Poplatky, pohledávky

karvina3-magistrat-13.jpg


Rezervaci pro tuto oblast je možné provést na úkony:

  • Vydání povolení k umístění herního prostoru
  • Vymáhání pohledávek z bytu
  • Místní poplatek za užívání veřejného prostranství, Místní poplatek z pobytu
  • Poplatky: komunální odpad, psi
  • Vymáhání pohledávek - pokuty 

V rezervačním systému zvolte OBJEDNAT SE NA POBOČKU > ODBOR EKONOMICKÝ> ODDĚLENÍ POPLATKŮ A POHLEDÁVEK.

S příděleným rezervačním číslem se v uvedený den a hodinu dostavte na příslušné pracoviště a zadejte vaše rezervační číslo do terminálu vyvolávacího systému. Terminál vám vydá pořadový lístek pro přepážku. Na přepážku budete voláni ihned jako další klient v pořadí.

Pokud jste si objednali vaši návštěvu v rezervačním systému a nemůžete přijít, zrušte vaši rezervaci co nejdříve! Uvolníte tím termín jinému klientovi.