86 kB)


Možnosti odvolání

U této služby není možnost odvolání.


Sankce 

V případě nedodržení povinností žadatelem je poskytovatel datových výstupů oprávněn požadovat náhradu škody po žadateli občanskoprávní cestou.


Za popis odpovídá

Odbor organizační
oddělení informačních služeb

RNDr. Martin Vozár

Platnost: 01.01.2012 - neomezeně
Revize: 15.06.2022